Rene Rusjan, SCCA - LJUBLJANA Zavod za sodobno umetnost, oktober 2007


ČITALNICASCCA2007


povozi z miško!KATALOG

V knjižnico lahko vstopimo na razlicne nacine. Obicajno išcemo tocno doloceno knjigo, pogosto knjige na doloceno temo in seveda, kar je zame najprijetnejši nacin vstopanja v neko knjižnico, brskamo po knjigah nakljucno oz. se jim damo zapeljati po ovitkih in naslovih, avtorjih ali mestu na knjižni polici. Vcasih se prepustimo izkušenemu knjižnicarju ali prijateljici, ki je strastna poznavalka knjižnicnega gradiva, drugic smo prepušceni sami sebi in policam brez oznak.

Knjižnica SCCA v Projektni sobi na Metelkovi 6 je specializirana za domaco in tujo periodiko s podrocja sodobne umetnosti, strokovno literaturo/umetnostno teorijo, publikacije s podrocja kuratorskih praks in novih medijev in kataloge iz Regije (obmocje srednje in vzhodne Evrope in Azije). Seznam knjižnicnega grdiva je dostopen na spletu ( www.scca-ljubljana.si/knjiznica.htm ), možna pa je tudi izposoja na dom.

Skozi projekt Citalnica SCCA 2007 želim s pomocjo vabljenih poznavalcev knjižnice priti do izbora knjig, ki bo nudil možno izhodišce za vstop v knjižnico in bo vzpodbujal brskanje po knjigah v iskanju izbranih odlomkov.

Zakaj vabim prav vas? Morda ste:
•  z mano že sodelovali v podobnem projektu ali obratno,
•  redni obiskovalec/obiskovalka knjižnice SCCA,
•  ste dejavni v svetu umetnosti kot umetnik/ca, kurator/ka, galerist/ka, predavatelj/ica, birokrat/ka idr.,
•  drugo.

Projekt bomo predstavili v Projektni sobi SCCA-Ljubljana,
18.oktobra 2007 ob 20. uri. Vabim vas na brskanje po prvih kartončkih novega kataloga in seveda, da v prihodnjih mesecih obiščete knjižnico SCCA-Ljubljana ter v katalog vključite tudi svoj predlog.

Rene RusjanHome
 
 
po 2003
 
pred 2003
 
ropotarnica
rene.rusjan@guest.arnes.si