Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Projekti>>Podjetnost

Podjetnost

Pripravila učiteljica Klemetina Weis, vodja projekta na šoli.

Od začetka šolskega leta 2017/2018 je OŠ Prežihovega Voranca kot ena izmed razvojnih šol po Sloveniji vključena v projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

POGUM

P--odjetnost v
O--snovnošolskih
G--lavah in
U--smerjanje
M--ladih v samostojnost

Tako želimo spremeniti akronim in biti vključeni v projekt, ki ga lahko na kratko poimenujemo Podjetnost, s polnim imenom pa Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Naša šola je bila izbrana na razpisu, ki ga podpirajo Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija. Projekt traja pet let (2017 – 2022). 30 šol v Sloveniji je izbranih kot razvojne šole, med njimi tudi naša šola, 90 šol je implementacijskih.

Namen projekta je v osnovnih šolah spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin. Upoštevajoč nacionalne in mednarodne socio-ekonomske, kulturne in okoljske pogoje, na osnovi rezultatov analiz vseh konzorcijskih partnerjev. Mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije.

Ključni cilji projekta so:

podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti odprto ter prožno prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju, da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja;

Področja razvijanja podjetnosti:

Aktualno dogajanje v projektu Podjetnost ...

Predstavitev projekta Pogum na srečanju ravnateljev

 

V četrtek, 28. 2. 2019, je na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potekal regijski posvet ravnateljev pomurskih osnovnih šol. Po začetnem pozdravu ravnateljice ob interaktivnem ekranu, so se udeleženci zbrali v večnamenskem prostoru. V skupnem uvodu smo koordinatorji projektov predstavili naslednje projekte: Erasmus+ v vrtcu, Erasmus+ na šoli, Inovativna učna okolja podprta z IKT ter Pogum (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah). Dan, ki je bil namenjen ravnateljem, je zagotovo spodbudil profesionalni razvoj vseh udeleženih.  

 

Prva konferenca Pogum

 

 

1 2 3

V organizaciji Zavoda RS za šolstvo in soorganizaciji Šole za ravnatelje je 7. in 8. marca 2019, v Kongresnem centru v Hotelu Thermana Park Laško, potekala Konferenca POGUM (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah), namenjena 120-im osnovnim šolam vključenim v projekt POGUM.
Zaokrožali so jo trije programski sklopi:

  1. V osnovnih šolah naj bi spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin. Predavatelji so v plenarnem delu poglabljali razmišljanja o razvijanju veščin kompetence podjetnosti.
  2. Predstavitev dobrih praks, ki se razvijajo v projektu med 30-imi razvojnimi šolami, primeri iz tujine, okrogle mize, »Tržnica idej«, kjer smo učitelja in ravnateljica naše šole vzpostavili neposreden stik z udeleženci konference s katerimi smo delili rezultate dela šole.
  3. Tretji del je bil namenjen kritični presoji tistih, pri katerih je na poklicni poti ključ do uspeha dobro razvita kompetenca podjetnosti. Potekal je voden pogovor z uspešnimi posamezniki.

Natečaj za ime Centra znanosti

 

 

1

Center arhitekture Slovenije je našo šolo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport povabilo k sodelovanju na natečaju za izbor imena »Centra znanosti«.
Namen »Centra znanosti« je promocija in popularizacija znanosti, raziskovanja in vseživljenjskega učenja skozi eksperimente in prikaze dosežkov znanosti, gospodarstva in kulture. V »Centru znanosti« bodo imeli obiskovalci priložnost videti in preizkusiti številne interaktivne naprave, namenjene prikazu posameznih odkritij različnih znanstvenih disciplin. »Center znanosti« bo sledil načelu 4IN: inteligentno, inovativno, interdisciplinarno, interaktivno.

Učencem tretje triade je v petek, 9. 11. 2018 arhitektka Nives Čorak iz Centra arhitekture Slovenije podrobno predstavila projekt in pripravo izdelkov. Posamezniki ali skupina učencev bodo pripravili likovne predloge oz. izdelke, v katerih bo prikazano ime »Centra znanosti«.

2 2 3 4

Naši učenci so se pri pripravi likovnih izdelkov zelo potrudili. Pri svojih delih so upoštevali izvirnost predlaganega imena, tematsko ustreznost in kakovost likovne predstavitve.

