Srednja kmetijska šola Maribor

Obvestila

Domov
Vpis
Predstavitev
Programi
Druge dejavnosti
Odrasli
Posestvo
Obvestila
Kazalo

Gledališki abonma
Gledališki abonma (SNG Maribor) - informacije prof. Mojca Alešovec.
Filmski abonma
Filmski abonma (Mariborski kinematografi) - informacije prof. Andreja Veber.
Šolska knjižnica
Knjige vseh vrst stanujejo v šolski knjižnici, kjer vas bo sprejela profesorica Silva Podlesnik.
Učbeniški sklad
Učbeniki za vse izobraževalne programe vseh letnikov so vodeni v učbeniškem skladu. Dijaki si lahko izposodijo komplete učbenikov po tretjinski ceni. Vodja učbeniškega sklada je profesorica Klementina Perko.
Zdravniški pregledi
Šolska zdravstvena ambulanta za dijake naše šole je v enoti ZD Adolfa Drolca na Vošnjakovi 4. Šolska zdravnica je Alenka Skačej, dr. med.

Zobna ambulanta za naše dijake je v enoti ZD Adolfa Drolca na Partizanski cesti 14a. Šolski zobozdravnik je Rene Male, dr. med.

Počitnice
in prosti dnevi v šol. letu 2004/05
jesenske počitnice PON 1. novembra do PET 5. novembra
novoletne počitnice PON 27. decembra. do PET 31. decembra
Prešernov dan - slovenski kulturni praznik TOR 8. februarja
zimske počitnice PON 28. februarja do PET 4. marca
velikonočni ponedeljek PON 20. marec
prvomajske počitnice

SRE 27. aprila do PON 2. maja

konec pouka za dijake zaključnih letnikov PET 20. maj 2004
konec pouka za dijake ostalih letnikov in podelitev spričeval PET 24. junij 2004
Delovna sobota za 4a in 2a-PTI
sobota, 12. marec 2005 predpreizkus POM
Pomembni datumi iz šolskega koledarja 2004/2005
SREDA, 1. september začetek pouka
TOREK, 30. november zaključek I. ocenjevalnega obdobja
TOREK, 1. februar začetek zimskih izpitnih rokov
ČETRTEK, 10. marec zaključek II. ocenjevalnega obdobja
PETEK, 20. maj zaključek pouka za dijake zaključnih letnikov
PONEDELJEK, 23. maj podelitev spričeval za dijake zaključnih letnikov
PETEK, 27. maj začetek poklicne mature za dijake štiriletnih programov
PONEDELJEK, 6. junij - 9.junij rok za predmetne in popravne izpite za dijake triletnih programov
PONEDELJEK, 13. junij začetek zaključnih izpitov za dijake triletnih programov
PONEDELJEK, 13. -16. junij organizirana priprava na poklicno maturo in zaklj.izpit
PONEDELJEK, 20. junij zaključek III. ocenjevalnega obdobja za dijake ostalih letnikov
PONEDELJEK, 28. junij -05. julij spomladanski izpitni rok
ČETRTEK, 18. - 30. avgust jesenski izpitni rok
TOREK, 20.9. - 20. 10. popravni izpiti poklicne mature in zaključnega izpita
 
Srednja kmetijska šola ] Domov ] Vpis ] Predstavitev ] Programi ] Druge dejavnosti ] Odrasli ] Posestvo ] [ Obvestila ] Kazalo ]
 

 Število obiskov od 1-feb-2001:

(C) Kmetijska šola Maribor
e-pošta: sr-kmetijska.mb@guest.arnes.si

Oblikovanje spletnih strani: INFOSTORITVE