DOMOV OSNOVNE INFORMACIJE BONTON V JEDILNICI PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE ŠOLARJI IN ZDRAVA PREHRANA


MESEČNI JEDILNIK SHEMA ŠOLSKEGA SADJA


Shema šolskega sadja je nov ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Naša šola se je vključila v projekt Shema šolskega sadja, kar pomeni, da bomo vsaj dvajsetkrat v tem šolskem letu ponudili učencem sadje. Sadje bomo učencem ponudili izven običajnih obrokov, in sicer ob sredah v času aktivnega odmora.

Sadje – večinoma bodo to jabolka – bomo začeli razdeljevati v decembru. Jabolka bomo nabavljali pri lokalnih kmetih, ki imajo certifikat za integrirano pridelavo sadja.

Da bomo učence, starše in učitelje seznanili s tem projektom, bomo pripravili plakat, obvestilo na domači spletni strani naše šole, obvestilo za oddelčne skupnosti, učence bomo obveščali tudi po šolskem radiu.

Pred začetkom ponujanja sadja moramo izvesti tudi anketo. Reševali jo bodo učenci naslednjih razredov: 2. a, 4. a, 6. a in 8. a.  Anketo bodo reševali dvakrat: v novembru 2009 in v juniju 2010. Podatke bomo nato primerjali. Rezultati nam bodo služili za bolj poglobljeno spremljanje odnosa učencev do uživanja sadja in zelenjave ter njihovih vedenjskih sprememb.

VPRAŠALNIK ZA UČENCE  

VEČ O SŠS: http://www.arsktrp.gov.si/si/delovna_podrocja/intervencijski_in_specificni_ukrepi_rastlinski_del/shema_solskega_sadja/