Zbirka rodovnikovnazaj
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo
Zbirka rodovnikov
Zbirni pregled rodovnih priimkov
(Tiny tafel)

Abecedno kazalo priimkov rodoslovcev:
Berginc, Benedejčič, Hawlina, Mamić, Novakovič, Tomažič, Toplišek, Zore


NENAD NOVAKOVIĆ 
A Nusdorferjeva 9 
A 1000 Ljubljana 
A Slovenija 
T +386 61 452305 
D /IBM/ 
F Brother's Keeper 5.2 
Z 27 Brother's Keeper MP 
B560 1911:1911 BAčNAR 
B325 1855:1976 BEDJANIč 
B200 1900:1900 BEKIč\Binovac, Smederevo, Srbija 
C420 1791:1791 CLAUS\Mauthen, Koroška 
č421 1874:1874 čOLAKOVIč\Lozovik, Velika Plana, Srbija 
D200 1825:1825 DOGSCHA\Polstrau 
G400 1776:1910 GOLL\Greifenburg, Koroška 
H252 1815:1815 HOCHENEGG 
H616 1909:1972 HRIBAR 
I151 1907:1907 IVANOVIč\Skobalj, Smederevo, Srbija 
J521 1923:1943 JANKOVIč\Vučak, Smederevo, Srbija 
J260 1845:1845 JÄGER\Koroška 
K400 1835:1835 KLAIč\Dubrovnik 
K656 1800:1800 KRINNER 
K656 1830:1863 KRINNERSTORFF\Jičin, češka, Moravska 
L135 1800:1863 LÜFTNER 
M410 1898:1934 MILOŠEVIč\Vrbovac, Smederevo, Srbija 
N342 1893:1893 NEDELJKOVIč\Ralja, Smederevo 
N121 1881:1995 NOVAKOVIč\Lozovik, Velika Plana, Srbija/Ljubljana 
P141 PAVLOVIč 
R352 1799:1799 RADINKOVIč 
R200 1880:1880 RAJIč 
R165 1861:1861 REBERNIK 
V620 1854:1881 VERčKO 
W 23 April 1996 
 

N ANTON TOMAŽIČ 
A Vir, Parmova 1 
A 1230 Domžale 
A Slovenija 
A tone.tomazicius-software.si 
T + 386 61 373 903 
D 3.5" 1.44M MS-DOS 
F Visual ROOTS version 1.01a 
Z 144 TT version 74 
D460 1825*1825*DOLAR/Trobelno 3 
G653 1814*1814*GROMAT, Grad 10/Bled, Grad 10 
H316 1787*1787*HUDOVERNIK/Bled 
K652 1955*1955*KRANJAC/Ljubljana 
P311 * *PODBEVŠEK/Palovče 
P414 1856*1856*PLEVEL/Palovče 
P600 1884*1884*PIRŠ, Zg. Tolmin/Cikuše 
S240 1860*1860*SOKLIČ, Grad 10/Bled, Grad 10 
T500 1950*1950*TOMAŽIČ/Ljubljana 
U650 1785*1785*URANČIČ/Pri Tometu 
V345 1883*1883*VODLAN/Palovče 
Ž122 1886*1886*ŽABJEK/Ljubljana 
W 24 APRIL 1996
 

N JANEZ TOPLIŠEK 
A 1236 Trzin, Pernetova 13 
T ++386 61 713-188 
D /IBM/ 
F Brother's Keeper Windows 5.2 
Z 30 Brother's Keeper  MP 
B500 1843:1843 BAN\Ravne 21/Ravne 21 
B220 1839:1885 BIZJAK\Kobile/Golek 
B620 ?   :?    BRAČKO\?/? 
B624 1837:1863 BRGLEZ\Drumlažno/Drumlažno 
G640 1833:1833 GRIL\Drumlažno/Drumlažno 
G615 1834:1834 GROBIN\?/? 
G622 ?   :?    GROSEK\?/? 
H252 1857:1896 HOJNIK\Ljubično/Stanovsko-Poljčane 
I112 1845:1845 IPAVEC\Golek/Golek 
J252 1875:1973 JESENEK\?/Celje 
K650 ?   :?    KERIN\?/? 
K360 1869:1869 KODRIČ\Maerchendorf/Maerchendorf 
L165 1878:1920 LAVRINC\Rečica nad Laškim/? 
M346 1782:1782 METLIČAR\?/? 
M621 ?   :?    MIROSAVEC\?/? 
O562 1804:1804 OMERZU\Koprivnica ?/Koprivnica ? 
P520 1769:1769 PEČNIK\?/? 
P600 ?   :?    PIRŠ\?/? 
P436 1784:1936 PLETERSKI\(Zdole 50)/Zdole 32 
P320 1868:1971 POTISK\Sp. Poljčane/? 
P612 1746:1981 PRVEGA\?/? 
R165 1838:1879 REBERNIK\Buče ?/Buče 
T142 1769:1981 TOPLIŠEK\Koprivnica 17/? 
Z122 1854:1879 ZABUKOŠEK\?/? 
W 01.08.1998
 

