tekst ilustracija
Kralj  Matjaž Maša KUŠAR  
Denar Žana TOMAŽIČ  
Sestri Klemen MIHELČIČ Mojca BERDEN
Baba Sandra JOVIČ  
Pastir Lena LIKAR  
Sedem let pri 
  beli kači
Marko BALAŽIC
Katarina BOBEK
Zorica KNEŽEVIČ
Možje s trga Matej AVSENAK-
OGOREVC
Matej AVSENAK-
OGOREVC
Povodni mož Maša Požar