Domov
O društvu
Vizija
Upravni odbor
Statistični podatki
Urnik
Tradic. aktivnosti
Prireditve
Razstave
Aktualno
Obrazci
Fotogalerija
Povezave

 

 

 

 

VIZIJA UNIVERZE

bullet

Podpora vseživljenjskemu učenju       

bullet

Izobraževanje približati potrebam, željam in strukturi starejših ljudi

bullet

Vzpodbujati ustvarjalnost z novim znanjem, izdelkom, storitvijo ali javno predstavitvijo                    

bullet Vzpodbujati prostovoljno delo

Vse generacije morajo dati svoj prispevek za učinkovito družbo. V sožitju generacij so skriti neizkoriščeni viri ustvarjalnega skupnega učenja, novih spoznanj, znanj, spretnosti in razumevanja. Človek najde pravo integracijo s socialnim okoljem le pri delu in z delom. Zlasti v tretjem življenjskem obdobju je potreba predajanja življenjskih izkušenj mlajšim generacijam temeljna in kot taka bistven pogoj za kakovostno staranje.

Družba sloni na komplementarnih vlogah starejših, zato moramo prerasti njihovo diskriminacijo in socialno izključenost. Nobena generacija ne sme imeti občutka, da ena živi od druge. “Zgradimo družbo, ki bo usmerjena k temu, kaj lahko posameznik naredi, namesto da ocenjujemo sposobnosti posameznika glede na njegovo starost!” je dejal prof. Milan Pavliha na letošnjem Mednarodnem medgeneracijskem festivalu – Prostovoljstvo smo ljudje.

Zato je pomembno, da se srečujemo, povezujemo, delimo skupna prepričanja in vrednote, se o njih pogovarjamo in jih spreminjamo. Vsi imamo potrebo, da se vključujemo v tista področja, ki so za nas pomembna. S tem oblikujemo svoj značaj, obzirnost, rahločutnost, človečnost in najpomembnejše - svojo srčno kulturo. V življenju želimo biti uspešni. Uspeh pa ni vedno vezan le na moč, ugled in obilje. Uspeh je mnogo več. Vključuje odnose, ki nas osrečujejo, veselje do dela, izražanje lastne ustvarjalnosti, družbene stike, prežete z obzirnostjo in spoštovanjem do ljudi, ter pripravljenost, da nekaj storimo za sočloveka. Vsi si želimo in potrebujemo iskrenih in zaupnih odnosov, medsebojnega spoštovanja in ustvarjalnega sodelovanja.

Program dela Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje prinaša prav to. Izobraževalni program, izoblikovan po željah in potrebah udeležencev. 

Program prireditev je prikaz ustvarjalnosti in solidarnosti udeležencev izobraževalnega programa, ki dokazuje aktivno vključevanje v kulturno dogajanje družbenega okolja.

Skupnost želimo opozarjati na problem življenja starejših, zato organiziramo s sodelovanjem Inštituta Integra Velenje in Mestno občino Velenje kar dve mednarodni prireditvi s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki. Aktivno smo vključeni v program izboljšanja kakovosti življenja starejših, ki ga vodi Mestna občina Velenje »Velenje starosti prijazno mesto«. Pod okriljem Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje smo se prvič združile institucije, ki delujemo na področju starejših v Koordinacijsko skupino za socialno vključevanje starejših v Mestni občini Velenje s ciljem, da na področju življenja starejših začnemo pozitivno spreminjati stvari in v aktivno okolje povabimo starejše, ki so sedaj vpeti predvsem v domače okolje. Še vedno vodimo projekt ZDUS-a v Velenju »Starejši za starejše – za višjo kakovost življenja doma«.

Za prepoznavnost in uspešnost univerze se moramo zahvaliti tudi vsem tem organizacijam in skupnostim, ki naše delo s solidarnostjo nadgrajujejo z novo dodano vrednostjo.

Tisti, ki nas želite bolje spoznati, pa se nam pridružite!

 

Marija Vrtačnik, predsednica