Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Projekti>>Inovativna učna okolja

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Pripravila učiteljica Mateja Zelko, koordinatorka projekta na šoli.

Od začetka šolskega leta 2017/2018 je OŠ Prežihovega Voranca kot ena izmed dvajsetih razvojnih šol po Sloveniji vključena v projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Na tej povezavi si lahko ogledate tudi uradno spletno stran projekta.

Aktualno dogajanje v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT ...

Inovativnost na daljavo...

INOVATIVNA SLOVENŠČINA

 

 

 

 

OBISK FERI

januar 2020

 

 

 

 

TEHNIČNA UNIVERZA V GRADCU

januar 2020

 

 

 

 

INOVATIVNA ZGODOVINA

november 2019

 

 

 

 

KAHOOT PRI SLOVENŠČINI

november 2019

 

 

 

 

SCRATCH PRI ANGLEŠČINI V 3. RAZREDU

oktober 2019

 

 

DAN ZA ROBOTIKO

april 2019

 

 

1234

Učenci 6. in 8. razreda so se v torek, 16. aprila 2019, udeležili robotskih delavnic v Ljubljani na Inštitutu 4.0. Učenci so se preizkusili v sestavljanju električnega avtomobila s pomočjo lego kock, ki so sestavni del robotskega kompleta Lego Mindstorms. Avtomobil so morali sestaviti na podlagi natančnih tehničnih navodil in ga povezati z virom napajanja ter ga nato zapeljati po prostoru. V drugem delu delavnic so programirali robotke, vnaprej sestavljene iz istih lego kock. Pri tem so morali rešiti določene naloge, npr. vožnja naprej in nazaj z določeno hitrostjo, zavijanje na različne načine okoli ovir ter nazadnje izvedli tekmovanje v t. i. spretnostnem poligonu. Učenci so s tem razvijali logično mišljenje, reševali probleme, skupinsko sodelovali in kritično razmišljali.

 

INOVATIVNA URA BIOLOGIJE

april 2019

 

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so učenci 9. razreda pri pouku biologije obravnavali učni sklop biotehnologije v sodelovalnih skupinah. Najprej so na spletu poiskali ustrezno gradivo, ga kritično vrednotili ter pridobljeno znanje preizkusili v praksi; izdelali so jogurt, skuto ter klonirali afriško vijolico. Nato so izdelali učne kartice in pripravili predstavitev dela. Sledila je okrogla miza in preverjanje znanja preko spletnega orodja Google Forms. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na tej povezavi.

 

INOVATIVNA RAZREDNA URA

april 2019

 

 

1 2

Učenci 8. razreda so pri razredni uri, na temo poklicna orientacija, spoznavali poklice s pomočjo aplikacije Kahoot. Tako so učenci na zanimiv in aktiven način spoznavali različnost poklicev.

INOVATIVNA URA SLOVENŠČINE

april 2019

 

 

Pri pouku slovenščine, na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, so se učenci ukvarjali z vsebino prebrane knjige za domače branje in potem iskali na spletu informacije, povezane z njo ter jih kritično vrednotili, nato pa debatirali o tem, kar so spoznali. Več utrinkov si lahko ogledate na tej povezavi.

3. SREČANJE Z IMPLEMENTACIJSKIMI ŠOLAMI

april 2019

 

 

Člani razvojnega tima, mag. Erika Hvala, Mateja Zelko, mag. Teo Pucko in Andrej Nemec, so udeležencem predstavili aplikaciji Nearpod in Quiznetic. Udeleženci so se v omenjenih aplikacijah preizkusili najprej v vlogi uporabnika, nato so si sami izdelali primer dobre rabe v obeh aplikacijah. Udeleženci so pohvalili obe predstavljeni aplikaciji, saj so ju ocenili kot zelo uporabni pri pouku.

INOVATIVNA URA GEOGRAFIJE

april 2019

 

 

Inovativni pristopi na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. Učenci 7. razreda so pri pouku geografije raziskovali prebivalstvo Zahodne Evrope s spletno platformo Actively learn. Učencem je bilo delo s to platformo všeč, saj omogoča delitev besedila na manjše dele. Ob koncu vsakega dela besedila učitelj vstavi naloge, ki jih morajo učenci rešiti, da vidijo besedilo v nadaljevanju. Actively learn omogoča vstavljanje videoposnetkov, animacij, slikovnega gradiva, zemljevidov... Tako imajo učenci vse to zbrano na enem mestu. Hkrati pa spletna platforma omogoča učitelju sprotno spremljanje učenčevega napredka. Nekaj utrinkov te ure si lahko ogledate na tej povezavi.

