Začetek Podaljšano bivanje
PODALJŠANO BIVANJE PDF natisni E-poštaŠolsko leto 2014 / 15


Urnik: 1.- 4. razred

Zaporedna ura

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek

1.

KOSILO IN SD KOSILO IN SD KOSILOIN SD KOSILO IN SD KOSILO IN SD

2.

KOSILO IN NSD KOSILO IN SD KOSILO IN SD KOSILO IN SD KOSILO IN SD

3.

SU SU SU SU SU

4.

SU, UPČ SU, UPČ SU, UPČ SU, UPČ SU, UPČ

5.

UPČ UPČ UPČ UPČ UPČ
SD SD SD SD SD


SD - sprostitvena dejavnost

SU - samostojno učenje

UPČ - ustvarjalni prosti čas

Učiteljice podaljšanega bivanja v letu 2014/15:  Jana Štukelj, Dragica Vodopivec.


V okviru podaljšanega bivanja potekajo naslednje interesne dejavnosti:

ZŽS - ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOGKOSILO


Učimo se kulturno uživati hrano, pravil lepega vedenja pri kosilu, pridobivamo ustrezne higienske in prehranske navade: umivanje rok pred jedjo, pravilna uporaba jedilnega pribora, ustrezna drža pri mizi...


SPROSTITVENA DEJAVNOST

Po kosilu si privoščimo počitek in sprostitev z raznimi igricami v naravi, sprehodi, družabnimi igrami na prostem ali v razredu, športnimi igrami... Pri tem se navajamo na upoštevanje pravil in želja ostalih sošolcev, na strpnost, sklepamo nova prijateljstva in razvijamo skupinsko pripadnost. Nove moči za delo dobimo tudi z branjem zanimive knjige in revij, ki si jih sposodimo v šolski knjižnici ali prinesemo od doma, z barvanjem pobarvank, sestavljanjem kock in igranjem na otroška glasbila.

thumb_pb-neusmerjen-prosti-cas-1

SAMOSTOJNO UČENJE


Samostojno pišemo domače naloge. Pri težjih nam na pomoč priskočijo učiteljice ali starejši sošolci. Ob reševanju različnih nalog poglabljamo učno snov, bogatimo besedni zaklad, utrjujemo bralno tehniko in bralno razumevanje, učimo se samostojnega dela z učbenikom. Navajamo se na sodelovalno in skupinsko delo, razvijamo učne in delovne navade.

thumb_pb-ucenje-1


USTVARJALNI PROSTI ČAS


Samostojnemu delu sledi ustvarjalni prosti čas, v katerem oblikujemo izdelke iz raznih materialov, rišemo, slikamo, krasimo učilnico, beremo, rešujemo križanke, pojemo in plešemo, igramo na Orffova glasbila... Učimo se tudi socialnih veščin prek različnih raziskovalnih nalog, kjer delamo s konkretnimi predmeti, spoznavamo svet okrog nas. Zelo radi tekmujemo v raznih športnih igrah.