podružnica Blagovna
svetovalna službaknjižnicadenarne zadeve
 
o šoli 
zgodovina šole 
za starše 
projekti 

aktualno 

 
 
 
english version 

OSNOVNA ŠOLA 
FRANJA MALGAJA ŠENTJUR

Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur pri Celju

Ravnatelj:Marjan GRADIŠNIK
Pomočnik ravnatelja: Ivo BRODEJ
Tajnica: Marija PIŠEK
Telefonske številke
ravnatelj:(03) 746 3804
tajništvo:(03) 746 3800
računovodstvo:(03) 746 3802
fax:(03) 746 3803
E-mail: tajnistvo@os-fmalgaja.si
Podračun proračunskega uporabnika: 01320-6030682177
Davčna številka: 48313033
 

PODRUŽNICA BLAGOVNA 

Podružnična šola BLAGOVNA
Proseniško 22, 3230 Šentjur pri Celju
Pedagoški vodja: Alenka Gradišnik
Telefon in faks: (03) 7491898
E-mail:  alenka.gradisnik@guest.arnes.si
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolsko svetovalno službo sestavljajo pedagog, Darja Steblovnik, logoped, Majda Šporn in specialni pedagog, Tatjana Lesnika.

Kadar potrebujete informacije o vzgojnih ali učnih težavah, se obračate na pedagoga, pri govornem primanjkljaju vam pomaga logoped, v primeru večjih učnih težav pa vam nudi pomoč specialni pedagog.

Pedagoginja vodi tudi akcijo poklicnega informiranja in svetovanja za učence 7. in 8. razreda in pomaga pri vpisu na srednje šole.

Je vodja razvojnega tima v projektu Mreža učečih se šol, skrbi pa tudi za izobraževanje strokovnih delavcev in za izvedbo roditeljskih sestankov.

Na podružnici Blagovna je prisotna vsak torek od 7.30 do 10. ure.
Logopedinja je prisotna na podružnici vsako sredo od 7.30 do 10. ure.

Na šoli imamo v tem šolskem letu tudi mobilno specialno pedagoginjo Silvo Škoberne, ki nudi pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami. Na šoli je prisotna ob torkih in četrtkih od 9. do 12.30, na podružnici Blagovna pa ob sredah od 11. do 13. ure.

 

KNJIŽNICA

Knjižnično gradivo si lahko izposojate vsak dan. V knjižnici centralne šole je 19500 knjig za učence in učitelje. Naročeni smo na 40 revij in časopisov, ki so vam na voljo v knjižnici ali pa si jih izposodite. Imamo tudi bogato zbirko računalniških in raznih izobraževalnih programov. V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Simna Macuh, ki vam tudi svetuje pri izbiri gradiva. V prostorni in funkcionalni čitalnici lahko učenci v miru pripravljate referate ali seminarske naloge, se učite in na različne načine brskate po raznih podatkih. Knjižnica je priključena na računalniški sistem COBISS, učenci pa lahko prihajate do informacij tudi s pomočjo INTERNETA. Uporaba knjižnice in izposoja knjig za učence je vsak dan od 7.00 do 14.00 ure.

 

V knjižnici podružnice Blagovna je 1500 knjig. Izposoja poteka vsak ponedeljek od 13.00 do 13.30, sredo od 7.45 do 8.15 in v petek od 13.00 do 13.30. Knjižnico vodi Duška Bele.

V okviru šolske knjižnice bodo potekale mnoge kulturne dejavnosti, kot npr. bralna akcija »S knjigo v svet«, knjižni kviz, bralna značka, prireditve, razstave in podobno.

 

UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli deluje učbeniški sklad, ki nudi učencem možnost izposoje učbenikov in nabave delovnih zvezkov za redni pouk. Odgovorna oseba sklada je knjižničarka Simona Macuh.

 

DENARNE ZADEVE

Denarne zadeve lahko urejate v računovodstvu šole. Računovodstvo vodi Irena Jenič, pisarniški referent pa je Marjana Kosaber. Starši plačujete storitve preko posebnih položnic.

Prosimo vas, da pravočasno poravnate obveznosti in nam s tem omogočite nemoteno poslovanje.

Šola ima Sklad samostojnih prispevkov. Prispevate lahko po svojih zmožnostih na podračun proračunskega uporabnika: 01320-6030682177 s pripisom »za sklad«. Za vsak prispevek vam bomo hvaležni.

na vrh