Domov
O društvu
Vizija
Upravni odbor
Statistični podatki
Urnik
Tradic. aktivnosti
Prireditve
Razstave
Aktualno
Obrazci
Fotogalerija
Povezave

 

 

 

 

O društvu

Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je pričela delovati pred 26 - imi leti, kot druga v Sloveniji. Prvotni program so bila predvsem ročna dela in jeziki. Članstvo je bilo izključno žensko.

Program se je dopolnjeval najprej s krožki za »zdravo življenje«: predavanja, fizioterapevtske telovadbe, pohodništvo, plavanje. Kasneje so pritegnili upokojence z višjo izobrazbo in tudi večje število moških naslednji krožki: računalništvo, sadjarstvo, glasbeno izobraževanje, raziskovalno delo ipd.

Univerzo za III. življenjsko obdobje Velenje so ustanovile tri zanesenjakinje: dr. Nena Mijoč, Slavka MIjoč in prof. Mirjana Šibanc. Do današnjega dne je zrasla v ustanovo, v kateri 41 mentorjev ustvarjalno izobražuje kat 814 učencev.

Za srebrni jubilej je zaslužnih tudi pet dosedanjih predsednic, ki so prav tako prostovoljke: Nena Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika Veršec in Marija Vrtačnik. Univerzo vodi tričlanska uprava in 74 prostovoljnih organizatorjev, ki skupaj s članstvom organizira 45 raznovrstnih prireditev v Savinjsko Šaleški dolini.

Univerzo za III. življenjsko obdobje obiskuje zelo različna struktura ljudi. Moških je samo 15,5 %, povprečna starost je 64 let. Mnogi jo obiskujejo desetletja, dokler jim zdravje dopušča. Nekateri člani so univerzi predani od nastanka in tvorno delujejo pri njeni rasti. Med njimi so nastala dolgoletna iskrena prijateljstva, saj se starejši člani poleg druženja na univerzi srečujejo tudi na tedenskih čajankah. 

Poseben čar univerze so njene prireditve, kjer na javnih koncertih, razstavah in prestavah učenci prikažejo svoje znanje.

 Danes lahko izobraževanje razdelimo v 9 sklopov:

bulletTuji jeziki
bulletRačunalništvo
bulletLiteratura malo drugače
bulletGeografija in zgodovina
bulletSkrbimo zase
bulletLikovno ustvarjanje
bulletGlasbeno ustvarjanje
bulletRočna dela
bulletHortikultura
bulletRekreacija
bulletRaziskovalna dejavnost

Univerzo za III. življenjsko obdobje Velenje vodijo predsednica društva Marija Vrtačnik in upravni odbor, ki ima štirinajst članov. Strokovni odbor sestavljajo predstavniki vsakega krožka – animatorji, ki tvorijo informacijsko povezavo med krožki in vodstvom. 

Pri oblikovanju in strategiji izobraževanja nas vodijo naslednji cilji:

bulletIzobraževanje, raziskovanje in druženje, katerih vsebino želimo približati potrebam, željam in strukturi starejših ljudi Savinjsko - Šaleške regije.
bulletČim tesneje se povezati z gospodarstvom, z državnimi in družbenimi organizacijami v regiji.
bulletZahtevnost in hitrost izobraževanja prilagoditi vsaki posamezni skupini. Izobraževanje naj v čim večji meri vzpodbuja ustvarjalnost, ki se izrazi v izdelku, storitvi, namenjeni tudi javni predstavitvi.
bulletOrganizirati cenovno ugodno izobraževanje in zajeti čim širšo populacijo starejših ljudi.

Naša dejavnost se financira iz naslednjih virov:

bulletPrispevki članov
bulletProstovoljstvo
bulletJavni razpisi
bulletSredstva donatorjev in kolektivnih članov

Izobraževanje starejših se torej pretežno financira z lokalnimi sredstvi: prispevki udeležencev, prostovoljnim delom in lokalnimi sponzorji.

Ljudje v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, kar je posebno prisotno v Šaleški dolini zaradi hitrega upokojevanja in težkih pogojev dela, so izredno velik družben potencial, ki se ne sme izgubiti. Izkušnje in znanje starejših lahko mnogo prispeva h kvaliteti družbe, če ga le znamo prav spodbuditi in izkoristiti.

Program izobraževalnih programov Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje se prilagajala strukturi in zahtevam starejših ljudi in daje velik poudarek tako kakovosti izobraževanja, kot tudi spodbujanju ustvarjalnosti in negovanju medsebojnih in medgeneracijskih odnosov.