DOMOV OSNOVNE INFORMACIJE BONTON V JEDILNICI PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE ŠOLARJI IN ZDRAVA PREHRANA


MESEČNI JEDILNIK SHEMA ŠOLSKEGA SADJAV ŠOLSKI JEDILNICI ...

  • Se zadržujem samo v času obroka.
  • Ne divjam in nisem preglasen.
  • Hrane ne odnašam v učilnico.
  • Pred obrokom si umijem roke in za brisanje uporabim le eno papirnato brisačo, ki jo po uporabi vržem v koš.
  • Pri malici pospravim za seboj (poravnam stol, odnesem lonček in odpadke k odlagalnem pultu), kot reditelj pa pobrišem mize in odnesem pladenj.
  • Pri kosilu se vedem kulturno, prostor pri mizi zapustim urejen (poravnan stol in prt, brez ostankov hrane na mizi).
  •  Pladenj odnesem k odlagalnemu pultu.
  • Papirnate serviete  in druge smeti mečem v koš pri odlagalnem pultu in ne na tla.