domov Lokavec Obvestila Knjižnica Kontakti  
 


PROJEKT COMENIUS

Naša šola z letošnjim šolskim letom zaključuje mednarodni projekt Comenius – dvostransko šolsko partnerstvo. V projektu sodelujemo s šolo Escola Basica e Secundaria Goncalves Zarco z Madeire.  
   


   
Nekaj utrinkov z naših druženj 

  


TRADITIONS AND HERITAGE: THE BASIS OF AN IDENTITY

  

Oglejte si naš skupen blog: http://madeiraslovenia.blogspot.com/.

Program Comenius je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi, omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.

Cilj programa je izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja, izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami, spodbujanje učenja živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin, povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev ter izboljšanje pedagoških pristopov.
 

Kdo je bil Comenius?

Jan Amos Komenski, lat. Iohannes Comenius (1592-1670)

Rodil se je na Moravskem. Študiral je na univerzi v Heidelbergu v Nemčiji, se po končanem študiju vrnil na Moravsko in se tam posvetil učiteljevanju. Napisal je knjigo Didactica magna. Zavzemal se je za združitev teorije in prakse. Predvideval je izobraževanje za vse.

Comenius je največ prispeval k razvoju novih načinov poučevanja. Menil je, da bi moralo biti vsem otrokom, ne glede na spol ali družbeno pripadnost omogočeno splošno izobraževanje.

Komenski velja za očeta moderne didaktike.

   

Osnovni podatki o projektu

 •  traja 2 leti: od 1. avgusta 2010 do 31. junija 2012,

 •  bilateralni projekt,

 •  sodelujeta dve državi: Portugalska (otok Madeira) in Slovenija,

 •  mobilnost: v mesecu maju 2011 gostimo vrstnike iz Madeire, oktobra 2011 gremo za 10 dni na Madeiro.

Cilji

 •  mobilnost učencev,

 •  spoznavanje življenja, kulture, ljudi, običajev posameznih držav,

 •  motivirati učenje tujih jezikov,

 •  predstaviti sodelovanje šol na bazi medkulturnega dialoga,

 •  spoznati pedagoško delo v različnih državah in izmenjati izkušnje,

 •  uporaba IKT tehnologije.

 

Končni rezultati

 •  izdelava koledarja ljudskih običajev,

 •  izdelava slovarja v treh jezikih,

 •  izdelava knjige ljudskih zgodbic, pripovedk, ki so značilne za kraj,

 •  izdelava CD/DVD.  

 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Domov | Lokavec | Knjižnica | Razno | Obvestila | Povezave | Kontakt| E-tabla