Začetek Knjižnica
Predstavitev PDF natisni E-pošta


Knjižničarka Irma Krečič Slejko

Telefon: 053651016

E-pošta: irma.krecic-slejko@guest.arnes.si

Šolska knjižnica obsega centralno knjižnico in pet manjših knjižnic na podružničnih šolah. Hranimo

knjižno in neknjižno gradivo.

Poleg strokovnega dela in izposoje se izvaja tudi ure KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKIH ZNANJ (K.I.Z.).

V vsakem oddelku izvajamo 4 učne ure K.I.Z.-a, tako na razredni kot na predmetni stopnji.

S takim načinom dela je šolska knjižnica aktivno vključena v vzgojno izobraževalni program šole.