5.3.3. Naloga

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Dele možganov imaš že zapisane in oštevilčene. V okvirčke napiši ustrezne številke.

1- VELIKI MOŽGANI; 2 - MALI MOŽGANI; 3 - PODALJŠANA HRBTENJAČA - 4 - MOŽGANSKO DEBLO

Kateri del možganov:

a) nadzoruje tvoj spomin in mišljenje -

b) uravnava lakoto, žejo, telesno temperaturo -

c) nadzoruje tvoje mišice pri gibanju -

d) samodejno uravnava dihanje, srčni utrip, širjenje žil -

e) ti pomaga pri ravnotežju in usklajuje gibe -

f) ti daje občutek za tip, okus, sluh... -

  

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Če je dejavnost značilna za desno možgansko polovico v okvirček napiši D, če je značilna za levo, pa napiši L.

Za katero možgansko polovico je značilna (o):

a)   zaporedna obdelava podatkov -

b)   občutenje ritma, prepoznavanje oblik, vzorcev -

c)   branje, pisanje, računanje, učenje jezikov -

d)   vzporedna obdelava podatkov -