FRAN SALEŠKI FINŽGAR

Pripovednik in dramatik Fran Saleški Finžgar (Doslovče, 9. februar 1871 - Ljubljana, 2. junij 1962) je poleg zajetnega romana Pod svobodnim soncem, ki mu je dal podnaslov "povest davnih dedov", napisal kar precej daljših in krajših pripovedi iz kmečkega in meščanskega življenja. Najraje je pripovedoval o kmečkih ljudeh, o njihovih težavah in veselih trenutkih (npr. povesti Strici, Dekla Ančka, Beli ženin). Kmečko življenje obravnavajo tudi njegove ljudske igre Divji lovec, Veriga, Razvalina življenja idr. Stiske prve svetovne vojne je upovedil v kroniki Prerokovana: Boji, Prerokbe zore, Kronika gospoda Urbana idr. Svoje življenjske spomine je strnil v knjigi Leta mojega popotovanja. Za mlajši rod je namenil pripovedi: Študent naj bo, Gospod Hudournik, Makalonca itd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finžgar je bil kajžarski otrok; po osnovnern šolanju v Doslovčah in Radovljici je nadaljeval šolanje na ljubljanski gimnaziji in v ljubljanskem semenišču. Postal je duhovnik in potem služboval v najrazličnejših krajih, največ na Gorenjskem. Nazadnje je bil trnovski župnik. Dolga leta je opravljal tajniške in uredniške posle v Mohorjevi družbi. Izvolili so ga za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Gregor Kocijan: Slovenski književniki, slikovni album