Začetek Svetovalna služba

Število obiskov

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanes123
mod_vvisit_counterVčeraj196
mod_vvisit_counterTa teden523
mod_vvisit_counterPrejšnji teden2977
mod_vvisit_counterTa mesec8645
mod_vvisit_counterPrejšnji mesec32319
mod_vvisit_counterSkupaj1284822

Na strani (zadnjih 20 min.): 5
Vaš IP: 86.61.101.171
MOZILLA 4.5, WINDOWS
Danes: 16 Jun, 2015
Svetovalna služba PDF natisni E-pošta

V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole.

V šolski svetovalni službi sta psihologinja ga. Izabel Hreščak Jovanovska in socialna pedagoginja ga. Ana Kalin.

Psihologinja vodi vpis otrok, sodeluje z zunanjimi institucijami v okviru preventivnih dejavnosti, pedagoginja pa skrbi, da je zagotovljena pravica otrok do raznih oblik regresov in pomoči in o tem obvešča tudi starše.

Temeljna naloga psihologinje je, da se s pomočjo svetovalnega odnosa vključuje v razreševanje pedagoških vprašanj učencev, staršev in učiteljev. Psihologinja seznanja učence z nacionalnimi preizkusi znanja, vodi poklicno orientacijo, identificira nadarjene učence, vodi vpis v 1. razred in ureja povezavo šole z zunanjimi institucijami.

Svetovalna služba – delo z nadarjenimi učenci oz. nekaj o nadarjenih učencih

Delo z nadarjenimi učenci poteka na naši šoli v skladu s Konceptom odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z učenci OŠ.
Učenci so najprej evidentirani. Postopek identifikacije je naslednja faza. Vključuje naslednja merila: ocenjevalno lestvico nadarjenosti, test sposobnosti ter test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so na vsaj enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat
Z rezultati identifikacije se v nadaljevanju seznani starše in učence ter se pridobi njihovo mnenje. Sledi še zadnja faza koncepta – delo z nadarjenimi učenci. Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih imajo nadarjeni učenci možnost svoje talente na različnih področjih razvijati tudi v okviru dni dejavnosti, s projektnim delom, sodelovanjem na natečajih, različnih tekmovanjih, interesnih dejavnostih, z vključevanjem v dodatni pouk in izbirne predmete ter z dodatnimi aktivnostmi. Nekaterim nadarjenim učencem bomo omogočili sodelovanje v mednarodni izmenjavi ter udeležbo na ekskurziji v London. Aktualno ponudbo in možnosti za nadarjene učence bomo poskušali dopolniti z dodatnimi dejavnostmi. Identifikacija nadarjenosti ni več pogoj za pridobitev Zoisove štipendije.

V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite.
Ena od najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je definicija, ki pravi da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (V: Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology, str. 447).
Na tej definiciji je oblikovan Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci.


Delo z nadarjenimi v osnovni šoli je pomembno. Veliko časa je bilo delo z visoko sposobnimi v šolski praksi potisnjeno v ozadje. O nadarjenih v šoli nismo govorili in jim nismo posvečali posebne pozornosti. Pri pouku se je izvajala notranja diferenciacija, obiskovali so dodatni pouk, bili aktivni pri raznih krožkih, se izpopolnjevali pri tujem jeziku. V šolskem prostoru je vladalo prepričanje, da se visoke sposobnosti in zmožnosti razvijajo naravno, brez zunanje pomoči in vplivov.
Razvoj družbe pričakuje in zahteva od šole, da učencem nudi možnosti za optimalni razvoj. Sodelovanje med šolo in starši je pri tem zelo pomembno. Šola ni dolžna samo izobraževati, temveč tudi vzgajati zdrave osebnosti. Nadarjeni otroci so otroci s posebnimi potrebami. To pomeni, da imajo posebne izobraževalne potrebe, ki morajo biti usklajene z njihovimi intelektualnimi kot tudi socialnimi in čustvenimi lastnostmi. Kot vsi učenci, tudi nadarjeni učenci ne morejo doseči svojih potencialov, če ni poskrbljeno za primerno okolje. V skladu s holističnim modelom nadarjenosti ne smemo razvijati samo kognitivnih, ampak tudi nekognitivne osebnostne komponente nadarjenih.

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

POMOČ UČENCEM

Kadar otrok ni sam kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, mu je na šoli v pomoč socialna pedagoginja. Njeni področji dela sta tudi:

 • urejanje subvencij za šolsko prehrano,
 • sodelovanje pri organizaciji izbirnih predmetov.

Socialna pedagoginja opravlja delo s krajšim delovnim časom in je dosegljiva ob torkih in ob četrtkih od 7.30 do 15.00. Psihologinja je na šoli vsak delovni dan in je dosegljiva za starše od 7. do 15. ure.

Delo z učenci s posebnimi potrebami izvajajo specialne pedagoginje Mateja Božič, Irena Rustja Štrancar in Nataša Lapajne.

Informacije v zvezi s štipendijami:

- Državne štipendije

Vlogo za državno štipendijo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu na pristojnem centru za socialno delo.

Učenci naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Več informacij glede potrebnih pogojev, višine državne štipendije in dodatkov, trajanju štipendiranja, najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/.

- Zoisove štipendije

V mesecu juniju 2014 bo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-kadri.si/) javni poziv za Zoisove štipendije. V razpisu je dostopna tudi Vloga za uveljavitev pravice oziroma prejemanja Zoisove štipendije.

Nov pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ul. RS, št. 35/2014) najdete na spletnem naslovu

http://www.uradni-list.si/1/content?id=117474&part=&highlight=Pravilnik+o+dodeljevanju+Zoisovih+%C5%A1tipendij.

- Kadrovske štipendije

Učenci se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

 • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;

 • na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;

 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

Še nekajj naslovov ustanov in njihovih telefonskih številk, ki ponujajo informacije, nasvete in pomoč vsem tistim, ki jo potrebujete.

 • TOM - telefon otrok in mladostnikov
  Tel.: 080 116 111 - brezplačni klic vsak dan od 12.00 do 20.00 ure.
 • MLADI MLADIM
  Tel.: 150 16 75
  Od ponedeljka do petka od 15. do 17. ure. Svetujejo in poslušajo mladi.
 • ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU
  Tel.: 9780
  Torek, sreda od 17. do 20. ure.
 • ZAUPNI TELEFON ZATE
  Tel.: 9783
  Vsak dan od 16. do 22. ure.

 • ZAUPNI TELEFON JOB -  za žrtve kaznivega dejanja
Tel.: 080 30 05
Vsak dan od 20. do 23. ure.