 

INOVATIVNA URA ANGLEŠČINE

marec 2019

 

 

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so učenci pri pouku angleščine izdelali kviz v aplikaciji Kahoot. Pri tem so utrjevali opis države in stopnjevanje pridevnika. Posnetek zaslona so posredovali učitelju. V zaključnem delu ure so se učenci preizkusili v reševanju kvizov, ki so jih sami izdelali.

 

ODPRTA UČNA URA FIZIKE

januar 2019

 

 

1 234

V ponedeljek, 14. 1. 2019, je učiteljica fizike, Božica Antolin, v 9. razredu izvedla odprto učno uro za učitelje naše šole na temo vzporedne vezave virov in porabnikov toka in napetosti. Po uvodni motivaciji so se učenci z reševanjem kviza v aplikaciji Kahoot razvrstili v skupine. Preden so začeli delo v skupinah, so skupaj oblikovali kriterije uspešnosti. S pomočjo fizikalnih apletov so simulirali delovanje vzporedne vezave in opravili simulacijo meritev napetosti in toka. Z aplikacijo Random Name Picker so določili, katera skupina učencev bo na podlagi kriterijev uspešnosti podala povratno informacijo tisti skupini učencev, ki je predstavila svoje delo. Ocenjujemo, da so bile uporabljene aplikacije pri obravnavani temi smiselne in so obogatile pouk, hkrati pa omogočile večjo nazornost obravnavane snovi. Učenci so bili aktivni, med seboj so sodelovali ter bili drug drugemu vir učenja. Ura je bila dinamična in zanimiva.

 

IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE

november 2018

 

 

2

V sredo, 28. novembra, smo izvedli izobraževanje za učitelje, vključene v projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT. Izobraževanje je vodila vodja koordinatorjev projekta, Maja Vičič Krabonja. Predstavila je sledeče aplikacije: Charades, Quiznetic, Google Forms in Microsoft Forms. Učitelji smo aplikacije preizkusili v vlogi uporabnika, nato pa smo sami izdelali primer dobre rabe. Predstavljene aplikacije označujemo kot zelo dinamične in zanimive za učence.

 

SEDMO SREČANJE RAVNATELJEV IN KOORDINATORJEV RAZVOJNIH ŠOL NA OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA

oktober 2018

 

 

 

1 2 3

V petek, 26. 10. 2018, je na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potekalo delovno srečanje ravnateljev in koordinatorjev razvojnih šol. Po začetnem pozdravu ravnateljice, ob interaktivnem ekranu, ki je nova pridobitev naše šole in kjer obiskovalce pozdravlja Lovrobot, so se udeleženci ogledali sodobno opremljeno učilnice matematike, ki omogoča raznovrstno delo učencev pri pouku.  Po skupnem uvodu na temo vesolje, v sklopu katerega smo spoznavali najnovejše aktivnosti na področju raziskovanja vesolja, je sledilo medpredmetno delo po skupinah. Učenci so v štirih delavnicah predstavili pridobljene digitalne kompetence. Po predstavitvi je sledila skupna refleksija, v kateri so sodelovali tako učenci kot obiskovalci. Pester in dinamičen dan se je zaključil z delovnim srečanjem ravnateljev in koordinatorjev.

 

SREČANJE Z IMPLEMENTACIJSKIMI ŠOLAMI

oktober 2018

 

 

12

V petek, 12. oktobra, je na naši šoli potekalo drugo delovno srečanje z implementacijskimi šolami. Tega srečanja so se udeležili po trije člani iz vsake šole, koordinator in dva učitelja. Člani razvojnega tima smo jim predstavili sledeče programe in aplikacije: VOX konferenco in Moodle v vlogi uporabnika, aplikacijo Kahoot, kako izdelati QR code in skrajšati URL naslov. Za implementacijske šole smo vzpostavili spletno učilnico, v kateri bo potekala komunikacija med nami.

 

PRVO SREČANJE Z IMPLEMENTACIJSKIMI ŠOLAMI

julij 2018

 

 

slikaNa OŠ Prežihovega Voranca Bistrica smo v ponedeljek, 2. 7. 2018, organizirali prvo srečanje z implementacijskimi šolami. Člani šolskega razvojnega tima smo po uvodnem pozdravu ravnateljice, mag. Terezije Zamuda, članom implementacijskih šol predstavili pomen smiselne rabe digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu. Prikazali smo jim, kaj smo v tem šolskem letu na naši  šoli izvajali v okviru projekta. Skozi celotno srečanje, ki je potekalo v duhu pogleda v prihodnost in izzivov, s katerimi se šole soočajo, je bilo čutiti ustvarjalno energijo in inovativno razmišljanje. Ob koncu so člani implementacijskih šol izrazili zadovoljstvo s predstavljenimi temami in povedali, da se veselijo nadaljnjega sodelovanja z nami.

