Bližnji vzhod - izraz za območje nekdanjega turškega cesarstva; danes območje med Črnim in Sredozemskim morjem ter Perzijskim zalivom.

Daljnji vzhod - območje na vzhodu, kamor uvrščamo Kitajsko, Indokitajski polotok ter Indonezijsko in Japonsko otočje.

Orient - skupno ime za dežele na vzhodu, to je vzhodno od Evrope (orient - lat. vzhajajoč).

Levant - prostorska opredelitev se je spreminjala, v osnovi pa so to območja nekdanjih križarskih vojn na Bližnjem Vzhodu - prostor vzhodnega Sredozemlja.

 

Geografsko se obseg delov Azije zelo razlikuje. Prostorske opredelitve nekaterih območij so se spreminjale in niso poenotene (Bližnji Vzhod, Middle East, Južna, Zahodna in Centralna Azija ipd.). Zaradi različnih elementov, ki jih upoštevajo pri opredelitvah, so tudi regionalizacije različne. Nekatere bolj upoštevajo družbeno-zgodovinske sorodnosti ali naravnogeografske elemente, drugi geopolitične meje ali statistične enote ipd.

 

Učno gradivo je namenjeno predvsem utrjevanju učne snovi. Snov v e-učbeniku je obravnavana po področjih (naravne enote, podnebje, gospodarstvo itd.), gradivo pa jo povzema po geografskih območjih Azije; uporabno je tudi pri seznanjanju s snovjo.

Delitev Azije

Geografske enote Azije (izberi na zemljevidu)

Politična delitev Azije >

 

 

 

 

< nazaj