2. SVETOVNA VOJNA NA ČEŠKEM IN POVOJNO OBDOBJE Češka je v 2. svetovno vojno vstopila kot del Češkoslovaške. Nemčija je z aneksijo, to je z nasilno priključitvijo, zavzela ozemlje današnje Češke in  Slovaške. Nemci so to priključitev upravičevali z dejstvom, da v teh deželah živijo Nemci in da bi vsi Nemci morali živeti v isti državi, tako kot so to že storili z Avstrijo. Sprva so Nemci priključili le Sudete, to je del Češke, kjer so živeli pretežno Nemci. To so potrdili z Münchenskim sporazumom,  ki so ga podpisale Nemčija, Francija in Velika Britanija, čeprav so se Čehi in Slovaki hoteli upreti. Ker pa Velika Britanija ni bila pripravljena na  vojno, so nagovorili Francoze naj podpišejo sporazum in tako so Sudeti postali del Nemčije. Kmalu pa se je izoblikoval upor in z novim  sporazumom so Nemci 16. marca 1939 okupirali Češko in ustanovili  protektorat Češka-Moravska, Slovaška pa je postala satelitska država, kar  pomeni, da so bili pod posrednim nadzorom Nemcev. Med vojno je bilo na ozemlju Češkoslovaške velik upor. Eden največjih uspehov upora je bil  atentat, izvršen na Reinharda Heydricha, pomembnega člana nacistične stranke, član SS-a in sodelavec Heinricha Himmlerja. Atentat je bil izvršen 27. maja l942, izvršili pa so ga Čehi in Slovaki, katere so usposobili Britanci. Umrl je en teden kasneje zaradi gangrene v Pragi. Večino  Češkoslovaške je osvobodila Rdeča armada Sovjetske zveze, le del zahodne Češko so osvobodili zavezniki. Prago so osvobodili Sovjeti 9. maja  1945. Povojno obdobje Republika Češkoslovaška je bila ponovno oblikovana aprila 1945. Po končani vojni so, z odobritvijo zaveznikov, izgnali okoli 2,9 milijonov Nemcev.  Na volitvah leta 1946 so zmagali anti-komunisti, kljub temu pa je komunistična stranka dobila pomembne funkcije v parlamentu. Zardi pritiska iz Kremlja so odnehali z Marshallovim načrtom da bi Američani pomagali Evropi. Februarja, leta 1948, je odstopilo 12  nekomunističnih ministrov in tako je oblast prevzela Komunistična stranka Češkoslovaške. Tega leta je bila tudi razglašena ljudska demokracija, kar je bil glavni korak k socializmu in komunizmu. V petdesetih letih so se zgodile mnoge čistke in obsežne aretacije. Aretiranim so sodili na t.i.  montiranih sodnih procesih, kjer so bile sodbe že vnaprej znane, kazni pa so bile zelo stroge, pogosta je bila tudi smrt. Leta 1960 je bila  proglašena Češkoslovaška socialistična republika (ČSSR). Zaradi slabe ekonomije in slabega gospodarskega položaja se je vpliv komunistične  stranke zmanjšal in država je postala svobodnejša. 5. januarja 1968 se je začela t.i. Praška pomlad, to je bilo obdobje politične liberalizacije na  Češkoslovaškem v času sovjetske dominacije nad njo po drugi svetovni vojni pod vodstvom reformista Aleksandra Dubčka. Praška pomlad se je  končala 21. avgusta 1968 z vdorom sovjetskih čet in njenih zaveznikov Varšavskega pakta na Češkoslovaško. Kot protest Sovjetske okupacije  Češkoslovaške je študent Jan Palach storil samomor s samosežigom. Mnoge reformatorje so Sovjeti ujeli in odpeljali v Sovjetsko Zvezo. V  sedemdesetih letih se je začel proces normalizacija, katere cilj je bil povratek k obdobju pred Praško pomladjo. V sedemdesetih in osemdesetih  letih je imela komunistična vlada vse več nasprotnikov in Češkoslovaška se je počasi spreminjala. Zaradi napada komunistične policije na miren  študentski protest leta 1989 se je več milijonov Čehov in Slovakov uprlo in komunistična vlada je razpadla. Leta 1989 je potekala Žametna  revolucija, kjer je dokončno prenehala delovati komunistična stranka. Na volitvah leta 1990 je bila izbrana nova vlada, novi predsednik pa je  postal Vaclav Havel, ki je bil tudi zadnji predsednik Češkoslovaške. 1. januarja 1993 se je Češkoslovaška miroljubno razdelila na Češko in Slovaško. Prvi Češki predsednik je bil Vaclav Havel, ki je bil na oblasti do leta 1993, umrl pa je 18. decembra 2011. Češka je postala članica NATO pakta leta 1996, članica Evropske unije pa 1. maja leta 2004. VIRI: prevedeno iz http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czechoslovakia prevedeno iz http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic prevedeno iz http://en.wikipedia.org/wiki/German_occupation_of_Czechoslovakia http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDametna_revolucija http://sl.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach http://sl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%A1ka_pomlad http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce                                                                      Vaclav Havel                              http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel   Čehinja joka ob priznavanju nadoblasti Nemcev http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czechoslovakia#World_War_II Florijan Jalševac © Gimnazija Črnomelj - 2012