..D V O Ž I V K E ..........& .......P L A Z I L C I......
---____-------

pupek  | newt
robati pupek
planinski pupek
veliki pupek

žaba  | frog
zelena rega
plavček

krastača  | toad
navadna   krastača
zelena krastača
želva  |turtle
močvirska sklednica
rdečevratka
grška kornjača
kuščar  | lizard
martinček
zelenec
pozidna kuščarica
kača  | snake
modras
belouška
kobranka

© Dušan Klenovšek emajl.gif (972 bytes)
  [domov / home]