Kazalo poglavij Potenčna funkcija Kvadratna funkcija Abecedno kazalo

Korenska funkcija

Funkcijo n-ti koren (za n ∈ N, n > 1) definiramo kot inverz potenčne funkcije f (x) = xn:
n-ti koren iz a je tisto število x, za katero velja, da je xn = a, torej:
  n-ti koren = x     xn = a

Pri tem moramo ločiti dva primera:

Grafi korenskih funkcij

Korenska funkcija je vsaka funkcija, ki jo lahko zapišemo z enačbo oblike f (x) = n-ti koren   (kjer je n ∈ N, n > 1).
Opomba: Za n = 2 korenski eksponent tudi izpuščamo (f (x) = kvadratni koren).

Kot smo že zapisali, ločimo dve vrsti korenskih funkcij:

Potence z necelimi eksponenti

Potence z racionalnimi eksponenti definiramo z naslednjima praviloma:
  Potence z necelimi eksponenti

Pri korenskih funkcijah ponavadi privzameno, da je korenski eksponent n naravno število večje od 1, po zgoraj zapisanih pravilih pa lahko definiramo tudi korenske funkcije z drugimi eksponenti.

V praksi lahko korenske funkcije vedno preoblikujemo v potence z necelimi eksponenti, zato tudi ne izpeljujemo posebnih pravil za računanje s koreni. Pravila za računanje s potencami, ki smo jih zapisali pri potenčni funkciji, namreč veljajo tudi za potence z necelimi eksponenti.

Kazalo poglavij Potenčna funkcija Kvadratna funkcija Abecedno kazalo

Valid XHTML 1.1