plazilci v Posavju in Zasavju | reptiles in Posavje & Zasavjesklednica_Jakec_juv1.gif (51543 bytes)
Jakec, poleti 1999,
dolžina oklepa 2,5 cm

jakec.JPG (34712 bytes)
Jakec, poleti 2000,
dolžina oklepa 10 cm

Močvirska sklednica je zavarovana živalska vrsta v Sloveniji.
Ogroža jo uničevanje njenega življenjskega prostora (izsuševanje, zasipavanje, odlaganje strupenih odpadkov, vnašanje rdečevratke ...).

Vsako opažanje močvirske sklednice sporočite meni ali na Societas herpetologica Slovenica (Društvo za proučevanje dvoživk in plazilcev Slovenije).

močvirska sklednica
Emys orbicularis

Sistematika
družina: sklednice Emydidae  
red: želve Testudines, Chelonia
razred: plazilci Reptilia

Značilnosti
Po ovalnem hrbtnem ščitu so posute drobne rumene pege, ki so pri samicah pogosto žarkasto razporejene. Rumene pegice se pojavljajo tudi po drugih delih telesa. Zraste tudi do 30 cm v dolžino. Čeprav se rade sončijo na bregu ali deblih podrtih dreves, pa se že ob najmanjšem šumu tiho potopijo na dno med vodno rastlinje.
Hrani se z ribami, paglavci, vodnimi žuželkami, deževniki, polži, manjšimi kačami in občasno celo nekaj rastlinske hrane. Njen ugriz s poroženelimi ustmi je zelo močan, v vodi pa je tudi zelo spretna plavalka in zlahka ujame tudi za naše predstave hitrejše živali.

Pojavljanje
V Posavju  sklednica živi v ribniku Mačkovec pri Brestanici, gramoznici Vrbina in nekdanjem glinokopu pri Šentlenartu (Brežice).
Opazil sem jih tudi pri Raki, v peskokopu ob hitri cesti. Zadnje opažanje pa je iz Hotemeža - poplavljen manjši potoček pri zajezitvi HE Vrhovo.
Sicer pa prebiva v mirnih in počasi tekočih vodah z blatnim dnom, v katerega se zakoplje pred zimo, ko pade temperatura na 5 in 8 oC. Sicer pa lahko doživi tudi 120 let.
(N. Mršić, Plazilci Slovenije)

© Dušan Klenovšek emajl.gif (972 bytes)
[nazaj / back]   [domov / home]