N LEA BENEDEJČIČ 
A Adamičeva 15 
A 1000 Ljubljana 
T +386 61 571-487 
D /IBM/ 
F Brother's Keeper Windows 5.2 
Z 49 Brother's Keeper  MP 
B230 1783:1805 BAJT\Kamno 6/Kamno 6 
B532 1739:1995 BENEDEJČIČ\Dolje 27/Ljubljana 
B220 1746:1746 BIZJAK\?/? 
B650 1806:1806 BREŠAN\?/? 
D146 1723:1723 DOBLAREC\?/? 
D161 1732:1732 DOBRAVC\?/? 
F635 1816:1869 FORTUNAT\Volarje 8/Dolje 6 
G162 1666:1666 GABRŠČEK\Vrsno/Vrsno 
G626 1615:1909 GREGORČIČ\Krn/Vrsno 17 
H550 1848:1848 HOMAN\?/? 
I450 1747:1779 ILINČIČ\Gabrje/Gabrje 
J620 1806:1837 JARC\Čadrg 7/Čadrg 7 
J610 1770:1919 JEREB\Srednja Vas-Poljane/Škofja Loka 
J150 1686:1686 JUVANČIČ\Zatolmin/Zatolmin 
K100 1778:1778 KAVČIČ\?/? 
K530 1640:1640 KENDA\Poljubinj/Poljubinj 
K654 1776:1853 KERMEL\Breznica 5/Breznica 5 
K212 1799:1799 KISOVC\Žirovski Vrh 25/Žirov. Vrh 25 
K435 1805:1805 KLADNIK\?/? 
K140 1878:1981 KOBAL\Gosteče, Kranj/Kranj 
K650 1783:1783 KOREN\Kamno 56/Kamno 56 
K652 1808:1808 KRANJC\Ljubinj 36/Ljubinj 36 
K652 1789:1789 KRŽIŠNIK\?/? 
K350 1696:1696 KUTIN\?/? 
L516 1772:1772 LAMPRET\Gorenja vas/Gorenja vas 
L150 1806:1844 LEBAN\Dolje 36/Dolje 36 
M516 1749:1749 MANFREDA\?/? 
M300 1775:1775 MATE\?/? 
O142 1819:1819 OBLAK\Žirovski vrh 20/Žirovski vrh 20 
O265 1780:1780 OKORN\?/? 
O532 1720:1720 OMEITZ\?/? 
P352 1781:1815 POTOČNIK\Sopotnica/Sopotnica 
R260 1885:1996 RIEGER\Graz/Graz 
R360 1620:1995 RUTAR\Krn/Postojna 
S166 1746:1746 SCHIFFRER\?/? 
S120 1751:1751 SIVEC\Krn 10/Krn 10 
S600 1731:1731 SKOČIR\Vrsno/Vrsno 
S240 1765:1765 SOKOL\Libušnje 5/Libušnje 5 
S365 1736:1736 STERŽINAR\?/? 
S366 1806:1854 STRAŽAR\Čeplje pri Moravčah/Čeplje 
                                                pri Moravčah 
S520 1780:1780 SUŠNIK\?/? 
S134 1775:1775 SVETLIN\?/? 
T160 1746:1746 TAUFER\?/? 
T550 1835:1886 TONIN\Hruševo/Čeplje pri Moravčah 
V130 1776:1776 VAUPOTIČ\?/? 
Š140 1711:1711 ŠAVLI\?/? 
Č363 1772:1772 ČETRTIČ\Volarje 36/Volarje 36 
W 20 Nov 1998
 

 

 

MARTA BERGINC 
A 5243 Podbrdo 32 
A Slovenija 
T +386 65 808030 
D /IBM/ 
F Brother's Keeper 5.2 
Z 36 Brother's Keeper MP 
B200 1818:1818 BEGUŠ\Porezen/Porezen 
B625 1817:1962 BERGINC\Srpenica/Ljubljana 
B120 1809:1809 BEVK\Hudajužna 1/Hudajužna 1 
B520 1835:1888 BIANCA\/San Daniele 
B265 1634:1989 BOŽIČ\Rakovec 55/ 
B640 1818:1845 BRELIH\Trtnik 25 / Fok/ 
B652 1722:1722 BREMEC 
B610 1772:1772 BROVč 
D600 1934:1983 DRAŽIČ\Sušak/Ljubljana 
H345 1748:1824 HADALIN 
J523 1934:1934 JENSTERLE 
K530 1761:1761 KENDA 
K200 1742:1742 KOS 
K100 1687:1687 KOVAČIČ 
K114 1841:1841 KOVAčIč/FOLTOVA\Logaršče/Logaršče 
K650 1846:1846 KURINČIČ 
K365 1879:1879 KUŠTRIN 
L256 1753:1753 LAHAJNAR 
M400 1742:1911 MIHELAČ\Podbrdo 5/ 
M530 1850:1850 MONTI 
O130 1808:1808 OBID 
O252 1791:1833 OSMUK\Koritnica 34/Koritnica 73 
S120 1876:1904 SIVEC\Kobarid/Bohinjska Bistrica 
S364 19__:19__ STERLING/KORENOVA 
Š364 1753:1796 ŠTERLING 
T500 1728:1728 TINČU\Borovnica/Borovnica 
T626 1785:1785 TORKAR\Kuk/Kuk 
T610 1870:1870 TREBŠE\Srpenica/Srpenica 
T626 1786:1786 TROJER\Trtnik/Trtnik 
Z200 1784:1992 ZGAGA\Bača 10/ 
W 24 April 1996
 


