Domov
O društvu
Vizija
Upravni odbor
Statistični podatki
Urnik
Tradic. aktivnosti
Prireditve
Razstave
Aktualno
Obrazci
Fotogalerija
Povezave

 

 

 

 

Urnik za šolsko leto 2012/2013

Dragi prijatelji!

Človek se najhitreje in najbolje uči takrat, kadar uči druge.

Rosa Luxemburg. 

Predstavo o osebni kakovosti življenja si človek oblikuje vse življenje. V vsaki fazi življenjskega ciklusa je drugačna, skladna z doživetji pozitivnih in  negativnih izkušenj. Slika o osebni kakovosti življenja nastaja na zbiru dobrega in slabega v življenju. S starostjo si jo človek le še izostri, da jo jasneje vidi. Zgradi se kot optimalna možnost v okviru danih življenjskih pogojev, ter primerna času kot lastna kakovost življenja. Možnosti kakovosti življenja posameznega človeka določajo tudi drugi ljudje, a ker jih sprejema zavestno, postane življenje zaradi osebnih vrednot njegova osebna kakovost življenja.

Svet vrednot si ljudje delimo. V podobo kakovosti življenja vgrajujemo tiste vrednote, ki smo jih sprejeli za svoje. Te vrednote so temeljne usmeritve za naše kakovostno življenje in ustvarjanje skupnega vrednostnega sveta in si ga delimo drug z drugim. Dograjujejo se v medsebojnih odnosih, v različnih vlogah, ki jih človek ima v življenju. V tem procesu pa so važni elementi znanja ter osebne izkušnje, preko katerih nastaja način življenja in s tem osebna merila za presojo vrednosti življenja.

S pridobivanjem novih znanj in izkušenj ljudje lahko spreminjamo raven kakovosti svojega življenja. Podobo posebne kakovosti življenja nosi človek v sebi, pomeni pa mu cilj, ki si ga prizadeva doseči. Kakovost življenja se lahko spremeni, če spreminjamo ob pomoči zunanjih pogojev, življenjske vrednote.

Študentje na Univerzi za III. življenjsko obdobje se vede ali nevede oblikujemo novo kakovost življenja, predvsem v zvezi s preoblikovanjem človeka po poteh izobraževanja in učenja. Dodano vrednost v življenju vidimo v novem znanju, medsebojnem sodelovanju in druženju.

Pozitivno energijo širimo vsepovsod in je nalezljiva: vseživljenjska vedoželjnost, učljivost, ustvarjalnost, delavnost, inovativnost in odgovornost za nenehen lastni razvoj in zdravje, istočasno pa tudi čut za sočloveka in skupnost povezujejo študente univerze v veliko družino.

Neizmerno pa me vedno znova na univerzi preseneča: entuziazem, učljivost, odgovornost za kakovost, že kar perfekcionizem in vztrajnost, da bo krožek, učna delavnica, prikazan izdelek, zapeta ali zaigrana pesem res dobra-najboljša.

To je zagotovo dokazal tudi odličen koncert ob praznovanju 25 let univerze in vedno znova dokazujejo številne prireditve ter vsestranska dejavnost študentov univerze.

Predvsem pa me radosti velika medsebojna pripadnost, solidarnost in prostovoljstvo. Smo prijatelji, ki pomagamo drug drugemu in tudi drugim.

Univerzo ustvarjajo naši študentje. Spremlja nas nenehen razvoj in rast. Izobraževalni program oblikujemo po željah in potrebah študentov. V 63 krožkih se izobražuje 792 učencev. Zanimivo je, da prihajajo od vsepovsod. Največ iz Šaleške doline pa tudi S Koroške, iz Zgornje Savinjske,iz Savinjske, pa tudi od dlje…Poučuje jih 37 mentorjev, pri tem pa jim pomaga 47 animatorjev. Največje zanimanje je za izobraževanje tujih jezikov, sledijo ročna dela, glasba, rekreacija, računalništvo, skrb za svoje zdravje, likovno izobraževanje, hortikultura, raziskovalna dejavnost... Letno organiziramo ali soorganiziramo okrog 45 različnih prireditev. Vzpodbujamo medgeneracijsko sodelovanje s kreativnimi delavnicami in s skupnimi nastopi v osnovnih šolah, vrtcih, Šolskim centrom, Zvezo društev prijateljev mladine, Fakulteto za ekologijo…Vključeni smo v projekte Mestne občine Velenje - Velenje, starosti prijazno mesto, Slovenije: računalniški projekt - Znaš, nauči drugega; izobraževanje

prostovoljcev- Preprečevanje padcev v starosti in Evrope – Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Vključeni smo v projekt partnerskih mest EPK 2012, s tridnevno Mednarodno razstavo vezenja, ki bo v novembru v Rdeči dvorani, na kar smo še posebej ponosni, saj smo edini starejši, ki smo vključeni v tako velik projekt. 

