Stopimo po časovnem traku kar nekaj let nazaj, v prvo polovico tega stoletja.
Takrat je namreč ustvarjal književna dela naš "ljudski pisatelj" kot ga mnogi imenujejo - Fran Saleški Finžgar.
Najbolje ga bomo  spoznali, če bomo prebrali kakšno njegovo delo.
Najprej bomo prebrali odlomek iz njegove knjige Leta mojega popotovanja, in sicer Moja mladost in moj oče.
Po branju se bomo pogovorili o vsebini odlomka, spoznali Finžgarjevega očeta in Frana Saleškega Finžgarja.

POTEK UČENJA
1. učni korak: 
V obliki miselnega vzorca "predstavi" sebe in svojega očeta. 
2. učni korak: 
Tiho ali glasno preberi berilo F. S. Finžgarja Moja mladost in moj oče.  Pred branjem preglej besede v slovarčku, saj ti bodo v pomoč pri razumevanju besedila. 
3. učni korak: 
Obarvaj vsak odstavek  z drugo barvo in razbarvaj  uvod, jedro in zaključek. 
4. učni korak: 
V posameznih odstavkih berila določi ključne besede. 
Vsakemu posameznemu odstavku s pomočjo ključnih besed in sporočila oblikuj naslov. 
5. učni korak. 
Razširi slovarček besed z neznanimi besedami in stalnimi besednimi zvezami. Pomen besed razloži s pomočjo SSKJ (Slovarja slovenskega knjižnega jezika).  
6. učni korak. 
Naredi miselni vzorec: Finžgarjev oče. 
7. učni korak:  
S pomočjo miselnega vzorca sestavi pisno oznako Finžgarjevega očeta v 3. glagolski osebi. 
8.  učni korak: 
Seznani se z življenjem in delom F. S. Finžgarja. 
9. učni korak: 
Napiši oznako tvojega najljubšega književnega ali filmskega junaka z naslovom:  ALI GA POZNATE?