Prosim sledi povezavi!

Dom Antona Skale Maribor

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


 

 

 

Ob otvoritvi nove ustvarjalnice se otroci iz Doma Antona Skale zahvaljujemo vsem posameznikom in podjetjem, ki ste za nas prispevali svoj čas, znanje in dobro voljo.
VEČ O TEM >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strokovni delavci Doma Antona Skale smo se odločili za svoj poklic zaradi posebne naklonjenosti in ljubezni do otrok. Radi bi jih vzgojili v prijazne, olikane in tolerantne ljudi. Naša naloga je organizirati delo tako, da se lahko vsakdo uveljavi na svojem področju, doživi uspeh glede na svoje sposobnosti in pridobi dovolj osnovnega znanja za nadaljnje izobraževanje.

Delavci DAS pri svojem delu namenjamo posebno pozornost spretnosti, osebni rasti, samozavesti, oblikovanju samospoštovanja in vodimo svoje otroke in mladostnike do uporabnih in kakovostnih učno vzgojnih izkušenj. Vzgojni proces se vodi tako, da otrok in mladostnik čuti, da je pomemben član vzgojne skupine. Usmerjati ga želimo v njegove interese, da dela in se uči z veseljem. Trudimo se, da ponujene oblike otroci in mladostniki sprejmejo za svoje.

Vsi vzgojitelji so tudi interesno zelo aktivni, saj kot mentorji vodijo različne interesne dejavnosti. Otroci in mladostniki se pod njihovim vodstvom predstavijo staršem in širši javnosti. V okviru prireditev pokažejo svojo delo, vložen trud, ustvarjalnost in nove pridobitve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N
a vrh | Domov