N ALBERT ZORE 
A Stanež iče 59 
A SI-1210 Ljubljana-Sentvid 
T tel doma +386 /0/61 15 24 205 in 15 25 585 
T tel slu ba +386 /0/61 15 94 116 in +386 /0/41 770 512 
T fax slu ba +386/0/61 552 569 
E-mail albert.zore@am-bus.si 
Z 16 ZORE DM 
B625 1835 1935 BERGANT 
B240 1730 1760 BISIL 
C660 1719 1923 CERAR, ZIRAR, ZERAR, ZERER, ZIRER 
E621 1844 1874 ERJAVEC 
K260 1777 1899 KAJZAR, KAISER 
K512 1845 1875 KNIFIC 
K120 1848 1878 KOPAC 
K161 1791 1821 KOPRIVNIK, KOPRIUNIK 
K625 1758 1788 KRUSHNIK 
L210 1833 1893 LJUBE 
M660 1780 1854 MERHAR, MERHER 
R512 1847 1903 RAMOVZ 
R255 1844 1955 ROZMAN 
U615 1791 1821 URBANIJA 
Z425 1838 1898 ZALAZNIK 
Z600 1826 1979 ZORE 
W  4 Jan 1999
 N TINO MAMIĆ
A Manžan 37 a, SI 6000 Koper
A 3, rue Lauenburg, L-5886 Dudelange, Luksemburg
T tel. 00 386 5 639 42 69

E-mail: mamic@email.si
F Brother's Keeper Windows 6.1
Z 34 Brother's Keeper MP
B200 1777:1777 BAJC\Stomaž 66/Stomaž 66
B324 1737:1911 BATAGELJ\?/Stomaž 76,71,1
B212 1877:1877 BEKAVAC\?/?
B635 1768:1970 BRATINA\Stomaž 63,9
C252 1879:1879 CUGMAS\Draža vas
K420 1854:1912 KALŠEK\Konjiška vas/Žiče 10
K620 1788:1834 KERKOČ\?/Gojače 14
K455 1781:1781 KLEMENČIČ\Stomaž 85
K521 1770:1800 KNEZEVIĆ\Lokvičići/Hrvatska
K521 1800:1800 KNEZOVIĆ\Lokvičići/Hrvatska
K516 1776:1776 KOMPARA\?/?
K265 1886:1886 KOSIRNIK\?/?
 L260 1778:1778 LOZAR\Vrtovin 19
M500 1801:1999 MAMIĆ\Lokvičići 160,46
M650 1937:1968 MRČUN\Ljubljana
N240 1868:1919 NIKOLIĆ\Lovreč 166
N200 1883:1950 NOSIĆ\Lovreć/Hrvatska
P200 1771:1771 PEZO\Lokvičići/ Hrvatska
R136 1793:1793 ROVTAR\Stomaž
R232 1719:1960 RUSTJA\Kamnje
R220 1884:1884 RUČIGAJ\?/?
S420 1794:1794 SLEJKO\?/?
S426 1801:1801 SLOKAR\?/?
S365 1879:1973 STRMŠEK\Žiče 46,69,81/Ljubljana
T620 1885:1923 TURK\Logatec/?
V345 1861:1861 VIDULIN\Lokvičići/Hrvatska
V400 1849:1849 VOLČIČ\Vojnik
V120 1810:1810 VOVK\?/?
Č654 1767:1810 ČERMELJ\Vrtovin 44,40
Č652 1782:1782 ČERNIGOJ\Stomaž 73
Š400 1880:1880 ŠELIH\Konjice
Ž250 1793:1836 ŽIGON\Stomaž 35
W 03.03.2003 
 
 
 
 

 
Na vrh gor
 
Uvodna stran
Društvo
Viri
Metode - pripomočki
Rodoslovci v tujini
 Zbirka rodovnikov
Poizvedbe, stiki
Razno