Osnovna Šola Poljane
Ljubljana, Zemljemerska ulica 7
telefon: (01) 23-08-430
telefax: (01) 23-08-443

 
O ŠOLI
Podatki Šolo upravljajo Strokovni organi Šolski okoliš Učiteljice in učitelji Zgodovina Fotogalerija Šolska publikacija Katalog informacij javnga značaja
POUK
Šolski zvonec Urnik   Šolski koledar Dodatni, dopolnilni in fakultativni pouk Izbirni predmeti Šola v naravi Predmeti
UČENCI
Učbeniki Tečaji in projekti Tekmovanja Interesne dejavnosti Knjižnica Zdravstveno varstvo WWW strani Razpored testov
UČITELJI
Letni delovni načrt   Uporaba IKT na OŠ Poljane  Šola španščine  
STARŠI
Stiki s šolo Svetovalna služba Odsotnost otroka Svet šole Svet staršev    Šola za starše
RAZNO
Hišni red OŠ Poljane Status učenca športnika, umetnika in raziskovalca Navodila za uspešno učenje Iz konvencije o otrokovih pravicah  Vzgojni načrt šole Komentirajte osnutek VN
BLOGI PREDMETOV
Angleščina Astronomija Fizika Matematika8 Matematika ROM
Slovenščina   Španščina UBE
BLOGI RAZREDOV
BLOG naših drugošolčkov 
Mali radovedneži - 3.b 
Blog 4.a
Klepetalnica 5.b
UČITELJICE IN UČITELJI V ŠOLSKEM LETU 2010/11
I. TRIADA

RAZRED RAZREDNIK e-naslov UČILNICA ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA e-naslov
1.a Sonja Pretnar   uč. št. 1
pritličje
Helena Habič
1.b Liljana Šanca    uč. št. 2 pritličje Viktorija Stanišič
2.a Branka Kogovšek  uč. št. 3 pritličje Špela Ude
2.b Sabina Erman uč. št. 4 pritličje Petra Gajšek
3.a Simona Lesar uč. št. 6 pritličje Lilijana Kranjc
3.b Andreja Kovač  uč. št. 5 pritličje Eva Bišćan

II. TRIADA
RAZRED RAZREDNIK e-naslov UČILNICA ODDELEK PODALJŠANEGA
BIVANJA
e-naslov
4.a Tatjana Rahne  uč. št. 23 prizidek

Romana Maček
Metka Temlin Dobrilovič4.b Tina Dečman Barlovič uč. št. 22
prizidek
5.a

Darinka Lampič  

uč. št. 7 
pritličje
Andreja Brifah 
5.b

Metka Dolinšek

uč. št. 21 prizidek
6.a

Darja Ušeničnik

uč. št. 15
nadstropje

/

/
6.b Tatjana Šeruga uč. št. 12
nadstropje

 /

/

III. TRIADA
UČITELJ-ica e-naslov PREDMET RAZREDNIK UČILNICA
 Brigita Pirnat  BIO, NIT 7.a št. 18 nadstropje
Metka Temlin Dobrilovič ZGO 7.b št. 13, nadstropje
Darja Kokalj   TIT,
KEM, OGL/i
8.a št. 19, nadstropje
Andreja Dvornik SLO 9. a št. 16, nadstropje
Danijela Orsag GEO, DIE,  OTK/i 9. b št. 14, nadstropje
Breda Ulčnik   TJA, ŠI 1,2,3 št. 12, nadstropje
 Lucija Tozon GVZ št. 13, nadstropje
Darja Ušeničnik  MAT št. 15, nadstropje
Tatjana Šeruga    MAT, FIZ št. 19, nadstropje
Dunja Marguč TJA   št. 12, nadstropje
Tatjana Rupnik Hladnik (Eva Bišćan, Alenka Drempetič) SLO, NI/i 1,2,3   št. 17, nadstropje

Franceska Žumer

SLO, KNJIŽNICA št. 20, prizidek
Blanka Keš TJA št. 11, nadstropje
Anuška
Vidmar Brezec
 ROM/i, ROID   št.25, nadstropje,
rač. učilnica
Lidija Košir Petje GOS,  SPH/i   št. 24, pritličje
Barbara Tacar LVZ   št. 20, prizidek
Romana Maček ŠVZ, ŠZZ/i, ŠSP/i   šport. kabinet,
telovadnica
Robert Prinčič ŠVZ šport. kabinet,
telovadnica
Maja Kaučič / Suzana Klemenčič individualna str. pomoč   kabinet svetovalne službe
Mojca Mavretič Demšar individualna str. pomoč   št. 20, prizidek
PROJEKTI

Washington project

OSTALI PROJEKTI

 

POVEZAVE

   

   

  


Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Zavod za šolstvo RS

DMFA Slovenije

ZOTK Slovenije

ARNES