Home
Novosti in obvestila
Modeli letal
Modeli avtomobilov
Napotki pri gradnji
Elektronika
Letenje
Delavnica F3A
Tekmovanja F3A
Download
Povezave
Naprodaj

 

       

Iz naslova izbrišite
"-BRISI-"

 

 

 

 

 

 

Podajam nekaj napotkov do katerih sem prišel sam, ali s pomočjo spleta ali literature.

horizontal rule

bullet

Primerni modeli, motorji in RC oprema

bullet

Vtekanje motorjev

bullet

Nastavljanje vplinjačev

bullet

Nastavljanje resonance

bullet

Trimanje F3A modelov

bullet

Lepila

bullet

Finiš

Iz strani Download je možen prenos nekaterih navedenih tekstov.

horizontal rule

Primerni modeli, motorji in RC oprema

Na prvi F3A delavnici, izvedeni na LZS v 02/2004, sem predstavil primerne modele, motorje in RC opremo.  Predstavitveno Power Point datoteko si lahko ogledate tukaj

Na spletu so seznami tekmovalne opreme redki. Našel sem samo tri: iz svetovnega prvenstva v Deblinu 1997,  iz nordijskega prvenstva 2003 in iz nemškega prvenstva 2003.

horizontal rule

Vtekanje motorjev

Osnovno velja:

 

1.      Popolno vtekanje traja okoli 20 ur. Prvi dve uri sta najvažnejši, od naslednjih osem pa je odvisna kvaliteta vtečenega motorja.

 

2.      Vtekamo s stalno menjajočimi obrati.

 

3.      Temperaturna obremenitev motorja je zaradi povečanega trenja na začetku zelo velika.

 

4.      Med zaporednimi vžigi motor vedno ohladimo.

 

Pri motorjih z ABC garnituro nikoli ne obračamo gredi brez potrebe, ker je tesnenje na batu izvedeno brez batnega obročka. Posebej je tak motor občutljiv, če je hladen

 

Gorivo

V prvih dveh urah naj bo delež olja vsaj 20%, boljše je 22%. Več ko ga je bolj se hladi motor, ker odnaša mikro opilke. Malo nitrometana je celo priporočljivo.

 

Propeler

Za vtekanje uporabimo takega, da motor z lahkoto doseže 70% do 75% končnega števila obratov.

 

Vtekanje prvih 10 min

Motor zaženemo. Svečko pustimo priključeno. Zrak odpremo malo bolj. Nastavimo čimbolj bogato mešanico (odvita igla vplinjača) tako, da motor ravno še teče.

 

Vtekanje od 10. do 30. minute

Pol minute po vžiigu odstranimo napajanje svečke. Počasi zapiramo dotok goriva, toliko, da motor pri polnem plinu ravno še teče. Ne sme doseči maksimalnih obratov. Stalno menjamo obrate.

 

Vtekanje od 30. minute do 2. ure

Najprej grobo nastavimo prosti tek. Lahko že poletimo. Poln plin uporabljamo samo v zelo kratkih časovnih periodah. Iglo čimbolj odvijemo (mastno).

Ob zaporednih poletih privijamo iglo (siriomašenje goriva) vendar ne toliko, da bi motor dosegel max obrate.

 

Vtekanje po 2 urah

Polni plin je dovoljen samo po 30 sekund. Počasi že lahko povečujemo čas polnega plina.

 

Vtekanje po 12. uri

Maksimalni plin je dovoljen že stalno - za aero vleko.

 

Test vtečenosti

Motor še ni vtečen, če pri polnem plinu število obratov počasi pade.

 

horizontal rule

Nastavljanje vplinjačev

Plamen se širi najhitreje, če je mešanica za 20% prebogata (presežek goriva glede na zrak). Nasprotno pa se siromašna mešanica ob svečki hitreje vžge. Pri siromašni mešanici ima plin pri zgorevanju višjo temperaturo, kar lahko privede do pregrevanja motorja. Zato s pripiranjem glavne igle na vplinjaču ne smemo “iztiskati” še zadnjih dosegljivih vrtljajev iz motorja.

 

Ponavadi dajejo vplinjači v srednjem območju vrtljajev nekoliko prebogato mešanico. To je razlog, da lahko v prostem teku in pri polnem plinu nastavimo nekoliko presiromašno mešanico.

 

Predpogoji za dobro delovanje:

 

·      Pred vstopno odprtino vplinjača na razdalji premera vstopne odprtine ne sme biti ovir.

·      Vplinjač mora biti v motor privit zrakotesno (O-obroček, silikon).

·      Cevka za natakanje goriva mora biti dobro zatesnjena (ne z vijakom M3).

·      Zatesnimo povezavo izpušnega lonca in prirobnico motorja. Najboljša je silikonska masa za izpušne lonce.

