DVVPA
    Društvo za
Varstvo
   in Vzgojo Ptic
 Ajdovščina 


Zgodovina društva   

Pozdravljeni na spletni strani Društva za varstvo in vzgojo ptic Ajdovščina. Ob obisku naše strani Vas bi radi seznanili tudi s kratko zgodovino našega društva.

Pobudniki in organizatorji za ustanovitev društva so bili nekateri rejci, ki so bili do tedaj včlanjeni v sosednjih društvih. Sklenili so, da idejo o ustanovitvi lastnega društva s sedežem v Ajdovščini predstavijo še nekaterim svojim znancem, ki imajo veselje do ptičjega žvrgolenja. Pobuda je bila sprejeta z optimizmom in priprave so stekle. Glavni organizatorji pa so vsekakor bili g. Slavko Žvokelj, Boris Štor in Dušan Žvokelj, ki so okrog sebe zbrali še 11 ljubiteljev in rejcev ptic. Začeli so z urejanjem dokumentacije in vseh potrebnih aktov za ustanovitev novega društva. Sklicana je bila ustanovna skupščina in 21.03.1996 je bilo društvo tudi uradno registrirano, ter vpisano v register.

Po vseh teh dejavnostih je društvo začelo delovati po zastavljenih poteh in ciljih. Vodstvo društva je z vso vnemo in zagnanostjo začelo z nabavo inventarja potrebnega za organizacijo razstav. Že istega leta je organiziralo razstavo ptic v Ajdovščini, ki je doživela velik odmev med prebivalci našega kraja. Od takrat naprej so naše razstave postale kar tradicionalne. Iz prvih društvenih razstav smo jih razširili na regijske in nanje povabimo vsa društva.  Vse aktivnosti, ki so bile, pa so pripomogle tudi k večanju članstva. V samem kraju in okolici se je povečalo zanimanje za gojitev in vzrejo ptic, tako da se je članstvo povečalo in kaj kmalu podvojilo. Dejavnost društva pa ni ostala samo v domačem kraju, pač pa smo poznanstva navezali po praktično celi domovini in tudi zamejstvu.Danes društvo združuje člane iz različnih krajev ožje in širše okolice sedeža društva. Članstvo je zelo različne starosti od šolskih otrok pa do poznih zrelih let. Veseli nas, da imamo v naših vrstah tudi predstavnice nežnejšega spola.

Kakor je raznoliko članstvo tako tudi rejci gojijo razne vrste ptic. V društvu so rejci, ki gojijo barvne kanarčke raznih vrst in barv. Papige so tudi zastopane v več vrstah od malih skobčevk pa do večjih papig. Tudi nekaj eksotov imamo v ponudbi naših članov. Nekateri pa se trudijo tudi z vzrejo križancev. Pa tudi na kanarčke pevce naši gojitelji niso pozabili. Zares lepa paleta raznih ptic se vidi na naših razstavah.

Cilji in naloge ob ustanovitvi društva pa niso bile in niso samo vzreja sobnih ptic, pač pa tudi pomoč in varstvo ptic v naravi. Naloga in dolžnost vsakega člana je, da po svojih zmožnostih pomaga tudi pticam v naravi, zlasti v zimskem času.

Vse, ki vas zanima ptičje petje in lepo perje lepo vabimo, da se nam pridružite v naših vrstah. Vsak, ki bi rad postal naš član, naj se nam  oglasi bodisi po pošti, e-pošti, telefonu ali pa osebno in poskrbeli bomo za vse potrebno, da vam bo v naši družbi prijetno.

V želji, da sem vam na kratko predstavil začetek našega delovanja vas vabim, da si ogledate še preostale spletne strani, ter, da nam posredujete vaše pripombe in mnenja. Veseli bomo tudi morebitnih vaših vprašanj in nanje poskušali čimprej odgovoriti.

 Zapis sestavil član Upravnega odbora Jože Mikuž