Osnovna šola
Ivanjkovci
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
T: +386 (0)2 713 80 46
F: +386 (0)2 713 80 47

Šolski časopis Palma

bralke, bralci

Življenje je kot velik mozaik in vsak trenutek je le delček v njem. Če bi kakšnega izgubili, bi v mozaiku ostal prazen prostor. Prav vsak trenutek, tukaj in zdaj, prispeva k čudoviti sliki, ki jo riše naše življenje.


Uredništvo časopisa

 


English

English

fotogalerija

Fotogalerija

   
 
Domov / Šol. knjižnica / Otrok, odrasli, branje
Otrok, odrasli, branje

OTROK – ODRASLI – BRANJE

Pravljice, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu,

imajo globlji pomen kakor resnice,

katerih me je naučilo življenje.

(F. Schiller)


 

NIKOLI NI PREZGODAJ.

                           NIKOLI NI PREPOZNO.

VSAK ČAS JE RAVNO PRAVI ZA BRANJE.

 

BRANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

 • pogovarjajmo se vse od rojstva
 • igrajmo se bibanke, pojmo uspavanke – otrok čuti melodijo, našo ljubezen in nežnost
 • imejmo igralne knjige
 • berimo, pripovedujmo, glejmo ilustracije
 • spodbujajmo otroka, da ponovi beside, opazuje ilustracije
 • igrajmo se z glasovi, črkami, besedami
 • izmišljajmo si pravljice, narišimo risbice, igrajmo
 • pri treh letih vzamimo poučne knjige, enciklopedije, navajajmo otroka, da je knjiga vir informacij
 • skupaj berimo navodila, telefonske imenike, vozne rede, recepte, napise na trgovinah.

 BERIMO. BERIMO VSAK DAN. ČAS Z OTROKOM JE NENADOMESTLJIV.

 BRANJE V ZGODNJEM BRALNEM OBDOBJU

 • ob vstopu v šolo ne prenehajmo z branjem
 • otroku berimo glasno, dokler želi
 • poslušajmo ga in pomagajmo usvojiti bralno tehniko
 • razložimo neznane beside, berimo izmenično, pazimo na izgovorjavo

 OTROK NAS POTREBUJE.

BRANJE IN SAMOSTOJNI BRALEC

 • ko otrok usvoji bralno tehniko, mu vseeno še berimo; otrok je srečen, ker smo ob njem
 • pogovarjajmo se o knjigah
 • pogovarjajmose o problemih, ki jih obravnavajo knjige

 ODRASLI LAHKO VPLIVAMO NA RAZVOJ OTROKOVE BRALNE KULTURE

 • včlanimo otroka v knjižnico in jo obiskujmo skupaj z njim
 • obiskujmo pravljične urice, igralne ure s knjigo, prireditve za otroke.
 • vzpodbujajmo ga k dejavnostim branja – projekti, bralna značka, eko bralna značka
 • z otokom pojdimo v gledališče, kino, opero
 • povežimo risanke z literarnimi predlogami

 PODARIMO OTROKU KNJIGO, NAJ BO NJEGOVA.

 

… Knjige so most do spoznavanja drugih in drugačnih ljudi, pa tudi do vseh znanstvenih discipline, so torej most do znanja. Bralec bo vedno znal poiskati prave in pravilne odgovore, ker se v branju skriva čarovnija razumevanja vsega…

                                                                                                       (D. Haramija)

 

Članek povzela Brigita Fridl po članku Tilke Jamnik in Mance Perko.