AMIR
MURATOVIĆ

OTON JUGOVEC, ARHITEKT

"Moderna arhitektura je sestava elementov, ki so znani, toda sestavljeni morajo biti tako, da izražajo vsebino te hiše. Temu se reče kompozicija in to je zame tisto pravo."

Tako je razmišljal arhitekt Oton Jugovec (rojen 1921, umrl 1987), eden najpomembnejših avtorjev slovenske povojne arhitekture. Njegova dela odlikuje čistost izraza, smela uporaba materialov in velika ljubezen do detajla.

Takoj po vojni je odšel v Prago, študij pa dokončal pri Edvardu Ravnikarju. Sodeloval je z Emilom Medveščkom pri stavbi Zadružne zveze na Ajdovščini v Ljubljani. Njegov največji projekt je zagotovo Nuklearni inštitut Jožef Stefan v Podgorici, kot inovativnega arhitekta pa ga spoznamo pri realizacijah stanovanje soseske Selo in Kulturnega doma španskih borcev v Mostah.

Arhitekt Jugovec je zanimiv v reševanju drobnih nalog: mestnih vil, vrstnih in počitniških hišic. Velik pomen je pripisoval elementarnemu v arhitekturi, streha je zanj simbol zavetja in nekatere arhitekture so predvsem strehe. Najlepša primera za to sta zaščita arheološkega najdišča na Otoku pri Dobravi in rekonstrukcija cerkve v Retečah.

Otona Jugovca se spominjajo njegovi najbližji, prijatelji in sodelavci.