Življenjepis (biografija) slovenskega pisatelja znanstvene fantastike Mihe Remca. Življenjepis izèrpno predstavi življenje pisatelja in njegova dela, v glavnem z znanstveno fantastièno vsebino. Spletna proza Življenje Dela Prva stran

Življenje

Miha Remec Miha Remec se je rodil 10. avgusta 1928 v starodavnem mestu Ptuju materi Ani iz Kostrivnice pod Bočem in očetu Alojziju iz Trsta, pisatelju, odvetniku in dolgoletnemu ptujskemu županu pred drugo svetovno vojno.

Pero je zastavil že zelo zgodaj, saj so mu, ko je imel deset let (1938), objavili v podlistku Mladega Slovenca Pravljico o srečnem kovaču. V ptujski gimnaziji so ga poučevali trije znani slovenski umetniki: slovenščino pisatelj Anton Ingolič, risanje slikar France Mihelič in verouk teolog in pisatelj Stanko Cajnkar.

V njegovo otroštvo se je nato z vso grozovitostjo zasekala druga svetovna vojna. Po nemški zasedbi Ptuja leta 1941 je gestapo zaprl in v zaporu mučil njegovega očeta, pozneje pa je bila vsa družina izgnana z zadnjim transportom zavednih Slovencev v Srbijo, v Vrnjačko Banjo, kjer je preživljala hude čase v pomanjkanju in tegobah vojne vihre. Ta čas pisatelj zvesto popisuje v romanu Veliki voz.

Po vrnitvi iz izgnanstva leta 1945, se Miha Remec kot sedemnajstletni mladenič vključi v mladinsko gibanje in sodeluje v delovnih brigadah pri graditvi mladinskih prog Brčko - Banovići, Šamac – Sarajevo in tovarne strojev v Železnikih pri Beogradu. »Po grozljivem doživetju porušenja sveta, ko se mi je nepozabno vtisnilo v zavest izgnanstvo, lakota, pobijanje, bombardiranja, rušenje in spet rušenje na vsem mogoče načine, se po vojni z vsem žarom zapišem graditvi,« pravi Remec v uvodu zbirke svojih graditeljskih pesmi.

To so bile pesmi za stenčase, za recitiranje ob tabornih ognjih, za petje po napevih partizanskih koračnic; poznale so jih vse slovenske delovne brigade. Nekaj pesmi so mu objavili v Mladinski reviji, Novem svetu in Novih obzorjih. Kritika jih postavlja za zgled mladim pesnikom.Toda ta konjunktura njegovega pesnikovanja ga ne pripelje v institucionalno pesništvo. Ostaja v brigadah, kjer se gradi in je še vedno začaran ob graditeljskem zanosu mladega rodu.

Konec leta 1948 in v začetku leta 1949, po resoluciji Informbiroja, ko že služi vojaščino v gardnih enotah v Beogradu in pozneje v tankovski brigadi v Čapljini v Hercegovini, se začno stvari spreminjati. Kulturniki začno gonjo proti »kramparski poeziji«, Remcu očitajo majakovščino, progarsko latovščino, pomanjkanje čustev in šepav jezik.

Umetniški polom graditeljske poezije v letih 1946 – 1950 pa seveda še ne pomeni, da jo mora spregledovati tudi literarna publicistika, eseistika in zgodovina. Zastavlja nam celo vrsto vprašanj; odgovori nanje bi odstrli to in ono tančico s slovenske literature 20. stoletja. Ni graditeljska poezija v resnici znižana partizanska epika? Ali ne pomeni zlom »progaštva« tudi dokončen poraz utalitarnega in pragmatičnega pojmovanja literature kot estetsko-umetniškega fenomena? Ali ni od Človeka (z veliko začetnico) le še korak do sveta brez človeka? Ali ni kult krampa, lopate, buldožerja in varilnega aparata, oboževanje stroja in tekočega traku povezan s čaščenjem predmetnosti v Šeligovi prozi? Ali pa z »mašinizacijo« človeka v antiutopični prozi nekdanjega »kubikaša« Mihe Remca?

Drago Bajt, Graditeljska poezija 1946-1950, Dialogi 3,4, 1981

Globoko razočaran se umakne v brezimnost in začne pisati črtice in novele pod ženskim psevdonimom Irena Remrom. V Mladinski reviji in Novih obzorjih izidejo črtice in novele: Mehurčki, Nevihta, Decembrske vrtnice in Moj boter Okusnik. Kritika jih sprejme kot novost in osvežitev v slovenskem povojnem leposlovju.

