line decor
Slovensko / English
line decor
 


 
 

 
Oddelek za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor, Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana in Slovenskim društvom pedagogov organizira

mednarodni znanstveni simpozij
Študij pedagogike med tradicijo in izzivi prihodnosti v centralni in jugovzhodni Evropi

v Mariboru od 22. do 24. oktobra 2015

 

The Department of Pedagogy, Faculty of Arts, University of Maribor, University of Maribor Library,
Austrian Cultural Forum Ljubljana and the Slovenian Pedagogical Association are organizing an

international symposium
Between Tradition and Future Challenges: The Study of Pedagogy in Central and South-East Europe

in Maribor from 22nd to 24th October 2015

 INTERNATIONAL CONFERENCE - Maribor 2015


 
 
 

OKROGLA MIZA O IZKUŠNJI ŠTUDIJA NA ODDELKU ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO[11.4.2010]
21. aprila pripravljamo na Oddelku za pedagogiko in andragogiko okroglo mizo z naslovom Izkušnja študija na Oddelku za pedagogiko in andragogiko s profesorji in študenti, kjer bo glavno izhodišče vaše mnenje.Okrogla miza se bo začela ob 18h v didaktični učilnici na Filozofski fakulteti.

MEDNARODNI ZNANSTVENI POSVET: PEDAGOŠKI KONCEPTI MED PRETEKLOSTJO IN PRIHODNOSTJO [1.8.2008]
Maribor,  16. -19. 10. 2008. V sodobni - vse bolj množični - pedagoški produkciji, je mogoče opaziti vedno manj reflektiran odnos do pedagoških idej in konceptov iz preteklosti ...

PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKI DNEVI 2008 [21.12.2007]
Ljubljana, 24. in 25. januar 2008 ...

KONFERENCA "VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU" [13.12.2007]
Konferenca bo 18. in 19. aprila 2008 v Žalcu ...

[arhiv novic]