5.1. ŽIVČNA CELICA

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Preberi tekst in vstavi besede.

 

ŽIVČNA CELICA ali je osnovna delovna enota živčevja.

Ocenjujejo, da jih je v človeškem telesu okoli 10 milijard. Živčne celice opravljajo različno delo, zato se med seboj razlikujejo po .

1. Vstavi pravilne črke k označenim delom živčne celice:

NEVRIT
JEDRO ŽIVČNE CELICE
TELO ŽIVČNE CELICE
DENDRITI
MIELINSKA OVOJNICA
SINAPSE S KONČIČI

 

 

 

 

2. Vstavi imena delov živčne celice, ki ustrezajo posameznim značilnostim (pri pravilnem poimenovanju si pomagaj z zgornjimi imeni):

  • prepreči izgubo ukazov.
  • živčne celice obdela sporočila.
  • KONČIČI S se povezujejo na sosednje živčne celice in tako omogočajo potovanje impulzov iz celice v celico
  • sprejemajo sporočila.
  • ali ŽIVČNO VLAKNO omogoča potovanje ukazov.