Pridružite se nam.

Marija Vrtačnik, predsednica

 

 URNIK ZA ŠOLSKO LETO 2012 / 2013

 

  Predstavitve novih krožkov v šolskem letu 2012/2013 si lahko preberete v rubriki Aktualno.

TUJI JEZIKI

Dan

Datum

Ura

Krožek

Mentor

Prostor

PO

1.10.2012

  9.00

NEMŠČINA - PRVI KORAKI

Manca Potočnik

Glasbena šola

PO

1.10.2012

 16.00

ANGLEŠKI JEZIK  I.

Magda Žist

OŠ MPT

SR

10.10.2012

   8.30

ANGLEŠKI JEZIK  I.

Fanika Sagmeister

UNI

PE

5.10.2012

   9.45

NEMŠČINA - GOVORNA  KOMUNIKACIJA

Marija Klemenšek

Glasbena šola

TO

2.10.2012

 10.00

ITALIJANSKI JEZIK

Neva Trampuš

MZPM

TO

2.10.2012

 15.30

ANGLEŠKI JEZIK  II.

Magda Žist

OŠ MPT

TO

2.10.2012

 17.30

POGOVORNA ANGLEŠČINA

Magda Žist

OŠ MPT

SR

3.10.2012

 17.00

ANGLEŠKI JEZIK - ZAČETNI

Fanika Sagmeister

OŠ Livada

SR

10.10.2012

 10.15

ANGLEŠKI JEZIK  II.

Fanika Sagmeister

UNI

SR

3.10.2012

 10.00

POGOVORNA NEMŠČINA

Vincenc Šmajs

LU Velenje

SR

3.10.2012

 15.00

ŠPANSKI JEZIK III.

Špelca Hrastnik

OŠ Šalek

SR

3.10.2012

 16.30

ŠPANSKI JEZIK II.

Špelca Hrastnik

OŠ Šalek

SR 17.10.2012   18.00 ŠPANSKI JEZIK I. Špelca Hrastnik OŠ Šalek

GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega, Jenkova cesta 4, Velenje

OŠ MPT: Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje

OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova 60, Velenje

MZPM: Medobčinska zveza prijateljev mladine, Cesta Boris Kraigherja 5, Velenje (Vila Mojca)

UNI: Univerza za III. življenjsko obdobje, Efenkova cesta 61 (Stolpič B), Velenje

LU VELENJE: Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje

OŠ ŠALEK: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje

RAČUNALNIŠTVO

Dan

Datum

Ura

Krožek

Mentor

Prostor

TO

9.10.2012

10.00

DIGITALNA FOTOGRAFIJA ZA SENIORJE*

Boris Šalej

 

UNI

*vsak torek, razen prvega v mesecu

UNI: Univerza za III. življenjsko obdobje, Efenkova cesta 61 (Stolpič B), Velenje

GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA

Dan

Datum

Ura

Krožek

Mentor

Prostor

 ČE

  4.10.2012

 10.00

 SLOVENIJA, TE POZNAM?*

 Branka Mestnik

 UNI

SR

10.10.2012

10.00

UMETNOSTNA ZGODOVINA**

Tatjana Vidmar

Center Nova

*krožek deluje prvi in tretji četrtek v mesecu

**krožek deluje vsako drugo sredo

UNI: Univerza za III. življenjsko obdobje, Efenkova cesta 61, Velenje (Stolpič B)

