Znak/Sign
NASLOVNA STRAN/FRONT PAGE
 
  KOTIČEK ZA UČENCE/PUPILS' CORNER

VAJE/EXERCISES
NIVO 1/LEVEL 1
NIVO 2/LEVEL 2
NIVO 3/LEVEL 3
NIVO 4/LEVEL 4
NIVO 5/LEVEL 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Učenec/Pupil


PROGRAMI/PROGRAMS
UREJEVALNIK BESEDILA/
WORD PROCESSOR
INTERNET
 
 BRALNA ZNAČKA/
READING BADGE
 
VIRTUALNA UČILNICA/
VIRTUAL CLASSROOM
UČENJE NA DALJAVO/
DISTANCE LEARNING
 READING CANDIES

VAJE

THANK YOU VERY MUCH, HOT POTATOES.


NIVO 1

LEVEL 1

INTERAKTIVNE VAJE (JEZERKA BEŠKOVNIK)/INTERACTIVE EXERCISES BY JEZERKA BEŠKOVNIK (MLADI UČENCI/YOUNG LEARNERS)
POGOVORI/DIALOGUES 
POGOVORI2/DIALOGUES 2 
POGOVORI3/DIALOGUES 3
ŠTEVILKE/NUMBERS (0-10)
BARVE1/COLOURS1
BARVE2/COLOURS2
BARVE/COLOURS 
ŠTEVILKE IN BARVE/NUMBERS AND COLOURS 
ŠTEVILKE/NUMBERS (11-20)
MOJA ŽOGA IN MOJA PUNČKA/MY BALL AND MY DOLL (BARVE, DELI TELESA/COLOURS, PARTS OF BODY) 
BOŽIČ IN NOVO LETO/CHRISTMAS AND NEW YEAR
NAŠI LJUBLJENČKI/OUR PETS 
DELI TELESA/PARTS OF BODY
STVARI OKROG NAS/THINGS AROUND US (POVEŽI/MATCH)
STVARI OKROG NAS/THINGS AROUND US (POVEŽI 1/MATCH1)
STVARI OKROG NAS/THINGS AROUND US (POVEŽI 2/MATCH2)
STVARI OKROG NAS/THINGS AROUND US (KAJ MANJKA?/WHAT'S MISSING?)
STVARI OKROG NAS/THINGS AROUND US (KAJ MANJKA? 1/WHAT'S MISSING?1)
STVARI OKROG NAS/THINGS AROUND US (IZPOLNJEVANKA/CROSSWORD)
STVARI OKROG NAS/THINGS AROUND US (IZPOLNJEVANKA 1/CROSSWORD 1)
NAŠA HIŠA/OUR HOUSE
MOJ, TVOJ/MY, YOUR
DOBRO JUTRO/GOOD MORNING (OSEBNI ZAIMKI/PERSONAL PRONOUNS)
DOBRO JUTRO/GOOD MORNING (AM, IS, ARE)
HAVE/HAS GOT
KOLIKO JE URA?/WHAT'S THE TIME?
BOŽIČNA PESEM/CHRISTMAS SONG
Gor/Up
NIVO 2

LEVEL 2

UČENJE NA DALJAVO - VILJENKA ŠAVLI/DISTANCE LEARNING - VILJENKA ŠAVLI
INTERAKTIVNE VAJE (JEZERKA BEŠKOVNIK)/INTERACTIVE EXERCISES BY JEZERKA BEŠKOVNIK
PO TELEFONU/ON THE PHONE (GLAGOL BITI, OSEBNI ZAIMKI/VERB TO BE, PERSONAL PRONOUNS) 
DRUŽINA GREEN/THE GREEN FAMILY
DRUŽINA GREEN 1/THE GREEN FAMILY 1
MOJA DRUŽINA/MY FAMILY (SORODNIKI/RELATIVES)
ŠTEVILA/NUMBERS (0-100)
ČIGAV/WHOSE
BOŽIČ IN NOVO LETO/CHRISTMAS AND NEW YEAR 
NAKUPOVANJE/SHOPPING
NAŠA HIŠA/OUR HOUSE 
SANJSKO MESTO/DREAM TOWN (THERE IS/THERE ARE)
KOLIKO JE URA?/WHAT'S THE TIME
OD PONEDELJKA DO PETKA/MONDAY TO FRIDAY (VSAKODNEVNA DEJANJA IN ČAS/EVERYDAY ACTIONS AND TIME)
MOJ PRIJATELJ IN JAZ/MY FRIEND AND ME (NAVADNI SEDANJIK/PRESENT SIMPLE TENSE)
MOJ DAN/MY DAY (NAVADNI SEDANJIK/PRESENT SIMPLE TENSE)
PROSTI ČAS/FREE TIME (NAVADNI SEDANJIK/PRESENT SIMPLE TENSE)
MESECI/MONTHS
MESECI1/MONTHS1
Gor/Up
NIVO 3