Obenem vodi vojaško igralsko skupino v čapljinski tankovski brigadi, režira velike proslave z odrom na Neretvi, piše skeče za te prireditve, sam nastopa in pridobiva vpogled v gledališko umetnost, ki mu pride prav pri poznejšem dramskem ustvarjanju.

Odsluživši triletni vojaški rok se vrne domov na Ptuj, piše roman Veliki voz (natisnjen šele štiriintrideset let pozneje) in prijateljuje s svojim očetom, ki pred smrtjo (1952) pesni Pozne rože, ciklus ljubezenskih pesmi.

Po smrti očeta se Remec zaposli kot dopisnik Ljudske pravice na Ptuju in ostane po združitve le- te s Slovenskim poročevalcem (1959) novinar osrednjega slovenskega dnevnika Dela, poroči se z Nedeljko Kacin in preseli v Ljubljano.

Remec si je postavil zelo ostro mejo med časnikarstvom in pisateljevanjem. Časnikarstvo jemlje kot poklic, ki ga opravlja profesionalno in se v njem ne poskuša uveljavljati. Vrsto humorističnih kolumen in glos piše v Delu, TT (Tedenski tribuni) in Slovenskih novicah pod psevdonimi in dolga leta dela pri časopisu v ozadju kot nočni urednik.

V šestdesetih letih se ukvarja predvsem z dramatiko. Po uprizoritvi kmečke drame Mrtvi kurent (1960) v Mariboru, mu v celjskem gledališču igrajo Srečne zmaje (1963), dramo o ribičih, ki so zašli v radioaktivni oblak po poskusni jedrski eksploziji in v tem delu so že zaznavne vse značilnosti Remčeve znastvenofantastične pisave: katastrofičnost, antiutopičnost in upanje v preživetje človeštva.

Ko Slovensko narodno gledališče v obdobju direktorovanja Bojana Štiha v sezoni 1966-1967 postavi na oder politično dramo Delavnica oblakov, ostro obsodbo povojne oblasti in revolucije, ki žre svoje otroke, se za Remca slovenski odri hermetično zapro, pozneje pa tudi televizijska hiša. Neuprizorjeni ostanejo drama Kres ob Savici, Kuga plastionska, Priklicevanje Nebov ter neizvedeni filmski in televizijski scenariji Odpoklic iz orbite, Izginjajoča Mana in Na robu Sonca.

Slovo od gledališča pomeni novo prelomnico v Remčevem ustvarjalnem opusu in tudi osebnem življenju. Loči se od prve žene in leta 1969 objavi Sončni obrat, svoj prvi roman, ki še v realističnem slogu obravnava človekovo popredmetenje in tujstvo.

»Kar daje Remčevemu tekstu najizrazitejšo osebno noto, je njegovo obravnavanje spolnosti, ki mu je tuja vsakršna erotična hipokrizija. Mestoma zadobi ta panoptikum nesramežljivo na dan udarjajoče podzavesti skoraj poteze pretresljive veličine.«

M.Kramberger, na zavihu knjige Sončni obrat

V začetku sedemdesetih let se Remec poroči z Miro Iskra; v zakonu se jima rodijo trije sinovi: Matija, Andrej in Jernej. Sledi njegovo najbolj plodno ustvarjalno obdobje. V tako imenovanih »svinčenih časih«, ko je komunistična oblast poskušala zatreti zlasti na umetniškem polju porajajočo se svobodo duha in demokracijo, nastajajo Remčevi antiutopični romani: Votlina, Prepoznavanje in Iksion.

Osrednji pisatelj slovenske znanstvenofantastične produkcije v 80.letih je bil Miha Remec, njegova prevladujoče forma pa roman. V romanih Votlina, Prepoznavanje, Iksion, Mana, Zelena zaveza in Zapiski odposlanca Zemlje se kot rdeča nit vedno znova pojavljata dve temi: tema onesnaženega okolja in tema posameznika, ki si krčevito prizadeva ohraniti svojo enkratnost, posebnost, nezamenljivost v nasprotju s tendencami okolij, ki vse po vrsti težijo k zlitju posameznikov v tako imenovano družbo.

Metka Kordigel, Znanstvena fantastika, Literarni leksikon, 41. zvezek

»Opisujem svet, kakršen naj ne bi bil,« pravi pisatelj v enem od intervjujev po izidu Iksiona. Pozorni bralec pa ne more spregledati, da z znastvenofantastično pisavo opisuje čas, ki ga živi in doživlja; čas človekove nesvobode, enoumja, porobotenja in medijske zaslepljenosti.