CENTER NOVA - avla MESTNE KNJIŽNICE VELENJE: Šaleška 21, 3320 Velenje

SKRBIMO ZASE

Dan

Datum

Ura

Krožek

Mentor

Prostor

PO

5.11.2012

10.00

BIBLIOTERAPIJA*

Sonja Bercko

Mladinski center Velenje

PO

8.10.2012

10.00

NOVINARSTO

Mira Zakošek

Radio Velenje

TO

 2.10.2012

  8.00

 DRAMATIČNI KROŽEK

 Karli  Čretnik

 KS Levi breg-

 Foitova

*krožek deluje samo prvi ponedeljek v mesecu

MLADINSKI CENTER VELENJE : Efenkova cesta 61 a, Velenje

RADIO VELENJE: Stari trg 15, Velenje

KS LEVI BREG - FOITOVA: Krajevna skupnost Levi breg, Foitova 2, Velenje

LIKOVNO USTVARJANJE

Dan

Datum

Ura

Krožek

Mentor

Prostor

PO

1.10.2012

 15.00

LIKOVNI KROŽEK

Danica Arzenšek

Vila Rožle 

VILA ROŽLE: Sončni park Velenje v Vili Rožle

GLASBENO USTVARJANJE

Dan

Datum

Ura

Krožek

Mentor

Prostor

PO

20.8.2012

 9.30

GODBA NA PIHALA

Aljoša Pavlinc

Glasbena šola

PO

1.10.2012

14.00

ELEKTRIČNE KLAVIATURE  I.

Frenk Kadliček

UNI

PO

1.10.2012

15.30

ELEKTRIČNE KLAVIATURE  II.

Frenk Kadliček

UNI

PO 1.10.2012 17.00 ELEKTRIČNE KLAVIATURE III. Frenk Kadliček UNI

SR

3.10.2012

16.00

KITARA  I.

Franjo Jurovič

OŠ Livada

SR

3.10.2012

18.00

KITARA  II.

Franjo Jurovič

OŠ Livada

ČE

4.10.2012

16.00

FRAJTONARICA ZAIGRAJ   I.

Jože Šumah

CVIU

PE

5.10.2012

 8.00

PETJE V SKUPINI

Tadeja Cigale

UNI

PE

5.10.2012

10.00

CITRE

Irena Glušič

MDGN 

GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega, Jenkova cesta 4, Velenje

UNI: Univerza za III. življenjsko obdobje, Efenkova cesta 61, Velenje (Stolpič B)

CVIU: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Kidričeva cesta 19, Velenje

OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova 60, Velenje

MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE: Efenkova cesta 61, Velenje

HORTIKULTURA

Dan

Datum

Ura

Krožek

Mentor

Prostor

ČE

11.10.2012

15.00

RASTLINE  NAREDIJO  DAN LEPŠI

Simon Ogrizek

UNI

SR

3.10.2012

18.00

SADJARSTVO

Andreja Dermol

UNI

PE

5.10.2012

10.00

ZELENJAVNI VRT - GARTLC

Vera Bandalo

UNI

UNI: Univerza za III. življenjsko obdobje, Efenkova cesta 61 (Stolpič B), Velenje

ROČNA DELA

Dan

Datum

Ura

Krožek

Mentor

Prostor

PO

 1.10.2012

 8.00

KLEKLJANJE  I.

Tilka Kompare

UNI

PO

 24.9.2012

 9.00

KLEKLJANJE  I.

Erika Pajk

DU Mozirje

PO

 1.10.2012

10.00

KLEKLJANJE  II.

Tilka Kompare

UNI

PO

 24.9.2012

16.30

KLEKLJANJE  V.

Erika Pajk

OŠ Livada

TO

 2.10.2012

15.00

KLEKLJANJE  IV.

Tilka Kompare

UNI

TO

 2.10.2012

17.00

KLEKLJANJE  III.

Tilka Kompare

UNI

SR

 3.10.2012

14.00

SLOVENSKE LJUDSKE VEZENINE  II.

Jožica Grobelnik

UNI

SR

 3.10.2012

16.00

SLOVENSKE LJUDSKE VEZENINE  I.

Jožica Grobelnik

UNI

UNI: Univerza za III. življenjsko obdobje, Efenkova cesta 61, Velenje (Stolpič B),

DU MOZIRJE: Društvo upokojencev Mozirje, Praprotnikova ulica 7, Mozirje

OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova 60, Velenje

REKREACIJA

Dan

Datum

Ura

Krožek

Mentor

Prostor

PO

  1.10.2012

11.00

VADBA V VODI ZA SENIORJE

Denis Doblšek

Bazen Velenje

PO

  1.10.2012

17.30

VITA 55+

Sonja Bercko

Mladinski center Velenje

PO

  1.10.2012

19.00

OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  IV.

