Osrednja vloga šolske knjižnice je, da s svojo dejavnostjo vsem učencem omogoča uporabo informacijskih virov (knjige, periodika, elektronski viri). S tem prispeva k njihovemu informacijskemu opismenjevanju  in navajanju na vseživljenjsko učenje.

Področja in vsebine dela:

v  bibliotekarsko delo (nabava, strokovna bibliotekarska obdelava, oprema in strokovna ureditev ter postavitev knjižničarskega gradiva)

v  pedagoško delo (knjižnično informacijsko znanje, bralna značka)

v  ostale dejavnosti (projekti, razstave, svetovalno delo).

 

Knjižničarka: Dragica Milojević

 

 

 

Copyright Š 2010 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

Št. obiskov: