GEOGRAFIJA  ČEŠKE Republika Češka je po razdružitvi od Slovaške od 1. januarja 1993 samostojna država, ki obsega Češko in Moravsko. Tako so presegli  dolgoletna nasprotja med deželama, ki se razen v gospodarski razvitosti in v prebivalstvenem razvoju ter sestavi razlikujeta tudi po  naravnem okolju. Češko-Moravski del je bil do konca 1. Svetovne vojne v Avstriji, kjer je doživel industrijsko revolucijo in se je uvrstil med  najbolj razvite dežele Srednje Evrope.  LEGA Češka je celinska država v Srednji Evropi in od leta 2004 članica Evropske unije. Na  severu meji na Poljsko, na severozahodu in zahodu na Nemčijo, na jugu na  Avstrijo in na vzhodu na Slovaško. Njeno glavno in največje mesto, pomembna  turistična destinacija, je Praga (češko Praha). Državo sestavljajo zgodovinski  pokrajini Češka in Moravska ter deli Šlezije. Češka je razdeljena na 13 okrajev in  glavno mesto Praga, ki ima poseben status.  PREBIVALSTVO Na Češkem živi 10,4 milijona prebivalcev, Čehov je 94% in Slovakov 4,1%. Takšna narodnostna sestava je rezultat povojnih sprememb. Z  obmejnih območij z Nemčijo se je izselilo nad 3 milijone »sudetskih« Nemcev. Na izpraznjena območja so prišli Čehi, vendar se je ta  prebivalstvena vrzel poznala še skoraj trideset let. Zato in zaradi odseljevanja s podeželja, kjer je bilo nad 90% kmetijske zemlje  podržavljene, so precejšnje razlike v gostoti poselitve.  GOSPODARSTVO Češka z Moravsko obsega rahlo valovito Češkomoravsko planoto s staro kristalinsko osnovo. Njen severozahodni del, ožja Češka, je 250-500  m visoka kotlina, ki jo obdajajo 1500 m visoka gozdnata sredogorja. Večja nižina je le ob reki Labi, ki odteka proti severu.  Rob kotline premore železovo rudo in obilo črnega premoga okrog Kladna in Plzna. V kotlinah ob tektonski črti pod Češkim rudogorjem je  vrsta toplic in slatin, ob katerih so nastala svetovna letovišča. Pod sedimenti pa se nahajajo glavne Češke zaloge lignita in rjavega premoga,  ki ga nakopljejo že 93 milijonov ton letno. Tu sta se razvili črna metalurgija in kovinska industrija, premog pa izvažajo tudi v sosednjo  Bavarsko. V Srednji Češki je največ strojne industrije. Največje industrijsko središče Praga ima zlasti veliko strojne, elektrotehnične in  tekstilne industrije, Kladno je središče strojne industrije, Plzen pa ima avtomobilsko ter strojno industrijo in pivovarne. Na severu Češke se  je razvila kemična, keramično-steklarska in tekstilna industrija.  Praga ob Vltavi, kjer živi okoli 1,2 milijona ljudi, slovi kot eno najlepših mest v Evropi. Že v preteklosti je imela pomembno vlogo v kulturnem  življenju Čehov, v Pragi pa je študirala tudi slovenska mladina. Z gradom Hradčani in starim mestnim jedrom spada med najbolj turistična  mesta v Evropi.  Moravska ob reki Moravi, pritoku Donave, je nižja in široko odprta proti jugu. Na severu sega v povirju Odre še v Šlezijo (Moravska Šlezija),  kjer se je ob črnem premogu razvilo veliko metalurško središče Ostrava. Večji industrijski središči sta še Brno s strojno, elektrotehnično in  tekstilno industrijo ter Zlin (Gottwaldov), središče obutvene industrije.   Industrijski razvoj je zelo degradiral okolje. Prizadetih je že 34% gozdov. Najbolj prizadeta so območja izkoriščanja rjavega premoga v Češki kotlini, območja starejše črne metalurgije v Ostravi ter stara in številna nova manjša industrijska središča. Viri: -Wikipedia: http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1ka -s. Brinovec, B. Drobnjak, M. Pak, J. Senegačnik, Geografija Evrope, Mladinska knjiga, Ljubljana 1998 Melanie Miketič in Urška Štajdohar Zastava © Gimnazija Črnomelj - 2012  Članstvo v EU: 2004 Članica schengenskega območja: Da Politična ureditev: republika Glavno mesto: Praga Celotna površina: 78 866 km² Prebivalstvo: 10,5 milijona Denarna enota: češka krona Prisluhnite uradnemu jeziku EU: češčina VIR: http://europa.eu/abc/european_countries/languages/czech/index_sl.htm?_cs