Martina Jan

OŠ Šalek

TO

  2.10.2012

13.00

PLEŠIMO SALSO

Alojz Fidej

STEP

TO

  2.10.2012

16.00

OHRANJANJE GIBČNOSTI – III.

Matevž Menih

OŠ Gorica

TO

  2.10.2012

17.00

OHRANJANJE GIBČNOSTI  I.

Matevž Menih

OŠ Gorica

TO

  2.10.2012

17.30

PLESNI KROŽEK  I.

Alojz Fidej

STEP

TO

  2.10.2012

18.00

OHRANJANJE GIBČNOSTI  II.

Matevž Menih

OŠ Gorica

SR

  19.9.2012

16.00

OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  I.

Svjetlana Pejkunović

OŠ Livada

SR

  19.9.2012

17.00

OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  II.

Svjetlana Pejkunović

OŠ Livada

SR

  3.10.2012

17.00

PLESNI KROŽEK  II.

Alojz Fidej

STEP

SR

 19.9.2012

18.00

OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  III.

Svjetlana Pejkunović

OŠ Livada

SR

  3.10.2012

18.00

ČI GONG  I.

Adil Huselja

ŠC Velenje

SR

  3.10.2012

19.00

ČI GONG  II.

Adil Huselja

ŠC Velenje

ČE

  4.10.2012

  8.00

POHODNIŠTVO

Marija Kuzman

Avtobusna postaja Velenje

ČE

  27.9.2012

  8.00

PLANINARJENJE

Marija Lesjak

Avtobusna postaja Velenje

 PE

  5.10.2012

 16.00

REIKI: MOJE ŽIVLJENJE, MOJA SREČA

Tjana Burger

UNI

MLADINSKI CENTER VELENJE : Efenkova cesta 61 a, Velenje

BAZEN VELENJE: Bazen Velenje, Kopališka cesta 2, Velenje (zbor pred bazenom)

OŠ ŠALEK: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje

STEP: Plesna šola » Step« Velenje, Prešernova 22 Velenje

OŠ GORICA: Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje

OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova 60, Velenje

ŠC VELENJE: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje (telovadnica)

AVTOBUSNA POSTAJA: Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta, Velenje

UNI: Univerza za III. življenjsko obdobje, Efenkova cesta 61, Velenje (Stolpič B)

 
 

UNI III

 

Je univerza v Velenju,

se ji reče UNI tri,

kar nam manjka še v življenju,

ta nas šola nauči.

 

Težek študij tale UNI,

učimo se velik' stvari,

odrasli, zreli, kot vohuni,

smo študenti v penziji.

 

Igramo in klekljamo,

 muziciramo in pojemo,

v jezikih tujih spikamo,

in redno v hribe hodimo

 

Ena četica koraka,

so študentje UNI III,

zgodaj zjutraj, zbogom Paka,

na pohod se nam mudi.

 

Na čelu čete je Marija,

nas varno vodi po poteh,

razlaga nam kje pot zavija,

zažvižga, da preglasi smeh.

 

Magda bremza po navadi,

čisto zadaj rep drži,

čuva čredo v ogradi,

da se kdo ne izgubi.

 

Pri Mileni se vse začne,

ona za denar skrbi,

zbira klice, obvešča lačne,

če kje jesti se dobi.

 

In ko Janez meh raztegne,

zaiskrijo se oči,

Kristina s pesmijo pritegne

iz grl vseh pesem zadoni.

 

Elica in sestra Marta

dobri duši družbe sta,

doma zares nič ne lenar'ta,

čaj, kavo, kekse nosita.

 

Nam pesnik Ivan vožnje krajša,

za razvedrilo poskrbi,

si v pesmih dušo svojo lajša,

zdaj vemo, kakšno žensko si želi.

 

Marjane, Marjance, Silve,

Nevenke, Marije in Lenke,

Majde, Ivice in Vilme,

Jože, Slavice in Zdenke.

 

Pa še Helga, Miča, Cica,

res ne morem vseh naštet,

vsi planinci smo in pika,

moram rimo še ujet.

 

Je moški delež v manjšini,

ne bom našteval imen,

so važno jedro v skupini,

veliko jih je v spremstvu žen.

 

Za konec sreče nam želim,

in varno hojo po poteh,

uživajmo lepoto teh planin,

naj sonce spremlja nas in smeh.                                                                

 

                                                                Zmaga Bratkovič