DVVPA
    Društvo za
Varstvo
   in Vzgojo Ptic
 Ajdovščina 


Povezave   

ZVEZA DRUŠTEV SLOVENIJE:       
www.zdvvpslo.uni.cc

DVVP KRIVOKLJUN JESENICE:                
www.krivokljun.org

OBALNO DVVP IZOLA:                                
www.geocities.com/dvvpi

DVVP NOVA GORICA:                                  
www.geocities.com/dvvpng

DVVP LIŠČEK KRANJ:                                  
www.liscek-kranj.com

DVVP NANOS POSTOJNA:                           
www.dvvpnanos.uni.cc

C.O.M. SVETOVNA ORNIT. ORG.:              
www.conf.org.