1 - Ali sem za vpis lahko prestar/a?

2 - Zanima me, kakšen je praktičen delež pri rednem študiju.

3 - Zanimam se za vpis ob delu

4 - Kje se lahko zaposli diplomant Fotografije in digitalnih medijev? Kakšne so zaposlitvene možnosti?

5 - Kolikšna je šolnina?

 

1.) Ali sem za vpis lahko prestar/a?

Kar se pogojev sole tiče, je pomembno le, da ste polnoletni, starostne omejitve navzgor ni.
Tudi povprečna starost vasih bodočih sošolcev naj vas ne skrbi. Večina študentov je seveda mladih (največ med 20 in 27 let), toda vsako leto se vpiše tudi nekaj starejših (ne le nad trideset, tudi nad štirideset, včasih tudi nad petdeset let), ki se v okolju odlično ujamejo in nimajo nikakršnih problemov s svojo 'netipično' študentsko starostjo.


2.) Zanima me, kakšen je praktičen delež pri rednem študiju.

Sola je izrazito izkustveno/produkcijsko naravnana, vendar, naj se to nikakor ne razume kot izključno praktično delo. Program ob tem nudi vso potrebno teoretsko bazo seminarjev in predavanj iz zgodovine ter teorije (likovne, filmske, video, etc.), ter tistih, ki bodočemu diplomantu nudijo vpogled v sodobno umetnisko produkcijo. Več kot razmerje v številkah (težko merljivo, saj se pri izvedbi zahtevnejšega projekta ure praktičnega dela močno povečajo v primerjavi z urami, predvidenimi v urniku) pove to, da se večina glavnih predmetov ne zaključuje z izpitom (ta je lahko le del obveznosti, običajen pa je pri splošnih predmetih in risanju), temveč z zaključno nalogo, katere obvezni del je izdelek (serija) v mediju, ki ga posamezen predmet pokriva in teoretični 'zagovor' pripadajoče teme. Drugi pokazatelj so naše zaključne razstave semestrske produkcije, ter javne razstave, oz. v vseh naših akcijah, tiskovinah, spletnih straneh itd., izražena izrazita naravnanost k praktičnemu produktu, v študijskem procesu pa k praktičnemu izkustvu s teorijo podprtih procesov kreativnega ustvarjanja.


3.) Zanimam se za vpis ob delu

Nimamo posebnih programov za študij ob delu temveč skušamo s posameznimi tovrstnimi interesenti najti najugodnejšo obliko kombinacije urnikov, da se lahko udeleži večine obveznih predavanj in vaj ter to uskladi s svojimi drugimi obveznostmi.
Večina predavanj in vaj oddelkov Digitalni mediji ter Ambient se odvija pozno popoldan (ne izključno, vendar se skušamo, kolikor se le da, prilagajati generaciji). Tudi v dopoldanskih programih so nekateri študentje zaposleni, službo imajo popoldan. Kiparstvo in keramika se običajno odvijata dopoldan (popoldan splosna predavanja in samostojno delo), restavratorstvo pa v prvem letniku dopoldan. V drugem in tretjem, ko prične veliko študentov delati v restavratorskih skupinah, pa je večina programa popoldan.

Zaposleni študent, ki si zna dobro organizirati čas, običajno nima tezav. Priporočamo pa, da se ob prvih predavanjih osebno pogovori s posameznimi mentorji, da se domenijo o morebitnih posebnih pogojih.

Izjemoma, ob velikem zanimanju za študiju ob delu prilagojen program, je načeloma ta opcija možna - npr., že nekajkrat smo organizirali poseben program za restavratorje - program je bil zgoščen, izvajal se je trikrat tedensko, izkazal se je za uspešnega.
Kandidati za tovrstno obliko študija naj ob prijavi napišejo opombo. Če bo kandidatov več, bomo po zaključku rednega vpisa organizirali sestanek s potencialnimi kandidati za prilagojeni program.

Možnost za zaposlene študente je tudi študij v obliki 'dva letnika v treh letih'.


4.) Kje se lahko zaposli diplomant programa Digitalni mediji? Kakšno je njegovo mesto v delovnem procesu? Kaksne so zaposlitvene možnosti?

Kot veste, se student oddelka DM v drugem letniku ožje usmerja bodisi v fotografijo, animacijo, video ali v računalnisko interakcijo, oz. kombinacije le-tega. Od tega je tudi odvisno, v katerem segmentu bo iskal svojo zaposlitev in kateri del delovnega procesa na teh podrocjih bo pokrival.

Na vseh oddelkih bi lahko študente razdelili na bodoce kreativce, avtorje ter na bodoce izvedbene kadre. Ta meja ni nujno ostro dolocena, student sam med studijskim procesom izbira, kam se bo bolj usmeril. Načelo šole je, da bi naj bil student dobro tehnično podkovan (ker se dobro zavedamo, da bo to v začetku tisto, s čemer se bo lahko preživljal), hkrati pa naj bi med študijem čimbolj raziskal svojo kreativno plat (torej, od izvajalca del do samostojnega avtorja).

Zaposlitvene možnosti so precejšnje in raznovrstne. Odvisno od izbranega področja, se študentje že med študijem zaposljujejo kot fotografi, tv in video montažerji, snemalci, risarji in animatorji, oblikovalci spletnih strani in predstavitev na zgoščenkah...
Vedno bolj opazno je tudi njihovo sodelovanje v kulturno umetniški produkciji, o čemer se lahko prepričate na spletni strani Naši razstavljajo, ter na Študentski profili, na kateri se pocasi nabirajo biografije studentov, bivsih studentov in profesorjev Sole Famul Stuart.


5.) Kolikšna je šolnina?

Prispevki za šolanje za tekoči letnik
za posamezne oddelke v študijskem letu 2008/09:

Kiparstvo, keramika, restavratorstvo, ambient:
KK, R, G, A
: 3.100 EUR

Digitalni mediji:
DM: 3.500 EUR

(cene veljajo za tekoče študijsko leto in za plačilo v enkratnem znesku ob vpisu, v primeru plačila v treh obrokih znašajo 10% več. Glede obročnega odplačevanja se pozanimajte v tajništvu.)

Vpisnina ob prvem vpisu: 220 EUR (administrativni stroški,
uporaba knjižnice, indeks...)

Status študenta Šole uporabnih umetnosti FAMUL STUART velja
od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta.


 
 
 
 
 
 

Famul Stuart Šola uporabnih umetnosti, Bezigrajski dvor, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 436 47 06 GSM: 051 33 67 70 (+386 1 436 47 06) e-mail: info@galerijagt-famul.si

KAJ JE NOVEGA / WHAT'S NEW
Famul / Art World / School