Uvodna stran 

 

Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 433 20 90

Fax: 01/ 427 27 90
 

E-naslov: univerza-3@guest.arnes.si

univerza3@siol.net

 

Iden. štev. za DDV: SI26365456

TRR: 02014-0050848625

 

Internet: www.utzo.si

www.slovenska-univerza3.si

Facebok: www.facebook.com/utzo.ljubljana

 

KDO

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je sekcija v javnem interesu delujočega Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

 

KDAJ

 

Univerzo smo leta 1984 ustanovili univerzitetni učitelji andragogike in jo namenili izobraževanju odraslih, predvsem starejših, za osebnostno rast, delo in prostovoljstvo.                                                                   

 

KAJ / ZA KOGA / ČEMU                                                                                                                                                 

V njene izobraževalne programe se vključujejo starejši upokojeni, starejši brezposelni, starejši zaposleni, ki se pripravljajo na upokojitev, starejši v tretjem življenjskem obdobju. Na univerzi izobražujemo delodajalce za vodenje zaposlenih različnih starosti in strokovnjake, ki se ukvarjajo s starejšimi, pa tudi študente andragogike, socialnega dela, družbenih ved ipd., ki vstopajo na študijsko področje starejših.

 

Univerza je tudi raziskovalni, dokumentacijski in razvojni ter svetovalni center za področje izobraževanja in drugih vprašanj starejših. 

 

INŠTITUT ZA DISLEKSIJO

 

Inštitut za disleksijo namenjamo preučevanju, izobraževanju in obvladovanju učnih težav ter krepitvi talentov oseb z disleksijo.  

V odraslosti in pozni odraslosti značilnosti disleksije ne poniknejo, četudi se strokovnjaki z njimi le redko ukvarjajo. In vendar jih je moč prepoznati, bolje razumeti, obvladovati, mogoče je razviti takšne strategije učenja in obnašanja, ki boljšajo delo in življenje ter pripomorejo k odkrivanju svojih talentov.

Inštitut za disleksijo vodita predstojnica prof. dr. Marija Kavkler in izvršna direktorica Ljubica Kosmač.

 

Stik: Meta Žgur, tel.: 01 433 20 90, e-naslov: meta.zgur@univerzatri.si

 

PA ŠE TO

 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je eno od petih nacionalnih strokovnih združenj na področju izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji.

 

Je ustanovna članica ali članica:   

  • Mreže nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS)
  • Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (Slovenska filantropija)
  • Age Platform Europe  
  • Evropske mreže strokovnjakov na področju izobraževanja starejših FORAGE
  • Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (EAEA: European Association for Education of Adults)
  • Evropske mreže za medgeneracijsko učenje EMIL (European Map of Intergenerational Learning)
  • Evropskega združenja za raziskovanje izobraževanja odraslih ESREA (European  Society for Research on the Education of Adults)
  • Foruma podonavske civilne družbe (Danube Civil Society Forum) in
  • Evropskega združenja DANET.

 

 

Zaposleni in drugi strokovnjaki

 

Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica

Tel: + 386 41 689 200

E-naslov:univerza-3@guest.arnes.si

 

Doc. dr. Dušana Findeisen

Tel: + 386 41 355 313    

E-naslov: dusana.findeisen@guest.arnes.si

 

Alijana Šantej, prof. ped.

vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani

Tel: + 386 1 433 20 90

E-naslov: univerza-3@guest.arnes.si

 

Alenka Gabriela Čeh

Tel: + 386 1 433 20 90

E-naslov: univerza3@siol.net

 

Meta Žgur

Tel: + 386 1 433 20

E-naslov: meta.zgur@univerzatri.si

 

Robert Mlakar, univ. dipl. komunikolog

Tel.: + 386 51 275 658

e-naslov: robi.mlakar@univerzatri.si

 

Maša Bizovičar, prof. um. zg.

Tel: + 386 1 427 27 90

E-naslov: masa.bizovicar@guest.arnes.si

 

Tamara Jare

Tel: + 386 1 427 27 45

E-naslov: institut.univerza@siol.net

 

Z donacijo dela dohodnine boste podprli razvoj izobraževanja starejših

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje je nevladna in neprofitna organizacija, ki že trideset let deluje v javno dobro. Ker ima status društva v javnem interesu, ji davkoplačevalci lahko neposredno namenimo do 0,5% dohodnine, ki bi sicer ostala za prerazporejanje v državnem proračunu.

 

Če verjamete v dobro opravljeno delo, poslanstvo in pomen Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani (v pravnem prometu Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), nam lahko namenite ta del dohodnine. Vaš prispevek bomo skrbno uporabili. 

 

Uradni naziv: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje

 

Davčna številka: 26365456

 

Zahvaljujemo se vam za priznanje in zaupanje.

 

 

  » english version