prebivalstvo
| <<< |
 


 


 

Naraščanje prebivalstva, pestre sestave in neenakomerna razporeditev

 

V Aziji živi 59 % svetovnega prebivalstva. Prebivalstvo Azije je zaradi naravnih omejitev in družbenih razmer neenakomerno poseljeno.

Zaradi izboljšanja življenjskih razmer število prebivalstva hitro narašča, kar sproža številne probleme. Večina (50-75%) azijskega prebivalstva živi na podeželju. Zaradi pomanjkanja rodovitnih tal prihaja marsikje do agrarne prenaseljenosti. Zaradi priseljevanja s podeželja skokovito narašča število mestnega prebivalstva. Rast števila prebivalstva v določenih državah postaja resen problem. Kitajska in Indija sta že pred desetletji sprejeli ukrepe za uravnavanje števila rojstev, na Japonskem pa se zaostruje problem staranja prebivalstva. Leta 2017 je na Japonskem živelo 67824 stoletnikov.

V Aziji prevladuje prebivalstvo rumene polti. Tradicija in vera sta v ljudeh globoko zakoreninjeni. Na celini so nastale vse tri monoteistične vere - judovstvo, krščanstvo in islam. V Vzhodni in Jugovzhodni Aziji prevladuje budizem, v Južni Aziji hinduizem, v Vzhodni Aziji pa filozofsko-verski nauki (konfucionizem, taoizem, šintoizem).

Azijske države so zelo neenakomerno razvite. Naraščanju števila prebivalstva in neenakomernemu gospodarskemu napredku ni sledil splošni razvoj. Prebivalstvo pestijo tudi številne politične, družbene in okoljske krize.

 

 
preberi