 

Tehniški dan Igrivi šolski prostori

 

 

V sredo, 3. 10. 2018, učenci naše šole nismo bili navadni učenci, temveč načrtovalci idej, risarji, arhitekti, mizarji, preoblikovalci notranjih prostorov, pisci preprostih finančnih načrtov in prošenj za donacije, ustvarjalci novih iger in predvsem otroci, ki smo aktivno sodelovali pri spreminjanju učnega okolja. V okviru  tehniškega dne z naslovom Igrivi šolski prostori smo navadne šolske stopnice spremenili v poučne. Kadarkoli bomo hodili po njih, se bomo nezavedno učili ali ponavljali poštevanko. Hodnike in učilnice smo opremili s talnimi igrami, da nam bo med odmori čas še hitreje minil. Ves dan smo razvijali praktično in izkustveno učenje, sodelovali med seboj, pridobivali izkušnje, bili zelo motivirani, inovativni in podjetni. Podjetnost je tudi osnovno vodilo projekta Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah v katerega je vključena tudi naša šola. Ravno cilj podjetnosti, ki učencem omogoča lažji in uspešnejši prehod na trg dela, smo zasledovali v celotnem dnevu in na koncu spoznali, da bomo med drugim uspešni tudi takrat, ko bomo dovolj pogumni.

Utrinke tega dne si lahko ogledate na tej povezavi (priponka .pdf).

 

Koristno preživljanje prostega časa

 

 

1 2 3

Na naši šoli dajemo velik poudarek koristnemu preživljanju prostega časa v odmorih, prostih urah, podaljšanem bivanju in po pouku. Obenem krepimo pri učencih medosebne odnose.  Vse to uresničujemo preko projekta POGUM.
S pomočjo izrisanih talnih iger, ki so jih meseca septembra na zunanjih površinah šole porisala dekleta iz 8. in 9. razreda, želimo približati vsem učencem igre, ki smo se jih igrali več 10 let nazaj, jim na tak način omogočiti razvoj ravnotežja, koordinacije, kondicije, odrivne moči in domišljije.

 

Usposabljanje vodij in članov timov v projektu POGUM

 

 

12310. 9. 2018 je bilo organizirano usposabljanje vodij in ostalih članov razvojnih timov RVIZ v projektu  Pogum na Zavodu za šolstvo v Ljubljani. Vodja projekta, ga Tatjana Krapše, je skupaj s koordinatorji področnih skupin predstavila analizo dela v projektu. V prvem delu analize je potekala kratka delavnica, katere končni cilj je bil oblikovan plakat z izstriženimi časopisnimi fotografijami, ki je predstavljal poročilo dela lanskega šol. leta v projektu. V drugem delu analize je vodja projekta predstavila, da je prejšnje šolsko leto bilo leto načrtovanja, sedanje šolsko leto pa bo temeljilo na didaktiki. Sledilo je predavanje dr. Ade Holcer Brunauer, ki je v sliki in besedi predstavila elemente formativnega spremljanja. Poudarila je kako je pomembno, da učitelj učenca vidi in sliši. Vse udeležence je seznanila z različnimi elementi: preverjanje predznanja, povratna informacija, sooblikovanje kriterijev uspešnosti. V zaključnem delu dneva smo bili seznanjeni z datumi naslednjih srečanj in z informacijami o finančnem vidiku projekta. Nekaj besed o tem je spregovorila tudi Maja Krušič Šega, nosilka razpisa projekta z ministrstva za izobraževanje.

 

Delovno srečanje učiteljev naše šole in OŠ Solkan

 

 

3229. 8. 2018 je bilo organizirano delovno srečanje učiteljev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in OŠ Solkan, ki sodelujejo v projektu. Cilj srečanja je bilo povezovanje učiteljev obeh šol in načrtovanje dejavnosti v projektu eTwinning, ki je načrtovana dejavnost v projektu Pogum. V projekt Games across Europe smo se vključili v šolskem letu 2017/2018. Povezuje dve osnovni šoli v Sloveniji in osnovno šolo s Finske s ciljem spoznavanja otroških iger širom Evrope v preteklosti in danes. Na današnjem srečanju smo se učiteljice dogovorile o predstavitvi razredov v spletni učilnici ter si razdelile področja naše države, ki jih bodo opisali slovenski učenci, brali in hkrati spoznavali Slovenijo pa finski učenci.

 

Predstavitev projekta Pogum

 

 

23. 8. 2018 je vodja projekta Pogum, učiteljica Klementina Weis na učiteljskem zboru vodstvu šole in strokovnim sodelavcem predstavila načrtovanje dela v projektu v novem šolskem letu  2018/2019. Predstavljen je bil akcijski načrt šole, v katerem sodelujejo člani tima in sicer mag. Terezija Zamuda, mag. Erika Hvala, Andrej Nemec, Petra Ritonja in Božica Antolin. Predstavljene so bile strategije oz. didaktični pristopi s katerimi bomo vključevali podjetnostno kompetenco v pouk, načrtovane dejavnosti, ki bodo izvedene na šoli v okviru projekta in cilji, ki bodo uresničeni tekom šolskega leta. Vodja je povedala, da je bilo minulo šolsko leto 2017/2018 leto izobraževanja in načrtovanja, ko so člani tima razvijali model pouka, v katerem želimo učencem naše šole ustvariti spodbudno učno okolje z razvijanjem kompetenc 21. stoletja. V novem šolskem letu 2018/2019 bodo načrtovane dejavnosti izvedene in uresničene.