LEVEL 3

UČENJE NA DALJAVO - VILJENKA ŠAVLI/DISTANCE LEARNING - VILJENKA ŠAVLI
INTERAKTIVNE VAJE (JEZERKA BEŠKOVNIK)/INTERACTIVE EXERCISES BY JEZERKA BEŠKOVNIK
SEDAJ/NOW (OPISNI SEDANJIK/PRESENT CONTINUOUS TENSE)
OBLAČILA/CLOTHES
OBLAČILA1/CLOTHES1
OBLAČILA2/CLOTHES2
OBLAČILA3/CLOTHES3
NOW/EVERY DAY
OBA SEDANJA ČASA/BOTH PRESENT TENSES
VPRAŠANJA V SEDANJIKIH/QUESTIONS IN PRESENT TENSES
NIKALNE POVEDI V SEDANJIKIH/NEGATIVE STATEMENTS IN PRESENT TENSES
MODNA REVIJA/A FASHION SHOW (NAVADNI IN OPISNI SEDANJIK/PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS TENSE) 
OGLED SLIK/LOOKING AT PICTURES (NAVADNI IN OPISNI SEDANJIK/PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS TENSE)
NETOPIRJI/BATS (STOPNJEVANJE PRIDEVNIKA/COMPARISON OF ADJECTIVES) 
ŽIVALI/ANIMALS (STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV/COMPARISON OF ADJECTIVES) 
ŽIVALI/ANIMALS (PRISLOVI NAČINA/ADVERBS OF MANNER) 
KUPOVANJE LJUBLJENČKA/BUYING A PET (A/AN/SOME/ANY)
A/AN/SOME/ANY
ŽIVALI/ANIMALS (OSEBNI ZAIMKI KOT PREDMET/OBJECT PERSONAL PRONOUNS) 
ME, YOU, HIM...
BOŽIČ IN NOVO LETO/CHRISTMAS AND NEW YEAR 
ŠPRICANJE/PLAYING TRUANT 
OBISK LJUBLJANE/A VISIT TO LJUBLJANA
OBISK LJUBLJANE1/A VISIT TO LJUBLJANA1
POČITNICE/HOLIDAYS(NAVADNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE TENSE)
OBISK LJUBLJANE/A VISIT TO LJUBLJANA
POČITNICE/HOLIDAYS (VPRAŠANJA V NAVADNEM PRETEKLIKU/QUESTIONS IN PAST SIMPLE TENSE)
OBISK LJUBLJANE/A VISIT TO LJUBLJANA
POČITNICE/HOLIDAYS (NIKALNI STAVKI V NAVADNEM PRETEKLIKU/NEGATIVE STATEMENTS IN PAST SIMPLE TENSE)
POLETNE POČITNICE/SUMMER HOLIDAYS (NAVADNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE TENSE)
NEPRAVILNI GLAGOLI/IRREGULAR VERBS
MESECI IN VRSTILNI ŠTEVNIKI/MONTHS AND ORDINAL NUMBERS
DNEVI/DAYS
DATUMI/DATES
JUHA/SOUP (HOW MANY? HOW MUCH? A LOT. A LITTLE. A BIT. A FEW)
PARADIŽNIKOVA JUHA/TOMATO SOUP (A/AN/SOME/ANY/THE)
GOING TO
Gor/Up
NIVO 4