Iksion, roman o črni človeški prihodnosti, je hkrati roman o sedanjosti in preteklosti. Poteze Remčevih junakov so namreč splošne poteze človeka...Iksion je Remčev ustvarjalni vrh zadnjih let in zanimiv dosežek sodobne slovenske proze in antiutopičnega romana sploh.

Drago Bajt, v oceni romana Iksion

Pet let po Iksionu (1985) natisneta Tehnična založba Slovenije in Pomurska založba Remčev novi roman Mana, časovne zapiske časnikarja Jurija Jereba, v katerem se iz antiutopične pisave znova vrne v realni čas, ki pa se stika z nedoumljivim mejnim čutenjem vzporednega sveta.

Osnovna tema Mane je zastavljena skozi filozofijo prostora in predvsem časa, skozi tematiziranje dotika,besede in pogleda v funkciji prvega stika ter skozi novorek in njegove odtenke, ki so tudi pomotujoči, napačni in tragični. V ubeseditvi se ves čas prepletata dve komponenti: znanstvenofantastična z zgoščeno, humano in široko sporočilnostjo, skoraj že s pozivom po strpnosti do drugačnosti, celo ne-normalnosti, in realistična z nazornim pričevanjem in prepoznavno odslikavo razmer ter odnosov v slovenskem novinarstvu.

Janez Majnič, Miha Remec in njegov znanstvenofantastični opus, spremna študija k Astralnim svetilnikom

Zanimivo je, da je bil ta roman najbolj odmeven med bralstvom, čeprav so razmeroma visoke naklade tudi drugih Remčevih romanov običajno kmalu pošle.

Po izidu dveh kratkih romanov Lovec in Nečista hči in slikanice za otroke Kodeljica v vesolju se pisatelj loti zanimive zvrsti: političnofantastičnega romana Zelena zaveza, ki opisuje odcepitev Slovenije od Balkanije v daljni prihodnosti, ko pa založba Borec knjigo natisne (1989), je osamosvojitev na pragu in se pozneje dogaja skoraj neverjetno podobno kot v Zeleni zavezi.

Osnovna ideja romana se dogaja v uspelem osamosvojitvenem dejanju in odhodu iz zvezne države. S tem pa se že postavlja vprašanje, v kolikšni meri je bilo to pisano samo kot političnofantastični roman, kot zgolj fiktivna deskripcija, ne pa že vsaj kot futurološka prognoza, če ne celo kot družbena predikcija.

Vprašamo se lahko še povsem jasno, ali in v kolikšni meri je to morebiti knjiga slovenske pomladi (rokopis zaključen julija 1988)?

Številni elementi kažejo na to: spor in zmagoviti spopad z zveznimi vojaškimi enotami, Kočevje kot tabu cona, cvetje, baloni in protesti pred vojašnicami, predvsem pa moč TV, sploh v njenem odnosu do vzpostavljanja in efektivnosti politike kot oblasti

In ali je takrat knjiga slovenske pomladi sploh lahko bila napisana v kakem drugem žanru, če je hotela biti napisana »na kraju dogodka samega« (Clarke), pa čeprav »uprizorjena« stoletje pozneje?

Če delo razumemo na tak način – in zakaj ga ne bi? – je avtorju vsekakor v prid in ponos, da so ga življenje in dogodki v tako neizprosno kratkem času potrdili in mu v globalu odvzeli političnofantastični okvir

Janez Majnič, Miha Remec in njegov znanstvenofantastični opus, spremna študija k Astralnim svetilnikom

Po Zeleni zavezi, že v samostojni Sloveniji, izide v redni letni zbirki Prešernove družbe 1992 Remčeva mladinska znanstveno fantastična povest Zapiski odposlanca Zemlje v za slovenske razmere zelo visoki nakladi.

Toliko manjša je naklada zbirke njegovih znanstvenofantastičnih novel in zgodb, ki jih ves čas piše in objavlja v revijah Sirius, Moj mikro, Srce in oko, Likovne besede in Nova Atlantida. Astralni svetilniki z izčrpno spremno študijo Janeza Majniča o Remčevem znanstvenofantastičenem opusu izidejo leta 1993 pri ljubiteljski zasebni založbi Kiki Keram.

