DEJAVNIKI-ZNAČILNOSTI-VRSTE
KAZALO | NAVODILA |ZAPIS | VIRI | AVTOR|    
 
 
 
 

 
 
VREME IN PODNEBJE

Vreme je trenutno stanje v ozračju, ki nastane pod vplivom različnih vremenskih elementov in atmosferskih dejavnikov. Neprestano se spreminja, lahko pa je tudi več dni ali tednov podobno. Veda, ki proučuje vreme se imenuje meteorologija.


Podnebje ali klima je "povprečno" vreme, torej značilnost vremena nad nekim območjem v daljšem časovnem obdobju. Obsega vse vremenske pojave na nekem območju dlje časa. Za opredelitev podnebja upoštevamo načeloma 30 letna merjenja klimatskih elementov. Veda, ki proučuje vpliv na podnebje in vpliv podnebja na pokrajino, se imenuje klimatologija.


Različni elementi in dejavniki podnebja ustvarjajo različne vrste podnebja. Posredni in neposredni vpliv podnebja na pokrajino ter na življenje in delo človeštva je večplasten (vodni viri in vodooskrba, rastje, preoblikovanje površja, kmetijstvo, energetika, turizem, izkoriščanje gozda, zdravje in počutje ljudi itd).


 

 
PREBERI


Meteorologija se ukvarja tudi z napovedovanjem vremena... Več >


Vplivi podnebja segajo na vsa področja življenja in dela... Več >

Ozračje ali atmosfera - do kod sega in kje se začne vesolje? Več >