LEVEL 4

UČENJE NA DALJAVO - VILJENKA ŠAVLI/DISTANCE LEARNING - VILJENKA ŠAVLI
PRVIČ V ŠOLI/FIRST TIME AT SCHOOL(PRAV ALI NAROBE/TRUE OR FALSE?)
PRVIČ V ŠOLI/FIRST TIME AT SCHOOL(NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS) 
NESREČA/AN ACCIDENT (NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
TORNADO 1/TWISTER 1 (NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
TORNADO 2/TWISTER 2 (NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
TORNADO 3/TWISTER 3 (NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
OBA PRETEKLIKA/BOTH PAST TENSES(NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
VETROVNI DAN/WINDY DAY (NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
SREČNA PAULA/LUCKY PAULA (NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
MLADI REŠITELJ/YOUNG LIFESAVER(NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
MLADA REŠITELJICA/YOUNG LIFESAVER(NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
NESREČA NA CESTI/THE ROAD ACCIDENT (NAVADNI IN OPISNI PRETEKLIK/PAST SIMPLE AND CONTINUOUS)
MOJA ŽEPNINA/MY POCKET MONEY 
ZANIMIV VEČER/AN INTERESTING EVENING(POVRATNOOSEBNI ZAIMKI/REFLEXIVE PRONOUNS)
VPRAŠALNI DOSTAVKI/TAG QUESTIONS
LIKE
VPRAŠANJA S WHO IN WHAT/WHO AND WHAT QUESTIONS
MOJ DAN/MY DAY (NAVADNI SEDANJIK/PRESENT SIMPLE)
NAŠ DAN/OUR DAY (NAVADNI SEDANJIK/PRESENT SIMPLE)
V BLAGOVNICI/IN A DEPARTMENT STORE(POGOVOR/DIALOGUE)
OBLAČILA/CLOTHES
STVARI V TVOJI SOBI/THINGS IN YOUR ROOM
KJE V SOBI/WHERE IN THE ROOM
STVARI V UČILNICI/THINGS IN THE CLASSROOM
IDEALNA UČILNICA/AN IDEAL CLASSROOM(THERE)
PEVSKE IN FILMSKE ZVEZDE/POP AND FILM STARS 
BOŽIČ IN NOVO LETO/CHRISTMAS AND NEW YEAR 
STVARI, KI JIH JE TREBA NAPRAVITI/THINGS TO DO (PRESENT PERFECT)
MOJA SOBA/MY ROOM (PRESENT PERFECT) 
PRESENT PERFECT OR PAST SIMPLE TENSE
PRESENT PERFECT OR PAST SIMPLE TENSE 2
SINCE AND FOR
ČASI/TENSES
ČASI 2/TENSES 2
PO TELEFONU/ON THE PHONE (ČASI/TENSES)
PISMO/A LETTER (ČASI/TENSES)
NEKAJ NEPRAVILNIH GLAGOLOV/SOME IRREGULAR VERBS
NEPRAVILNI GLAGOLI/IRREGULAR VERBS
NAVADNI PRETEKLIK - IRREGULAR VERBS/PAST TENSE - IRREGULAR VERBS
NAVADNI PRETEKLIK - VPRAŠANJA/PAST TENSE - QUESTIONS
NAVADNI PRETEKLIK/PAST TENSE
POGOVORI/DIALOGUES
PROŠNJE/REQUESTS
Gor/Up
NIVO 5

LEVEL 5

UČENJE NA DALJAVO - VILJENKA ŠAVLI/DISTANCE LEARNING - VILJENKA ŠAVLI
HITRA POMOČ/QUICK HELP (ČASI/TENSES) 
PIŠIMO/LET'S COMPOSE
ZDA/USA
POSEBNI AMERIŠKI PRAZNIKI/SPECIAL AMERICAN HOLIDAYS: MEMORIAL DAY, VETERANS' DAY, INDEPENDENCE DAY, THANKSGIVING DAY
RECEPT ZA PICO/A PIZZA RECIPE 
BOŽIČ IN NOVO LETO/CHRISTMAS AND NEW YEAR 
PRAZNIKI: BOŽIČ IN SILVESTROVO, VALENTINOVO IN PUST, VELIKA NOČ IN PRVI APRIL, NOČ ČAROVNIC IN NOČ GUYA FAWKESA/HOLIDAYS: CHRISTMAS AND NEW YEAR'S EVE, VALENTINE'S DAY AND SHROVE TUESDAY, EASTER AND APRIL FOOLS' DAY, HALLOWEEN AND GUY FAWKES NIGHT
VALENTINOVO/VALENTINE'S DAY 
TRPNIK/THE PASSIVE
IF IN WHEN ZA PRIHODNOST/IF AND WHEN FOR THE FUTURE
ČE/IF
Gor/Up

By Romana Ivačič

Znak/Sign
Zadnjič popravljeno/
Last updated: 
15-12-2008
 
NASLOVNA STRAN/FRONT PAGE
Gor/Up
Vesela bom vaših mnenj in predlogov: UREDNICA
I will be glad to receive your opinions and suggestions: EDITOR