Kazalo poglavij Funkcije Risanje grafov funkcij Abecedno kazalo

Lastnosti funkcij

Naj bo f realna funkcija realne spremenljivke. Oglejmo si nekaj najpomembnejših lastnosti, ki nas zanimajo pri taki funkciji.

Injektivnost, surjektivnost, bijektivnost

Naraščanje, padanje, omejenost

Maksimumi in minimumi

Lihost in sodost

Ničle, poli, asimptote

Kazalo poglavij Funkcije Risanje grafov funkcij Abecedno kazalo

Valid XHTML 1.1