INOVATIVNI PRISTOPI NA NAŠI ŠOLI

junij 2018

 

 

Na naši šoli smo v torek, 19. junija 2018, gostili profesorja s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru slikadr. Mihaelo Brumen in dr. Tomaža Bratino. Udeležila sta se inovativnih učnih ur v 3. razredu, kjer so učenci spoznavali regrat s pomočjo aplikacij Padlet, Kahoot, Nearpod in QR kod, ter v 8. razredu, kjer so učenci spoznavali pasti neodgovornega obnašanja v svetovnem spletu in pomen zasebnosti pri uporabi mobilnih naprav. Učenci so pri tem uporabili aplikacije Mentimeter, Padlet, Nearpod, Actively Learn in QR kode. Oba gosta sta bila nad inovativnimi in interaktivnimi pristopi navdušena, saj pri svojem delu spoznavata, da taki pristopi v slovenskih osnovnih šolah še niso v celoti uveljavljeni in predstavljajo dobrodošlo osvežitev in novost ter spodbujajo učence k soočanju z jutrišnjimi izzivi že danes. Od njiju smo se poslovili z zavezo, da bomo v prihodnosti še sodelovali. 

 

NOVE TEHNOLOGIJE V IZOBRAŽEVANJU

junij 2018

 

 

12Učiteljici Mateja Zelko in Božica Antolin sta se v času od 7. junija do 9. junija udeležili strokovne ekskurzije v okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT. Obiskali so podjetje Mozaik v Szegedu na Madžarskem, kjer so jim predstavili svoje dejavnosti in gradiva. Podjetje deluje v 20 državah. Predstavljena je bila njihova dejavnost izdelave e-gradiv v različnih jezikih. Za pouk so uporabne predvsem mnoge 3-D animacije za različne predmete, ki jih lahko učitelji na interaktivnem zaslonu uporabijo predvsem za večjo predstavljivost. V Beogradu so si ogledali sejem Nove tehnologije v izobraževanju (New Technologies in Education). Sejem je potekal pod pokroviteljstvom organizacije British Council. Sodobno tehnologijo in njeno uporabo pri poučevanju in učenju so tako predstavljali predsvem razstavljalci iz Velike Britanije in regije zahodnega Balkana. Osrednja tema razstavljalcev je bil STEAM koncept izobraževanja, algoritmično in kritično razmišljanje, programiranju in digitalni pismenosti. Pridobljena nova znanja bosta učiteljici predstavili strokovnim delavcem šole in jih spodbudili k uporabi pri pouku.

 

MEDNARODNA KONFERENCA PCE

maj 2018

 

 

123

V torek, 8. maja 2018, so učitelji naše šole predstavili primere dobre prakse na mednarodni konferenci PCE 2018 v Mariboru, ki sta jo organizirala Zavod Antona Martina Slomška Maribor in Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Konferenca je bila namenjena predstavitvi inovativnih pristopov k poučevanju. Iz naše šole so se konference udeležili učitelji Alojz Krevh, mag. Teo Pucko in Andrej Nemec v aktivni vlogi. S svojimi zanimivimi prispevki so utrdili sloves naše šole kot inovativne šole.

 

INOVATIVNI MATEMATIČNI VRT V PRVEM RAZREDU

5. februar 2018

 

1 2

V ponedeljek, 5. 2. 2018, sta učiteljici Karmen Rob in Melita Tompa Lebar v 1. razredu pri uri matematike izvedli »odprto učno uro« za učitelje naše šole. Po uvodni motivaciji v angleškem jeziku, sta podali navodila za delo, kjer so učenci izvajali dejavnosti v štirih homogenih skupinah. Dejavnosti so bile diferencirane glede na njihove sposobnosti. Učenci so s pomočjo zanimive spletne aplikacije Kids Numbers and Math računali, primerjali števila, jih razvrščali po velikosti in utrjevali številske predstave do 8, pa tudi do 10. Aplikacija omogoča učenje in utrjevanje matematičnih operacij v obliki igre in jo ocenjujemo kot zelo privlačno in dinamično za učence.