·      Uporabimo propeler s katerim motor doseže 75 do 80% max vrtljajev v letu. Ker so pri mirujočem modelu vrtljaji za 10 do 15% manjši upoštevamo to pri nastavljanju na tleh. Obrati prostega teka so od 2600 do 3000 vrt/min, le pri motorjih nad 10 ccm od 2000 do 2500 vrt/min.

 

Ločimo dve vrsti vplinjačev glede na nastavljanje prostega teka:

 

a.)     z dodatno odprtino za zrak

       Predstavniki:     G (Enya), Speedy (Webra), 2H (O.S.) in drugi

b.)     z krmiljenjem dotoka goriva v difuzor

Predstavniki:     GM (Enya), TN, Promix, Dynamix (Webra), 4B, 6H, 7H (O.S.) in drugi

 

Pri nastavljanju je bistvena razlika samo v smeri vrtenja elementov za nastavljanje prostega teka. Pri presiromašni mešanici moramo, če reguliramo zrak, dotok zraka zmanjšati (uviti element) oziroma, če reguliramo gorivo, dotok goriva povečati (odviti element).

 

POSTOPEK NASTAVLJANJA

1.   Pred zaganjanjem odvijemo glavno iglo v skrajno odprto lego (od 1.5 do 6 obratov, odvisno od proizvajalca). Ko smo motor zagnali in teče pri ukazu polni plin, začnemo privijati iglo, dokler ne nastopi trenutek, ko so vrtljaji največji in bi še nadaljnje zapiranje povzročilo upadanje obratov. Sedaj malo obogatimo mešanico z odpiranjem za 3 do 4 zobce.

 

2.   Ali smo nastavili dovolj rezerve se prepričamo tako, da damo polni plin in dvignemo model navpično za 10 s. Če obrati opazno upadejo, je znak, da je igla preveč zaprta.

 

3.   Nastavimo še preosti tek.
Zmanjšamo obrate na cca 3000 vrt/min in premikamo element za nastavitev prostega teka. Doseči želimo stabilne obrate, da se motor vrti čimbolj “okroglo”, živahno, brez zaganjanja in, da lahko zanesljivo pospeši pri dodajanju plina. Predno začnemo nastavljati naj bo element za prosti tek v strednji legi. Če se nam vedno ustavi, odpremo malo glavno šobo (dodamo plin). Če so obrati previosoki, zmanjšamo plin.

 

Grobo pravilo za motorje s kratkim hodom bata: najnižji vrtljaji naj bodo 1/4 maksimalnih.

 

KONTROLE

A.   Motorju iz polnega plina (vsaj 30s) zapremo plin do prostega teka in opazujemo 1 do 2 min. Če motor:

      

·          takoj ali po nekaj sekundah ustavi pomeni, da je mešanica za prosti tek presiromašna. Element za prosti tek premaknemo za 1/4 obrata (a.-privijemo vijak, b.-odvijemo iglo),

 

·          počasi zmanjšuje obrate in se na koncu ustavi. Mešanica je prebogata (a.-odvijemo vijak, b.-privijemo iglo).

 

V kolikor nikakor ne uspemo nastaviti stabilnih vrtljajev, motor se po 2 min ustavi, je lahko več razlogov:

a.)   svečka je prehladna,

b.)   motor ni dovolj vtečen,

c.)   motor je iztrošen,

d.)   v gorivu je preveč vlage,

e.)   pri igli uhaja dodatni zrak,

f.)    rezervoar je nepravilno nameščen.

 

B.   Po dveh minutah delovanja v prostem teku sunkovito dodamo poln plin do konca. Če motor:

 

·      hitro malo pospeši in se nato takoj ustavi, je to znak, da je mešanica v prostem teku presiromašna (a.-priviješ vijak, b.-odviješ iglo),

 

·      pospešuje in pokašljava, iz izpušnega lonca oddaja veliko dima, je to znak, da je mešanica prebogata (a.-odviješ vijak, b.-priviješ iglo).

 

 

Ko smo enkrat uspeli vplinjač dobro nastaviti, ga pustimo pri miru. Zaradi atmosferskih pogojev lahko korigiramo glavno iglo za 1 do 4 zobce. Pri hladnem vremenu rabi motor več goriva.

 

PREIZKUS USTREZNOSTI SVEČKE

Priključimo akumulator na delujoči motor:

· prosti tek:       motor deluje bolje                                                - svečka je prehladna,

· polni plin:       - obrati se povečajo za 100 do 300 vrt/min       - svečka je prehladna,

                          - obrati se opazno zmanjšajo                              - svečka je prevroča.

 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE VPLINJAČA

Z acetonom. Prepihavamo tako, da odvijemo iglo in namesto cevke za gorivo namestimo čisto cevko in izmenično pihamo in sesamo.

Po vsakem letalnem dnevu izpraznimo tank.

