Poslanstvo šolske knjižnice

Osrednja vloga šolske knjižnice je v tem, da s svojo dejavnostjo vsem učencem omogoča uporabo izobraževalnih orodij in s tem prispeva k njihovem informacijskem opismenjevanju in navajanju na vseživljenjsko učenje.

 

Članstvo

Člani knjižnice so vsi učenci in učitelji, strokovni in tehnični delavci.

Učenci 1. razreda in novi učenci dobijo izkaznico zastonj. Učenec, ki izgubi izkaznico poravna stroške izdelave in dobi novo. Izkaznica ni prenosljiva.

 

Rok izposoje

Za učence je rok izposoje leposlovja 14 dni, izposoja čitalniškega gradiva ter periodike pa je možna le čez vikend. Ostalega knjižničnega gradiva (CD, DVD, CD-ROM, VHS, referenčno gradivo) si učenci ne morejo izposoditi na dom. Učenec si lahko izposodi največ 5 knjig, le izjemoma (v dogovoru s knjižničarko) več. Če učenec zamuja z vračilom knjige, si drugih knjig ne more sposoditi toliko časa, dokler ne vrne prejšnjih. Razredniki dobijo vsak mesec popis učencev, ki zamujajo z vračilom knjig. Knjig za domače branje ni možno podaljšati.

Učitelji in drugi strokovni delavci imajo pravico do izposoje neomejenega števila knjig in drugega knjižničnega gradiva. Rok izposoje gradiva za učitelje je eno leto.

 

Izguba ali poškodba knjige

Če učenec izgubi knjigo, jo mora nadomesti z novo. Če enake ni mogoče kupiti, knjižničarka oceni njeno vrednost oz. upošteva nabavno ceno, učenec pa jo poravna pri tajnici. Če učenec knjigo tako poškoduje, da jo je potrebno odpisati, veljajo enaka pravila kot za izgubljeno knjigo. Kadar je knjigo kljub poškodbi še mogoče uporabljati, knjižničarka učenca le opomni. V primeru večkratne izgube ali poškodbe gradiva pa se učencu odvzame članstvo v šolski knjižnici.

 

Uporaba računalnika

Obiskovalcem je v knjižnici na voljo en računalnik. Prednost uporabe računalnika imajo tisti učenci, ki ga potrebujejo za namene šolskega dela in domačih nalog. Prepovedano je brisanje nameščenih programov, nameščanje novih programov, uporaba lastnih diskov in igranje igric. Prav tako ni dovoljeno »pogovarjanje« po internetu, pregledovanje spornih spletnih strani in vnašanje osebnih podatkov.

 

Obnašanje v prostorih šolske knjižnice

Za čim lažje in nemoteno delovanje vseh v knjižnici je pomembno, da se zavedamo kakšno vedenje je v knjižnici dobrodošlo in zaželeno ter kakšno ni.

bullet

       Berem knjige in revije. 

bullet

       Pišem domačo nalogo.

bullet

       Se učim.

bullet

       Uporabljam računalnik.

bullet

       Pišem referate.

bullet

       Se srečujem s prijatelji.

bullet

       Najdem svoj mir

bullet

       Pomagam mlajšim učencem.

 

bullet

       Ne trgam in ne uničujem knjig

bullet

       Ne kričim.

bullet

       Se ne prepiram in pretepam.

bullet

       Ne razgrajam.

bullet

       Ne jem in ne pijem.

bullet

       Ne uporabljam mobilnega telefona.

bullet

       Ne preklinjam.

bullet

       Se ne norčujem iz mlajših.

 

 


Urejenost šolske knjižnice

 

V šolski knjižnici je na voljo knjižnično gradivo:

bullet

       Knjižno gradivo (leposlovje, poučna in strokovna literatura);

bullet

       Referenčno gradivo (enciklopedije, atlasi, slovarji, leksikoni);

bullet

       Serijske publikacije (časniki, časopisi, revije);

bullet

       Neknjižno gradivo (VHS, CD, CD-ROM, DVD);

bullet

       Publikacija šole (publikacije o organizaciji šole, raziskovalne naloge, seminarske naloge, šolska glasila).


Mladinsko leposlovje je urejeno po starostnih stopnjah:

I. triada (cicibani: od predbralnega obdobja do 9. leta starosti)

II. triada (pionirji: od 10. do 12. leta starosti)
III. triada (mladinci: od 13. do 15. leta starosti)
ljudsko slovstvo
leposlovje v tujih jezikih
Poučna in strokovna literatura je urejena po UDK sistemu (univerzalna decimalna klasifikacija):

 

UDK VRSTILCI
      0 splošno
      1 filozofija
      2 verstvo
      3 družbene vede
      5 naravoslovje
      6 uporabne vede
      7 umetnost, zabava, šport
      8 jezikoslovje, književnost
      9 zemljepis, biografije, zgodovina 

   

 

 

Copyright Š 2010 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

Št. obiskov: