Vaje in naloge


Vaje in naloge so namenjene spoznavanju, ponavljanju ali razumevanju snovi. Zahtevajo nekaj 10-minut dela, brskanja, razmišljanja in nekaj računalniške pismenosti. So del aktivnega učenja, uporabnega spoznavanja učne snovi ter urjenja posameznih veščin, ki jih ne potrebuješ samo pri geografiji. Ne obupaj takoj - korajža velja!

 

 

DELITEV AZIJE IN POSEBNOSTI >


Predstavitev dela Azije, naravne enote, države, posebnosti...(referat, plakat, power point, igranje vlog, kviz, križanka, rebusi in uganke...)

Glavna mesta azijskih držav (križanka) >

Kratek sprehod po Aziji (naloga dopolnjevanja) >

Križ-kraž po Aziji (križanka) >

 

 

PODNEBJE IN RASTJE >


Naravni pokrajinski tipi Azije (kviz) >

 

 

PREBIVALSTVO AZIJE >


Starostna piramida Japonske, 2017 (interaktivna naloga) >

Verstva Azije - ali poznaš verske simbole? (naloga povezovanja) >

 

 

GOSPODARSTVO AZIJE >


Poznaš pojme, povezane z azijskim gospodarstvom? (kviz) >

Natisneš lahko nemo karto Azije | tukaj | in izdelaš svoj tematski zemljevid - rastje, podnebni pasovi, nahajališča naravnih bogastev, razporeditev ali sestave prebivalstva itd. Zemljevid opremi z lagando in naslovom!

Azijsko kmetijstvo ustvari skoraj polovico svetovnega kmetijskega pridelka. Natisni pdf dokument in podatke v tabeli predstavi z grafikonom!