prva stran
Naš kraj
Zgodovina šole
Več o šoli ...
Strokovni delavci
Hišni red
Dejavnosti med šolskim letom
Iz šolske kronike
Obvestila

OSNOVNA ŠOLA OTLICA
Otlica 48, 5270 Ajdovščina

Telefon: 05 364 95 31
Faks: 05 364 95 32
E-pošta: o-otlica.ng@guest.arnes.si
Št. računa: 01201-6030643776
Davčna št.: 65681924
Ravnatelj: Aleksander Popit
Tajništvo/računovodstvo: Marjuči Likar
Svetovalna služba: Ana Kalin
do 10. 3. 2013 Meta Oven


Ustanovitelj

Ustanovitelj Osnovne šole Otlica je Občina Ajdovščina.

Šolski okoliš

Šolski okoliš obsega naselja: Otlica, Kovk, Predmeja.

Organi zavoda

Organi šole so: ravnatelj, svet šole, strokovni organi šole in svet staršev.
Strokovni organi v javni šoli so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.

Svet osnovne šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja: Kristina Peljhan, Valter Polanc, Mitjan Polanc; pet predstavnikov delavcev šole: Danijela Likar, Julijana Vidmar, Iris Lisjak, Urška Makuc, Stojan Koren; in trije predstavniki staršev: Mateja Krapež, Tadeja Podgornik in Dušan Prem. Predsednica sveta šole je Danijela Likar.

Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev šole. Mentorica skupnosti učencev je svetovalna delavka Ana Kalin.
Do 10. 3. 2013 je bila mentorica skupnosti učencev je svetovalna delavka Meta Oven.


na vrh