Osnovna šola
Ivanjkovci
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
T: +386 (0)2 713 80 46
F: +386 (0)2 713 80 47

Šolski časopis Palma

bralke, bralci

Življenje je kot velik mozaik in vsak trenutek je le delček v njem. Če bi kakšnega izgubili, bi v mozaiku ostal prazen prostor. Prav vsak trenutek, tukaj in zdaj, prispeva k čudoviti sliki, ki jo riše naše življenje.


Uredništvo časopisa

 


English

English

fotogalerija

Fotogalerija

   
 

Učitelj: Boštjan Rajh, prof.

 

KRATEK ZGODOVINSKI ORIS IVANJKOVCEV

Pri pouku zgodovine se veliko naučimo o svetovni, evropski in slovenski zgodovini, prav pa je, da poznamo tudi zgodovino svojega kraja.

Vas Ivanjkovci

leži na vzhodu Slovenskih goric v občini Ormož. Kraj se v pisnih virih prvič omenja leta 1433. Ime bi vas naj dobila po županu Ivanjku. Šaljivi vaški grb Ivanjkovcev predstavlja muha na »lanci«.

Ivanjkovci so bili nekoč sedež občine Svetinje, ki je spadala pod Ptujski srez. Svetinje so tipično in redko še lepo ohranjeno gručasto naselje s cerkvijo, ki leži na vrhu griča nad Ivanjkovci in Mihalovci. Leta 1603 so tukaj postavili kapelo v čast sv. Trojice in vseh svetnikov. Leta 1730 jo je zamenjala današnja cerkev, ki je bila posvečena leta 1742. Stranska oltarja in prižnica so baročni, iz druge polovice 18. stoletja, glavni oltar pa jeiz začetka 20. stoletja. Ob cerkvi je poslopje osnovne šole iz leta 1883. Šola je delovala vse do leta 1990, ko so zgradili novo šolo v dolini, v Ivanjkovcih.

Občina Svetinje je po podatkih Krajevnega leksikona Dravske banovine iz leta 1937 imela 2.928 prebivalcev. Obsegala je naslednje kraje: Ivanjkovci, Cerovec, Dobrovšak, Hujbar, Lešniški Vrh, Libanja, Litmerk, Mali Brebrovnik, Mihalovci, Pavlovski Vrh, Runeč, Stanovno, Strezetina, Veličane in Žerovinci. Površina občine je bila 3.018 ha. Od tega je bilo največ njiv in vrtov, travnikov in pašnikov, sledili so vinogradi, gozdovi in sadovnjaki. Prevladovala so tipična vinogradniška, po slemenih razložena naselja. Glavni gospodarski panogi sta bili vinogradništvo in sadjarstvo. Letno so prebivalci pridelali okoli 5.000 hl zelo dobrih, sortiranih belih vin, ki so jih večinoma prodajali vinskim trgovcem v Ormož in Ljutomer. Znana so bila pod imenom »jeruzalemčan«.

Po istih podatkih je imel kraj Ivanjkovci 227 prebivalcev, 50 hiš, 10 posestnikov, 9 koč in 8 najemnikov. Razvito je bilo predvsem poljedelstvo in vinogradništvo. Vino, sadje, perutnino in jajca so prodajali zlasti v Ormožu, Ljutomeru in na Ptuju. Tukaj je živelo več obrtnikov in trgovcev, v kraju pa je bila tudi gostilna. Leta 1909 je bil zgrajen gasilski dom. Železniška proga od Ormoža proti Ljutomeru vodi skozi Ivanjkovce po zaslugi domačina Petovarja, ki je bil leta 1922, ko so progo gradili, poslanec v Kraljevini SHS. Poleg železniške proge je tu še potekala banska cesta Ivanjkovci - Ljutomer.

Ob glavni cesti Ormož -Ljutomer, ob robu gozda, stoji spomenik, kjer so Nemci 26. januarja 1945 ustrelili 9 talcev, ki so jih pripeljali iz ptujskih zaporov. Na pokopališču, kjer so pokopani, pa stoji nagrobnik.

Leta 1947 so zgradili zadružni dom, v katerem je bil krajevni urad, sejna dvorana in stanovanje. Takoj po drugi svetovni vojni so Ivanjkovci spadali v ljutomerski okraj. Konec petdesetih let prejšnjega stoletja pa je nastala krajevna skupnost Ivanjkovci v današnjih mejah v okviru občine Ormož. Tudi v tem času se je še vedno največ ljudi ukvarjalo z vinogradništvom, s sadjarstvom in poljedelstvom, veliko ljudi pa je bilo zaposlenih v Ormožu, Ljutomeru ali drugod.

V letih 1975 - 1985 je bilo zgrajeno novo naselje v Ivanjkovcih, leta 1990 pa še nova šola, ki je leta 1998 dobila še telovadnico.

 

Literatura:

Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana, 1937, str. 516 in 517.
Vodnik po kulturni in naravni dediščini občine Ormož, Ormož, 1998, str. 48 in 57.