Osnovna šola
Ivanjkovci
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
T: +386 (0)2 713 80 46
F: +386 (0)2 713 80 47

Šolski časopis Palma

bralke, bralci

Življenje je kot velik mozaik in vsak trenutek je le delček v njem. Če bi kakšnega izgubili, bi v mozaiku ostal prazen prostor. Prav vsak trenutek, tukaj in zdaj, prispeva k čudoviti sliki, ki jo riše naše življenje.


Uredništvo časopisa

 


English

English

fotogalerija

Fotogalerija

   
 
Domov / Šol. knjižnica / Bralna značka

 

Priporeče knjige 

OTROK - ODRASLI - BRANJE

 

Bralna značka je dejavnost, katere cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje. Branje je najboljše učenje. Branje je sploh osnova, da se lahko učijo. Ob branju se razvijajo delovne in učne navade, bralne sposobnosti, razvija se bralna kultura in pridobiva se književno znanje. Bralna značka je prostovoljna in si prizadeva za geslo

»DOBRO BRATI IN LJUBITI BRATI.«

 

Cilj ni v množičnosti, ampak v skrbi za kvalitetno srečanje s knjigo, predvsem pa užitek in literarno-estetsko doživetje. Ko beremo, se učimo materinega jezika, vendar na bolj sproščen in ustvarjalen način.

Ob zaključku bralne značke podelimo učencem priznanja, tisti, ki so brali vsa leta šolanja, pa prejmejo knjigo, ki jo podarita Društvo Bralne značke Slovenije ter družba MOBITEL.

Na zaključek povabimo znanega slovenskega literata. Do sedaj so nas že obiskali TONE PAVČEK, TONE PARTLJIČ, SLAVKO PREGL, ŠPELA KUCLAR, NEJKA OMAHEN, JANJA VIDMAR, PRIMOŽ SUHODOLČAN, LUCIJA STUPICA, ANDREJ ROZMAN ROZA, DESA MUCK.

 

BRALNA ZNAČKA

ŠOLSKO LETO

ŠT. VSEH UČENCEV

OSVOJILI BRALNO ZNAČKO

OSVOJILI V %

ZLATI BRALCI


2002/2003

195

131

67,1 %

7

2003/2004

175

125

71,4 %

7 ali 31,8 %

2004/2005

173

113

65,3 %

8 ali 28,5 %

2005/2006

161

116

72,5 %

4 ali 17 %

2006/2007

158

134

84,8 %

8 ali 30,4 %

2007/2008

146

135

92,5 %

3 ali 20 %

2008/2009

142

142

100 %

21 ali 100 %

2009/2010

138

128

92,8 %

15 ali 83,3 %

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

141

142

149

131

142

114

115

108

109

109

81 %

81 %

72 %

83,2 %

76,8 %

11 ali 73 %

6 ali 60 %

14 ali64 %

4 ali 33,3 %

2 ali14,3 %

Oblike preverjanja branja za bralno značko

 1. DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
 2. PRIPOVEDOVANJE
 3. MISELNI VZOREC
 4. BRALNI DNEVNIK POSAMEZNIKA (ime in priimek avtorja, naslov dela, datum branja, občutki, mnenje o prebranem, najlepše misli, …)
 5. OKROGLA MIZA/DEBATNI KLUB (izmenjava mnenj o prebranem)
 6. REFERAT
 7. IGRANJE VLOG (preproste maske, obleke, …)
 8. DRAMATIZACIJA (odlomek)
 9. URE UMETNIŠKE BESEDE (5 – 6 učencev pripravi umetniški nastop, kjer ob spremljavi glasbe recitirajo ali berejo pesmi, predstavijo avtorja, …)
 10. KREATIVNE DELAVNICE RISANJA OZ. ILUSTRIRANJA
 11. PRAVLJIČNA URA
 12. RAZSTAVA
 13. E-UČILNICA