»Katastrofa v svojem temeljnem in prvinskem pomenu je predvsem prisotna v njegovih krajših zanstvenofantastičnih zgodbah,« pravi Janez Majnič. »Ko govorimo o romanih, bi lahko to katastrofičnost določneje in natančneje opredelili še z oznako – zaklenjeni človek. Sam pisatelj pravi, da se ukvarja z zaklenjenim, vklenjenim človekom in zato tudi posledično z njegovim po-begom ven iz te stiske, pa naj je to zaklenjena veriga kurenta ali kapsula nadsvetlobnega premičnika.«

K tipiki Remčevih del Majnič pripisuje še odpor do tehnike, erotiko, ekologijo in fenomenologijo časa: »Miha Remec se suvereno sprehaja po časovni in prostorski osi: tematika njegove znanstvenofantastične literature se dogaja na vseh nujnih možnih koordinatah (preteklost, sedanjost, prihodnost, prostorsko: tu, pri nas, povsod po Zemlji, na nebesnih in vesoljskih prostranstvih, tudi v brezčasju in neprostoru). Čas (mu) je tako univerzalni kontinuum, izmuzljiv in nepredvidljiv, rabelj in milostnik, samozadosten in večen; ne-s-končen.«

Torej ni čudno, da se Miha Remec vedno znova vrača v časovne zanke »časenja, izčasenja in včasenja« kot v časopotniškem romanu Trapanske kronografije, ki je izhajal v podlistku Nedela v letih 1995- 1997 in je trpek posmeh novemu času, ki ga žive Slovenci na svojem malem planetu v velikem vesolju.

Kljub temu, da je opus Mihe Remca velik in da daje poseben pečat znastvenofantastični zvrsti v slovenskem leposlovju, da je žel zelo ugodne literarne kritike, da eseist Drago Bajt v Vsevedniku (TZS 1991) na strani 442, pod geslom romani in pod geslom antiutopični roman navaja: »Zamjatin: Mi; Huxley: Krasni novi svet; Orwell: 1948; Remec: Iksion«, in da ga tudi v enainštiridesetem zvezku Literarnih leksikonov (DZS, 1994) Metka Kordigel postavlja ob bok Orwellu, Remec v slovenski literarni srenji ni žel posebnega priznanja in pozornosti.

So mu pa podelili v Zagrebu v letu 1981 častno nagrado Sfera za najboljši znanstvenofantastični roman (Prepoznavanje) in isto nagrado leta 1987 za najboljšo znastvenofantastično zgodbo (Pomnik za Evridiko).

Slednje kaže, da znanstvena fantastika pri starejših tradicionalistih na slovenskem Parnasu zmotno uživa sloves »pogrošnega« pisanja, ki je zunaj glavnega leposlovnega toka, čeprav so se z njo občasno ukvarjali in se še ukvarjajo mnogi priznani pisatelji, mladi jezikoslovci in literarni zgodovinarji pa zaradi pomanjkljivega pouka domačo znanstveno fantastiko spregledujejo ali pa jo znova »odkrivajo«.

V Remčevem zanstvenofantastičnem opusu je nešteto pomenljivih odlomkov, ki bi jih lahko zapisali kot sklep tega zgoščenega prikaza njegovih del in življenja. Skoraj naključno smo izbrali sklepni del novele Astralni svetilniki:


Vzdignil se je na kolena in ni mogel odmakniti pogleda od tega veličastnega prizora. Zato je opazil Evo šele tedaj, ko je bila le nekaj korakov stran. Njene oči so se mu poredno nasmihale; bila je v isti pohodni obleki, v kateri je pred letom odšla, dolge lase je imela spete na temenu in vedla se je tako, kakor da se sploh nista ločila.

Tudi Adam ni bil presenečen, da jo vidi. Ves čas je vedel, da bo na koncu Eva.

»Eva, tu si torej,« je rekel in še vedno klečal.

»Tu, Adam.«

»Na samem koncu,«

»Na koncu koncev, Adam.«

»Torej je bila bližnjica?«

Pokimala je in pokleknila k njemu. Z vlažnimi ustnicami se je dotaknila njegovih izsušenih in žmulastih ust. Oživel je, kakor da mu je s poljubom dala piti in jesti.

»Kaj pa razodetje, Eva?« jo je vprašal med poljubi.

»Poglej proti vzhodu, Adam...« je pomenljivo šepnila

Adam Bard se je ozrl tja in osupnil.

»Tako preprosto je torej to...« je izdahnil.

Spletna proza Življenje Dela Prva stran
© 1999 Miha Remec