Jeseni tank razstavimo in očistimo z izopropilalkoholom. Alkohol je predrag, metanol pa strupen

 

horizontal rule

Nastavljanje resonance

Resonanca ima dve nalogi:

·      dušenje hrupa (zadnji del) in

·      podpora k polnenju motorja z vžigalno zmesjo goriva in zraka (prvi del do položnega protikonusa).

Resonanca pomaga k polnjenju motorja z gorivom, kar ima za posledico večji navor do 30%.

 

Princip delovanja:

V fazi izpuha začne teči val izpušnih plinov skozi resonanco. Ko doseže drugi konec se odbije nazaj. Povratni val potisne svežo gorilno mešanico, ki je pobegnila v izpuh, nazaj  v valj. Tako pride do dodatnega polnilnega efekta. Več goriva v valju pa pomeni dodatno moč. Do resonančneg efekta pride samo, če je dolžina cevi umerjena glede na obrate motorja, saj se mora povratni val vrniti v točno določenem času.

 

Na nastavitev dolžine vpliva:

·        število obratov motorja. Nižji kot so, daljša mora biti resonanca.

·        Od temperature. Če je resonanca vroča, slabše hlajenje, jo moramo podaljšati, ker je hitrost plinov pri večji temperaturi večja. Zagotoviti pa moramo enak čas povratnega vala. Zunanje temperature. Če je zunaj topleje, jo moramo podaljšati. Velja enako kot zgoraj.

 

POSTOPEK NASTAVLJANJA

 

1.      Pri poznani dolžini (L1) resonance za znane obrate motorja (n1), lahko izračunamo potrebno dolžino pri drugih obratih (n2) po formuli: L2=L1* (n1/n2).

 

2.      Uporabimo daljšo silikonsko cev, ki jo trdno vpnemo na eni strani (resonanci ali izpušni krivini). Med delovanjem motorja pri polnem plinu pomikamo z rokavico resonanco tako, da dosežemo maksimalne obrate.
Upoštevati je treba, da sprememba resonančne dolžine vpliva tudi na nastavitev vplinjača.
Pri premikanju resonance v eno smer obrati rastejo in v drugo padajo. Po potrebi podaljšamo silikonsko cev ali odrežemo krivino (spremembe po cca 0,5 cm).
Važno je, da ne pustimo predolgega kosa silikonske cevi med kolektorjem in resonanco, ker hrup zaradi vibriranja silikonske cevi močno naraste, opazno že pri reži nekaj mm. V silikonsko cev lahko vtisnemo aluminijasto cev odgovarjajočega premera.

3.      Nastavitve glede na vrsto modela:
- "normalni":       ker ne  potrebujemo vedno polnega plina, za polet nastavimo 1 do 2 cm daljšo cev kot je ugotovljen optimum pri testu na tleh,
- akrobatski:       ne spreminjamo ugotovljenega "talnega" maksimuma, ker taki modeli potrebujejo največjo moč pri počasnih figurah (navpičen let).
 

horizontal rule

TRIMANJE MODELOV IN NASTAVITVE MEŠALNIKOV V F3A
priredba Makovec Igor

Navajam samo tiste teste, ki so se mi izkazali kot uporabni v praksi. Avtorji nekaterih delov teksta so: Michael Chipchase, Chip Cyde, NSRCA. 
Navedeni testi predpostavljajo, da je model narejen točno po načrtu brez zvitij ali drugih nepravilnosti.  
Trimanje se izvede po navedenem vrstnem redu.
PDF datoteko lahko naložite iz menija Download.

PARAMETER

TEST

REZULTAT

NASTAVITEV

1. Nevtralni položaj krmil

Let naravnost

Naravnaj s trimerji na oddajniku

Nastavi na vilicah, da model leti naravnost s trimerji na sredini.

 

 

 

 

2.    Odkloni krmil

A.      Valjčku
 

B.       Lupingu

C.       Premetu preko krila

 

 

A. Nagibi
max:      3 valjčki v 3-4 s
min:      za počasni valjček
B. Višina
max:      za pravokotni luping
min:      normalni luping
C. Smer
max:      35 stopinj
min:      za izvedbo leta na nož

 

3.   Težišče (CG) 

 

 

 

Hrbtni let

  

 

A.  Potreben velik odklon višine dol

B.   Nič višine, model se vzpenja

A.      Težišče premakni nazaj


 B.       Težišče premakni naprej

Sveder

 

 

A.  Rabi velik odklon višine za prevlek in nos ima tendenco pada

B.   Rep ima tendenco pada

A.      Težišče premakni nazaj

 

 B.       Težišče premakni naprej 

Navpični spust s plinom na min , pusti komande – ne upravljaj 

A.  Gre v smer kabine

B.   Gre v smer koles

A.      Težišče premakni nazaj

B.       Težišče premakni naprej

Ostalo

A.  Valjčki so sodčkasti

B.   Model občutljiv na višino, težko se strima ravni let

A.      Težišče premakni nazaj

B.       Težišče premakni naprej

OPOMBA: Nastavitev težišča je zelo pomembna za ostale nastavitve in je obenem zelo osebna »zadeva«. Čim boljši je pilot, bolj nazaj ima lahko težišče. Najprej poizkusi s premeščanjem RC opreme brez dodajanja teže.

