dvoživke v Posavju | amphibians in Posavje


veliki_pupek_1.jpg (19239 bytes)
Posnetek je bil narejen na Reštanju (Senovo). V letu 1999 je bilo opaženih več deset primerkov. V mrestišče so nato naselili ribe in kot posledico tega sem v letu 2000 kljub iskanju opazil le še enega velikega pupka. Kasneje pa sploh ne več.

veliki pupek
Triturus carnifex

Sistematika:
družina: pupki (Salamandridae)  
red: repate dvoživke (Caudata)

Značilnosti:
Naš največji pupek, ki doseže tudi 180 mm v dolžino in nas spominja na močerada. Samec ima na hrbtu žagasto nazobčan greben, samica pa živo rumeno črto.

Zanimivost:
Veliki pupek je razširjen od Švice do Hrvaške. V Sloveniji naj bi bil splošno razširjen.

© Dušan Klenovšek emajl.gif (972 bytes)
[nazaj / back]   [domov / home]