1. CELICA

Ikona poučevalne enote UVOD

Celica je strukturna in funkcionalna enota vseh živih organizmov. Nekatere organizme, kot so bakterije in enoceličarji sestavlja ena sama celica. Drugi organizmi, kot ljudje, so mnogocelični (ljudje imajo približno 100 bilijonov celic).

Celice so v povprečju velike 10-20 μm, s prostim očesom jih ne moremo videti.

S svetlobnim mikroskopom (povečava do 2000×) vidimo celico kot vrečasto tvorbo, ki je obdana s celično membrano, izpolnjena s citoplazmo in ima celično jedro.

Z elektronskim mikroskopom (povečava do 1.000.000×) lahko opazujemo podrobno zgradbo celičnih organelov (ribosom, lizosom, endoplazemski retikulum, Golgijev aparat, mitohondrij), ki opravljajo različne naloge.

(Podatki iz strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Celica)


ZNANSTVENIKI, KI SO POMAGALI PRI SPOZNAVANJU CELIC

Robert Hooke (1635-1703) je bil britanski znanstvenik, ki je prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezine plute. Vendar je preteklo kar 170 let do oblikovanja celične teorije - spoznanja, da so vsi živi organizmi zgrajeni iz celic in da je celica osnovna enota živih organizmov.

To teorijo sta objavila dva nemška znanstvenika. Leta 1838 je dokaze, da celična teorija velja za rastline, objavil Matthias Schleiden (1804-1881), leto dni kasneje pa je Theodor Schwann (1810-1882) utemeljil celično teorijo za živali.


Ikona poučevalne enote POMOČ UČITELJU

CELICA ISKANKA - DELOVNI LIST

Učiteljem v pomoč - iskanka, ki jo lahko pred začetkom dela rešijo učenci kot motivacijo. lahko pa iskanko in dodatno nalogo rešijo učenci za domačo nalogo.


Ikona vprašanja poučevalne enote Poišči pravilni odgovor.
KAJ JE CELICA?
  
Celica je najmanjša živa gradbena enota organizmov.
Celica je največja živa gradbena enota organizmov.
Celica je najmanjša živa gradbena enota snovi.
Celica je najmanjša neživa gradbena enota snovi.

Vprašanje pravilno - napačno
Odgovori ali je trditev pravilna ali napačna:


Podrobno zgradbo celičnih organelov lahko vidimo le z elektronskim mikroskopom.

Pravilno Nepravilno


Prvi je celico poimenoval znanstvenik Matthias Schleiden.

Pravilno Nepravilno


Celična teorija trdi, da sta živa in neživa narava zgrajeni iz celic.

Pravilno Nepravilno


Bakterije in enoceličarje sestavlja ena sama celica.

Pravilno Nepravilno


Celice so v povprečju velike 100-200 μm.

Pravilno Nepravilno
Ikona poučevalne enote Cilji