 

SEJEM BETT V LONDONU

5. februar 2018

 

1 2 3 4

V okviru projekta Inovativna učna okolja se je 5 strokovnih delavcev našega zavoda udeležilo sejma BETT v Londonu v času od 25. do 29. januarja 2018.
BETT je eden izmed največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk že od leta 1985. Naslov letošnjega sejma je bil Creating better future by transforming Education (S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost).
Med inovativnimi tehnologijami, ki smo jih opazili, je bilo:

Svoje kotičke so imele tudi mnoge države (npr. Finska, Madžarska ...), ki so predstavljale spremembe, ki jih uvajajo v izobraževanje. Za vse starostne skupine je bilo zaslediti tudi veliko elementov igrifikacije, ki povezuje realni in virtualni svet.
Razstavljalci pohištva so poudarjali predvsem postavitve, ki jih z lahkoto prilagaja trenutnim potrebam posameznika in pouka ter prestavlja po prostoru v različne kombinacije, ki po potrebi podpirajo individualno ali sodelovalno delo.

Z zanimanjem smo spremljali dogajanje na paviljonu korporacije Google, kjer so zastopniki predstavljali delovanje okolja Google Classroom, v katerem smo se udeleženci tudi sami lahko preizkusili.

 

NA INOVATIVEN NAČIN DO AKTIVNEGA DIGITALNEGA DRŽAVLJANA

20. december 2017

 

1 2 3

56 7

9 1048

V sredo, 20. 12. 2017 smo z učenci 7. in 8. razreda obiskali Državni zbor RS, kjer sta nas sprejela poslanca Jožef Horvat in Ksenija Kramar Korenjak. Po ogledu znamenite freske v preddverju DZ-ja in Velike dvorane, kjer zasedajo poslanci, smo se pridružili poslancema v sejni sobi, kjer sta se najprej predstavila in govorila o svojem delu. V nadaljevanju smo izvedli interaktivno glasovanje z aplikacijo Socrative, kjer smo razmišljali o pomenu podjetnosti, mreženju, aktivnem državljanstvu in kompetencah, potrebnih za uspešno razvijanje lastnega poklica, službene poti oz. kariere. Izmenjava idej in mnenj je potekala z uporabo naših lastnih pametnih mobilnih telefonov. Poslanca sta ob naših odgovorih tudi sama podala svoje mnenje in bila navdušena nad uporabo sodobne tehnologije v namene pouka in drugih aktivnostih.

V popoldanskem delu strokovne ekskurzije smo obiskali Hišo Evropske unije, kjer so nam predstavili delovanje in institucije EU. Sledilo je zasedanje šolskega otroškega parlamenta obeh razredov, kjer smo s pomočjo aplikacije Mentimeter opravili glasovanje in diskusijo o ključnih temah letošnjega šolskega parlamenta. Ugotavljamo, da uporaba pametnih mobilnih naprav omogoča aktivno diskusijo vseh udeležencev, kritično vrednotenje obravnavanih tem in razvoj digitalnih kompetenc za izzive digitalne dobe.

NOV KORAK NA POTI DO INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ

15. december 2017

 

1 2 3 4 5

V četrtek, 7. decembra 2017, smo izvedli izobraževanje za učitelje, vključene v projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT. Učitelji so spoznavali nove aplikacije, ki jih bodo uporabljali pri pouku. Preizkusili so aplikacijo Socrative, najprej v vlogi učenca, nato v vlogi učitelja. V omenjeni aplikaciji so izdelali kviz, ki ga lahko uporabijo pri pouku. Za izdelavo spletnih miselnih vzorcev so spoznali in preizkusili aplikaciji Mindmeister in Text2mindmap. Spoznavali so uporabnost QR kod pri delu z učenci. Naučili so se kako lahko QR kodo naredimo v programu Padlet ter kako lahko izdelamo QR kode za dostop do spletne strani s pomočjo generatorja QR kod.

 

USPOSABLJANJE UČITELJEV IN RAZDELITEV TABLIC UČENCEM

29. november 2017

 

1

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica smo v torek, 28. novembra 2017, izvedli izobraževanje za učitelje za didaktično rabo aplikacij. Spoznavali so aplikacijo Padlet in v njem ustvarili primer dobre rabe, ki ga bodo preizkusili pri pouku. V spletnih učilnicah Moodle so ustvarili svoje prispevke v forumu in posodobili profile.


V sredo, 29. novembra 2017, pa so učenci inovativnega oddelka naše šole prejeli v uporabo tablične računalnike Asus Zenpad z operacijskim sistemom Android. Pri pouku angleščine so preizkusili delovanje tablice v spletnih učilnicah in reševali prve naloge na spletu.

12123

 

Izobraževanje strokovnih delavcev v okviru projekta

23. oktober 2017

 

 

2

V ponedeljek, 23. 10. 2017, &

tej po