 

4a. Stranski nagib  motorja

Navpičen vzpon v veter stran od  stojišča – model vidimo od zgoraj

Ko model upočasni:

A.    Nadaljuje

B.     Zavije levo

C.     Zavije desno

 

A.      OK

B.       Dodaj nagib desno

C.       Dodaj nagib levo

4b. Navpični nagib  motorja

Navpičen vzpon prečno na veter ca. 100m prečno glede na stojišče in nevtraliziraj višino (trim na nuli.

Ko model upočasni:

A.    Nadaljuje

B.     Zavije gor (poz.luping)

C.     Zavija dol (neg.luping)

 

A.      OK

B.       Dodaj nagib dol

C.       Dodaj nagib gor

Vodoraven let prečno s polnim plinom in sunkovito plin na min, po cca 3s ponovno dodati plin

A.  Samo majhna sprememba višine 

B.   Zavije gor

C.   Zavije dol

A.  OK   

B.   Zmanjšaj nagib dol
 

C.   Povečaj nagib dol

OPOMBA: Nagib motorja je kompenzacija motornega navora in postane evidenten pri upočasnjenem modelu in polni moči motorja (navpičen vzpon). Če model vzpenja v »neskončnost«, začni vzpon s 1/2 moči in dodaj moč, ko upočasni. Opazovanje je najuspešnejše tik preden se model ustavi pri max moči motorja.

 

5.    Enakomerna odklona polovic višinskega krmila

       (deljena višina)

I. Serija pozitivnih lupingov v smeri vetra stran od stojišča.

 

II. Serija negativnih lupingov v smeri vetra stran od stojišča

A.    Ni spremembe smeri

B.     Sprememba smeri v desno kot, da bi model letel po vijačnici

C.     Sprememba smeri v desno kot, da bi model letel po vijačnici

A.    OK

B.     Zmanjšaj odklon gor (II-dol) levi polovici višinskega krmila
 

C.     Zmanjšaj odklon gor (II-dol) desni polovici višinskega krmila

OPOMBA: Vedno izvedi oba test, saj je potrebno uskladiti  odklone polovic  višinskega krmila gor in dol.

 

6.    Teža polovic krila

Let proti vetru, zmanjšati plin in navpičen spust ter ostra izravnava v horizontalni let

A.    Ni spremembe nagiba

B.     Levo krilo pade

C.     Desno krilo pade

A.    OK

B.     Dodaj težo desnemu krilu

C.       Desno težo levemu krilu

 

7.    Diferenciranje krilc
(DIFF-odklon gor je večji kot odklon dol)

45ş vzpon z valjčkom proti vetru

A.    Ni spremembe smeri

B.     Sprememba smeri v smer valjčka

C.     Sprememba smeri proti smeri

A.    V redu

B.     Premajhen DIFF

 
C.       Prevelik DIFF

 

8.    Razlika vpadnih kotov kril

       (»EWD« ali
«Angle of Incidence«)

Let proti vetru, zmanjšati plin in navpičen spust, pustiti komande – ne upravljati

A.    Model nadaljuje navpično

B.     Sprememba smeri v smer kabine - izravnava v horizontalni let

C.     Sprememba smeri v smer koles

A.    OK
 

B.     Zmanjšaj razliko vpadnih kotov kril

 
C.       Povečaj razliko vpadnih kotov kril

 

MEŠALNIK

TEST

REZULTAT

NASTAVITEV

1.     Smer -> Višina

Let na nož

D.   Ni spremembe smeri

E.    Gre v smer kabine

 

F.    Gre v smer koles

A.  OK 

A.  Mešalnik Smer->Višina dol nekaj %

B.   Mešalnik Smer-> Višina gor nekaj %

 

1.     Plin -> Nagib 

 

  

S polnim plinom proti vetru nato zmanjšati plin

 

 

A.  Ni tendence valjanja 

B.   Valjanje levo

 
C.   Valjanje desno

A.  OK

B.   Mešalnik Plin->Nagib desno nekaj %

C.   Mešalnik Plin->Nagib levo nekaj %

 

3.   Plin -> Višina

Navpičen spust  pri minimalnem plinu

A.  Ni tendence spremembe smeri  

B.   Gre v smer kabine

 
C.   Gre v smer koles

A.  OK

 
B.   Mešalnik Plin->Višina dol nekaj %

C.   Mešalnik Plin-> Višina gor nekaj %