DVVPA
    Društvo za
Varstvo
   in Vzgojo Ptic
 Ajdovščina 


Podatki o društvu   

Uradni naziv društva:   
Društvo za varstvo in vzgojo ptic Ajdovščina; 
Cesta 84, 5270 Ajdovščina

 
Skrajšan naziv in naslov  društva: 
DVVP  Ajdovščina;  p.p.  38,  5270 Ajdovščina
 
Matična številka društva:    
5941440
 
Davčna številka društva:    
14332353
 
Transakcijski račun društva:    
05100-8010929079  ABANKA  Ajdovščina
 
Spletna stran društva:        
www2.arnes.si/~rstemb/dvvpa/
 
Elektronski naslov društva:
joze.mikuz@amis.net  ali  boris951@siol.net

Kontaktne osebe:
  predsednik: 
    ŠTOR BORIS  Cesta 84, 5270 Ajdovščina
    tel.: 05 36 47 815;  GSM.: 041 406 152
    E-naslov:  boris951@siol.net

  tajnik:          
    MIKUŽ JOŽE   Žagolič  15,  5273 COL
    tel.: 05 36 68 147;  GSM.:  041 558 240
    E-naslov:  
joze.mikuz@amis.net


Tu je popolen seznam ČLANOV DRUŠTVA

Več o našem delovanju si lahko preberete v ZGODOVINI DRUŠTVA.